PL EN
REVIEW PAPER
FORMATION AND EVOLUTION OF THE POLISH INTELLIGENCE STRUCTURES IN THE SECOND POLISH REPUBLIC
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
2
Biuro Ochrony Rządu
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
SBN 2016;9(1): 283-300
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article’s main subject matter is a historical presentation of formation process and evolution of the intelligence and counterintelligence agencies of the Second Republic of Poland, between the 1918 a 1939. The authors attempt to characterize, based on historical and contemporary sources and evaluated data, the structure, organization and general activities of the Polish intelligence and counterintelligence agency, in that period ending at the outset of WWII. In an effort to analyze specific intelligence agencies – the role they played in the state security system of the Second Republic of Poland, we can observe an evolvement of the intelligence sector of Poland being initiated by the patriots working previously for the independence movement’s organizations, also those, who were prior to Poland’s regaining independence the officers of foreign armies and security forces. And later were able to use acquired knowledge for the new organizational structures. However, relying especially on the Poland’s tradition of intelligence services prior to the loss of independence.
 
REFERENCES (21)
1.
ABW, Służby specjalne II RP (1918-1939). Blaski i cienie, Emów 2013.
 
2.
CAW – Rocznik Archiwalno-Historyczny, http://caw.wp.mil.pl/plik/file... (17.03.2016).
 
3.
Ćwięk H., Zwalczanie niemieckich służb specjalnych na ziemiach zachodnich i północnychRzeczypospolitej, UOP, Warszawa 1998.
 
4.
Grajek M., Enigma. Bliżej prawdy, Poznań 2010.
 
5.
Grzegorowski Z., Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Toruń 2013.
 
7.
Irredentystyczny − SJP, www.sjp.pl (17.03.2016).
 
8.
Kopczyk H., Niemiecka działalność wywiadowcza na Pomorzu 1920-1933, Gdańsk1970.
 
9.
Krzak A., Gibas-Krzak D., Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa, Warszawa2012.
 
10.
Misiuk A., Służby specjalne II RP, Bellona, Warszawa 1998.
 
11.
Pepłoński A., Kontrwywiad II RP, Bellona, Warszawa 2002.
 
12.
Pepłoński A., Wojna o tajemnice. W tajnej służbie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1944,Kraków 2011.
 
13.
Pepłoński A., Wywiad polski na ZSRR 1921-1939, Bellona, Warszawa 1996.
 
14.
Polski szpieg Jerzy Sosnowski, http://www.eioba.pl/a/3oik/pol...).
 
15.
Słownik PWN, http://sjp.pwn.pl/slownik/ (17.03.2016).
 
16.
Stawecki P., Polityka wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1981.
 
17.
 
18.
Szawłowski R., Między ZSRR a III Rzeszą. Polski wywiad we wrześniu 1939 r., „Arcana”nr 32 (2/2000).
 
19.
Woszczyński B., Ministerstwo Spraw Wojskowych 1918-1921. Zarys organizacji i działalności,Warszawa 1972.
 
20.
Zalewski S., Służby specjalne w państwie demokratycznym, AON, Warszawa 2005.
 
21.
Żebrowski A., Ewolucja polskich służb specjalnych. Wybrane obszary walki informacyjnej,Kraków 2005.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top