PL EN
REVIEW PAPER
DIAGNOSIS AND EVALUATION OF RESCUE INFORMATION SYSTEM
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2021-02-25
 
 
SBN 2021;19(1): 113-124
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The publication presents the rescue information system and shows key elements: the Location and Information Platform with the Central Database, the e-Call system, the possibility of implementing Advanced Mobile Location. This article defines the essence of emergency notification and the role of information in the system circulation - information obtained and processed in order to save human health and life. In connection with the above, an assessment of the rescue information system is presented based on a survey conducted with the use of courts and opinions, with the use of questionnaire surveys. The survey was conducted among emergency number operators from four nationwide centers. The aim of the publication is to show the problems of the rescue information system and the proposed solutions in the context of improving entire system.
 
REFERENCES (13)
1.
Caboa M., Fernandesa F., Pereiraa T., Fonsecaab B., Paredesa H., 2014, Universal Access to eCall System. Procedia Computer Science, 27, s. 106; DOI: 10.1016/j.procs.2014.02.013.
 
2.
Czubkowska S., Numer alarmowy 112 miał ratować życie. Sam potrzebuje pomocy. System w Polsce jest przestarzały [online]. Dostępne pod adresem: spidersweb.pl/plus/2021/06/numer-112-alarmowy- problemy-awarie-pandemia [dostęp: .27 lipca 2021].
 
3.
Guła P., Kozioł J., Prońko L., Wiśniewski B., 2015, Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych, wyd. II, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała, s. 35.
 
4.
Klepacki B., 2009, Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych. Roczniki Nauk Rolnicznych, Seria G – ekonomika rolnictwa. Tom 96, Zeszyt 2, Warszawa, s. 39.
 
5.
Kołodziński E., 2010, Podstawowe zagadnienia symulacyjnej metody badania skuteczności działania Wojewódzkiego Systemu Ratownictwa w przypadku zdarzeń o charakterze masowym. Symulacja w Badaniach i Rozwoju. Tom 1, Nr. 3, s. 248.
 
6.
Kuraś M., 2004, System informacyjny – system informatyczny. Co poza nazwą różni te dwa obiekty? Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomiczne w Krakowie, s. 5.
 
7.
Laczkowska M., 2017, Konsekwencje prawne blokowania nr alarmowego [online]. Dostępne pod adresem: mazowiecka.policja.gov.pl/wor/dzialania-policji/aktualnosci/13397,Konsekwencjeprawne- blokowania-nr-alarmowego.html [dostęp z 28 lipca 2021].
 
8.
Lis K., 2020, Numer alarmowy 112 – zapewnianie bezpieczeństwa na poziomie europejskim. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 34 (1), s. 105.7.
 
9.
Sienkiewicz P. (red,), 2015, Inżynieria systemów bezpieczeństwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 11.
 
10.
Sikora-Wojtarowicz K., Nienartowicz A., 2015, Funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce. Założenia i praktyka. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 9 (2), s. 228; DOI: 10.34862/rbm.2015.2.15.
 
11.
Vivier B., Advanced Mobile Location [online]. Dostępne pod adresem: eena.org/our-work/eena- -special-focus/advanced-mobile-location [dostęp: 27 lipca 2021].
 
12.
Wrzosek M. (red.), 2017, Procesy informacyjne w obronności i bezpieczeństwie. Teoria i praktyka., Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, s. 47.
 
13.
Zawiła-Niedźwiecki J., Karamon T., Podniesiński M., 2010. Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych w systemie ratownictwa 112, s.159-161 [online]. Dostępne pod adresem: www.knws.uz.zgora.pl/history/pdf/knws_2010_159.pdf [dostęp: 25 lipca 2021].
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top