PL EN
REVIEW PAPER
CSR ACTIVITIES OF COOPERATIVE BANKS IN POLAND DURING THE COVID-19 PANDEMIC AND STATE SECURITY
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Submission date: 2023-06-29
 
 
Final revision date: 2023-07-17
 
 
Acceptance date: 2023-07-17
 
 
Publication date: 2023-07-17
 
 
Corresponding author
Weronika Maria SZCZERBA   

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959, Rzeszów, Polska
 
 
SBN 2023;28(2): 71-80
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
During the COVID-19 pandemic, cooperative banks in Poland undertook various CSR activities aimed at counteracting the effects of the crisis and protecting the interests of local communities. These banks showed commitment to local communities by providing financial support to local entrepreneurs and non-profit organizations that found themselves in a difficult situation. They allocated funds to support the medical sector by providing the necessary medical equipment, tests, and personal protective equipment for medical staff. CSR activities of cooperative banks had a significant impact on state security. By providing financial support to entrepreneurs and non-profit organizations, these banks contributed to maintaining jobs and economic stability. Support for the medical sector allowed for more effective management of the pandemic, providing appropriate protection measures and medical equipment for medical staff. The CSR activities of cooperative banks in Poland during the COVID-19 pandemic had a significant impact on state security. These banks were actively involved in helping local communities, supporting the medical sector, and conducting educational campaigns. Their involvement contributed to maintaining jobs, economic stability and increasing public awareness, which contributed to the overall security of the state during the difficult period of the COVID-19 pandemic. The article considers philanthropic projects carried out by a selected group of cooperatives, which are cooperative banks operating on the financial services market in Poland. The research problem is to understand what specific CSR activities undertaken by cooperative banks in Poland were aimed at supporting the local community and economy during the COVID-19 pandemic. The main purpose of this article is to indicate activities in the area of corporate social responsibility that were carried out by cooperative banks during the COVID-19 pandemic. To achieve the main objective, a source from the website of the National Association of Cooperative Banks was used and the literature on the subject was reviewed. The method that was used in the study was document analysis.
 
REFERENCES (19)
1.
Bartkowiak G., Krugiełka A., 2013. Podejmowanie działań odpowiedzialnych społecznie a „zdrowie organizacji” – czy trosce firm o wizerunek zewnętrzny towarzyszy troska o pracownika?, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 38, 61.
 
2.
BOŚ Bank, 2021. „Jesteśmy pełni zielonej energii” Bank Ochrony Środowiska prezentuje strategię na lata 2021-2023, https://www.bosbank.pl/informa... serwis-prasowy/informacje-prasowe/jestesmy-pelni-zielonej-energii-bank-ochrony-srodowiskaprezentuje- strategie-na-lata-2021-2023, [dostęp: 12 maja 2023].
 
3.
Forum odpowiedzialnego biznesu, 2011. Filantropia a CSR, https://odpowiedzialnybiznes.p... artykuly/filantropia-a-csr/, [dostęp: 22 maja 2023].
 
4.
Forum odpowiedzialnego biznesu, ISO 26 000 https://odpowiedzialnybiznes.p... iso-26-000/, [dostęp: 19.04.2023].
 
5.
Kazojć K., 2014. Koncepcja społecznej odpowiedzialności i jej obszary w organizacjach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 38, 62-64.
 
6.
Kotlińska J., Zuba-Ciszewska M., Kotliński G., 2021. Spółdzielnia na rynku wybranych usług w Polsce, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 38-51.
 
7.
Kowalska S., 2014. Argumenty za i przeciw społecznej odpowiedzialności biznesu, ZS WSH Zarządzanie, 1, 215.
 
8.
KZBS, 2023. Działania podejmowane przez banki spółdzielcze w związku z pandemią koronawirusa w Polsce, https://www.kzbs.pl/new_dc1.ht..., [dostęp: 7.05.2023].
 
9.
Leśna-Wierszołowicz E., 2016. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element budowania przewagi konkurencyjnej, Studia i Prace WNEIZ US, 43, 57.
 
10.
Majchrzak K., 2019. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w działalności przedsiębiorstw sektora bankowego. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski, s. 49-88.
 
11.
Medonet, 2023. WHO ogłasza koniec pandemii COVID-19, https://www.medonet.pl/koronaw..., who-oglasza-koniec-pandemii COVID19,artykul,45093058.html, [dostęp: 23 maja 2023].
 
12.
Ratajczak M., 2010. Implementacja strategii CSR w odniesieniu do środowiska naturalnego jako wazny element strategii rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw, Problemy Rolnictwa Światowego, 25, 79.
 
13.
Suska M., 2016. Społeczna odpowiedzialność biznesu – studium porównawcze reżimów prawnych, Roczniki Administracji i Prawa, nr 16, s. 302.
 
14.
Urząd komisji nadzoru finansowego, 2022. Sytuacja banków spółdzielczych i zrzeszających po IV kwartale 2022r., https://www.knf.gov.pl/knf/pl/..._ i_zrzeszajacych_po_IV_kwartale_2022_82127.pdf, [dostęp: 23 maja 2023].
 
15.
Ślęzak-Gładzik I., 2013. Corporate Social Responsibility (CSR) jako koncepcja porządkująca relacje między biznesem a społeczeństwem, Modern Management Review, 20, 114.
 
16.
Thaithavorn R. How Corporate Social Responsibility (CSR) in Banking Industry Affecting to Customer Loyalty, Bangkok University 2019, http://dspace.bu.ac.th/handle/..., [dostęp: 24 maja 2023].
 
17.
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210), art. 1.
 
18.
Thaithavorn R., 2019. HOW CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) IN BANKING INDUSTRY AFFECTING TO CUSTOMER LOYALTY, http://dspace.bu.ac.th/jspui/b... 123456789/3937/3/rujika.thai.pdf, [dostęp: 12.05.2023].
 
19.
Wołkowicka A., Dąbrowski S., 2016. Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Studia i Prace WNEIZ US, 30, 85.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top