PL EN
REVIEW PAPER
MIGRATION AND TERRORISM - ANALYSIS OF RELATIONSHIPS
 
More details
Hide details
1
Kancelaria Sejmu RP, Straż Marszałkowska, Polska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Submission date: 2023-07-02
 
 
Final revision date: 2023-07-18
 
 
Acceptance date: 2023-07-18
 
 
Publication date: 2023-07-18
 
 
Corresponding author
Zuzanna Sara MOCZYDŁOWSKA   

Kancelaria Sejmu RP, Straż Marszałkowska, Polska
 
 
SBN 2023;28(2): 81-96
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The research objective of the article is to identify the links between migration and terrorism. This is an issue related to the field of international security sciences. The main concepts, the migration situation in the European union were described, the way terrorists operate, including the sources of terrorist financing and methods of counter-terrorism were presented. Examples of terrorist attacks in which the perpetrator was a foreigner were analysed. The migration situation in France was described and the number of attacks that have been carried out in the country was presented. The author cited two methods of using migration to gain access to a country targeted by a terrorist attack. The thesis will verify the hypothesis the migration and terrorism are linked and that greater population movements cause an increase in the number of terrorist attacks. The article indicates how terrorist attacks can be countered. It stresses that an extremely important part of the state's fight against terrorism is to instil awareness of the threat and the need to alert authorities to the potential danger in the international community. At a time when the Internet rules the world and social media is the main communicator, it should be used to gather information about terrorists. Two research methods were used: systemic and historical.. the use of the systemic method was decided by the fact that the article presents an analysis of terrors activity, understood as a related set of elements. The use of the historical method was necessary due to the fact of presenting examples of terrorist attacks in France over the last dozen years. Cause and effect relationships can also be indicated in the work. The timeframe of the work covers the period from 2001 to the present day. The analysis of the issue refers to the area of European Union member states. The article fills a research gap in the field of terrorism and migration studies. The literature lacks publications describing the interdependence that exists between terrorism and migration.
 
REFERENCES (20)
1.
Aleksandrowicz, T. R., 2022. Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych. Aspekty metodologiczne. Warszawa: Dyfin.
 
2.
Cymerski, J., 2001. Wybrane aspekty terroryzmu niekonwencjonalnego. Warszawa: Dyfin.
 
3.
Dudziak, J., Białorusini na czele statystyk dotyczących postępowań uchodźczych [online], Urząd do Spraw Uchodźców. Dostępne pod adresem: https://udsc.prowly.com/212094...- statystyk-dotyczacych-postepowan-uchodzczych [dostęp: 31 stycznia 2023 r.].
 
4.
Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report 2022.
 
5.
France terrorism index 2022. Dostępne pod adresem: https://tradingeconomics.com/f... terrorism-index [dostęp: 14 lutego 2023 roku].
 
6.
Glossary on Migration, 2nd ed., 2011. red. R. Perruchoud, J. Redpath-Cross, International Migration Law Series, 25. International Organization for Migration. Geneva.
 
7.
Guillot, J., Odpowiedź UE na wyzwanie migracji [online], Parlament Europejski. Dostępne pod adresem:https://www.europarl.europa.eu... migracja-w-europie [dostęp: 31 stycznia 2023 r.].
 
8.
Kitler, W., Marszałek, M., 2014. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 
9.
Lidel, K., Piasecka, P., 2004. Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu. Warszawa: Dyfin.
 
10.
Molnar, A., 2019. Travel Documents in Use by Terrorists. „Internal Security”, 11(1), 133-145.
 
11.
Olech, A., Dutkiewicz, P., 2021. Zagrożenia terrorystyczne dla Francji i Polski. Poznań: Wydawnictwo Kontekst.
 
12.
Olech A. Unikalne rozwiązania Republiki Francuskiej w walce z terroryzmem i radykalizacją, „Terroryzm – studia, analizy, prewencja”. półrocznik ABW.
 
13.
Piasecka, P., Maniszewska, K., Borkowski, R., 2022. Dwie dekady walki z terroryzmem. Warszawa: Dyfin.
 
14.
Pin, S., Tzu, S., 2022, Sztuka wojny. Onepres.
 
15.
Pomianowski P., Maćkowiak E., 2012. Zwalczanie finansowania terroryzmu w świetle prawa obowiązującego w Polsce i we Francji. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 6 (4), 72-94.
 
16.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. 2008. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 
17.
Wawrzusiszyn, A, 2012. Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski. Warszawa: Dyfin.
 
18.
Wojciechowski, S., 2021, Współczesne oblicze terroryzmu w Unii Europejskiej [online], Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dostępne pod adresem: https://archiwum.rcb.gov.pl/ws...- terroryzmu-w-unii-europejskiej [dostęp: 30 stycznia 2023 r.].
 
19.
Zagórska, A., 2017. Bezsilność prawa wobec współczesnych zagrożeń asymetrycznych – nielegalna migracja jako źródło terroryzmu. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11 (2), 39-53.
 
20.
Żaryn, S., Terroryzm aktualnym wyzwaniem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa [online]. Dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/rcb/ter... [dostęp: 30 stycznia 2022 r.].
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top