PL EN
REVIEW PAPER
STABILIZATION OF PUBLIC FINANCES AS A CHALLENGE FOR POLAND'S ECONOMIC POLICY
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Submission date: 2023-07-27
 
 
Acceptance date: 2023-07-28
 
 
Publication date: 2023-07-28
 
 
Corresponding author
Julia WIERUCKA   

Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
 
 
SBN 2023;28(2): 97-110
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of this work is to analyze and evaluate one of the main economic challenges for Poland for the coming years, namely stabilizing the public finance system and slowing down the growth of public debt. The main research problem of the work was defined in the form of a question: what is the situation of stabilization of the public finance sector in the era of today's challenges and threats in economic policy and in the international arena? The following were defined as specific problems: the current situation of public finances in Poland, which is the basis for this analysis, the definition scope of the subject of the case, as well as determining the factors affecting the development of events. With reference to the presented research problems, a hypothesis was put forward that the activities carried out in the field of stabilizing the finances of the Republic of Poland are insufficient to current events. The hypothesis was based on the statistical results presented in the article. The following research methods were used in the work: defining, which allowed to determine the unambiguity of terms, analysis and synthesis, which allowed for the appropriate interpretation of the existing data, induction and deduction, which allowed finding the answer to the research question considered in the work. The work also uses the method of comparative analysis in terms of definitions regarding the discussed scope. An analysis of sources, monographs, and scientific articles dealing with the researched subject was also used.
 
REFERENCES (14)
1.
Bachmann, R., et al. 2022. What if? The Economic Effects for Germany of a Stop of Energy Imports from Russia, 36. ifo Institute-Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich.
 
2.
Grabowski, M. H., Neneman, J., Orłowski, W. M., Poczta, W., 2022. Zagrożenia dla rozwoju Polski wynikające z prowadzonej polityki gospodarczej. Warszawa: wyd. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
 
3.
Hanusz, A., 2022. Prawo finansowe. Wydanie drugie. Lublin: wyd. Wydawnictwo sejmowe.
 
4.
Harasimowicz, J., 1977. Finanse i prawo finansowe. Warszawa: wyd. PWE Warszawa.
 
5.
Kosikowski, C., 2010. Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa: wyd. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 
6.
Kosikowski, C., 2011. Naprawa finansów publicznych w Polsce. Białystok: wyd. Temida 2.
 
7.
O Krajowym Planie Odbudowy [online], 2023. Dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/ planodbudowy/o-kpo [dostęp: 15.07.2023].
 
8.
Ruśkowski, E., 2018. Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania. Białystok: wyd. Temida 2.
 
9.
Rzecznik Praw Pacjenta, 2023. Koniec stanu zagrożenia epidemicznego [online], Dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/rpp/kon... [11.07.2023].
 
10.
Straż graniczna, 2023. Informacje o granicy polsko-ukraińskiej [online], Dostępne pod adresem: https://www.strazgraniczna.pl/... [dostęp: 11.07.2023].
 
11.
Uchwała nr 55 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026 (M.P.2023.461).
 
12.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Finanse publiczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 
13.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Wieloletni Plan Finansowy Państwa - Finanse publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.).
 
14.
Ziółkowska, K., 2023. KPO - to jeszcze nie koniec [online], Dostępne pod adresem: https:// globenergia.pl/to-jeszcze-nie-koniec-zmian-w-kpo-czy-polski-rzad-wlasciwie-ulokuje-unijnesrodki/ [dostęp: 15.07.2023].
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top