PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
STABILIZACJA FINANSÓW PUBLICZNYCH WYZWANIEM POLITYKI GOSPODARCZEJ POLSKI
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 27-07-2023
 
 
Data akceptacji: 28-07-2023
 
 
Data publikacji: 28-07-2023
 
 
Autor do korespondencji
Julia WIERUCKA   

Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
 
 
SBN 2023;28(2): 97-110
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem przedmiotowej pracy jest analiza i ocena jednego z głównych wyzwań ekonomicznych Polski na najbliższe lata, mianowicie ustabilizowania systemu finansów publicznych oraz wyhamowania wzrostu długu publicznego. Główny problem badawczy pracy określono w formie pytania: Jak przedstawia się sytuacja stabilizacji sektora finansów publicznych, w dobie dzisiejszych wyzwań i zagrożeń istniejących w polityce gospodarczej, jak i na arenie międzynarodowej? Jako problemy szczegółowe określono: obecną sytuację finansów publicznych w Polsce, będącą podstawą tej analizy, zakres definicyjny podmiotu sprawy, jak i określenie czynników wpływu na mający miejsce rozwój wydarzeń. W nawiązaniu do przedstawionych problemów badawczych wysnuta została hipoteza, iż prowadzone działania w zakresie stabilizacji finansów RP są niewystarczające do aktualnych wydarzeń. Hipoteza została oparta o wyniki statystyczne przedstawione w artykule. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: definiowanie, które pozwoliło na określenie jednoznaczności terminów, analizę i syntezę, które pozwoliły na odpowiednią interpretacje zastanych danych, indukcję i dedukcję, które pozwoliły na znalezienie odpowiedzi na rozważne w pracy pytanie badawcze. W pracy posłużono się także metodą analizy porównawczej w zakresie definicji dotyczących omawianego zakresu. Zastosowano również analizę źródeł, monografii, artykułów naukowych traktujących o badanej tematyce.
 
REFERENCJE (14)
1.
Bachmann, R., et al. 2022. What if? The Economic Effects for Germany of a Stop of Energy Imports from Russia, 36. ifo Institute-Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich.
 
2.
Grabowski, M. H., Neneman, J., Orłowski, W. M., Poczta, W., 2022. Zagrożenia dla rozwoju Polski wynikające z prowadzonej polityki gospodarczej. Warszawa: wyd. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
 
3.
Hanusz, A., 2022. Prawo finansowe. Wydanie drugie. Lublin: wyd. Wydawnictwo sejmowe.
 
4.
Harasimowicz, J., 1977. Finanse i prawo finansowe. Warszawa: wyd. PWE Warszawa.
 
5.
Kosikowski, C., 2010. Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa: wyd. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 
6.
Kosikowski, C., 2011. Naprawa finansów publicznych w Polsce. Białystok: wyd. Temida 2.
 
7.
O Krajowym Planie Odbudowy [online], 2023. Dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/ planodbudowy/o-kpo [dostęp: 15.07.2023].
 
8.
Ruśkowski, E., 2018. Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania. Białystok: wyd. Temida 2.
 
9.
Rzecznik Praw Pacjenta, 2023. Koniec stanu zagrożenia epidemicznego [online], Dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/rpp/kon... [11.07.2023].
 
10.
Straż graniczna, 2023. Informacje o granicy polsko-ukraińskiej [online], Dostępne pod adresem: https://www.strazgraniczna.pl/... [dostęp: 11.07.2023].
 
11.
Uchwała nr 55 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026 (M.P.2023.461).
 
12.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Finanse publiczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 
13.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Wieloletni Plan Finansowy Państwa - Finanse publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.).
 
14.
Ziółkowska, K., 2023. KPO - to jeszcze nie koniec [online], Dostępne pod adresem: https:// globenergia.pl/to-jeszcze-nie-koniec-zmian-w-kpo-czy-polski-rzad-wlasciwie-ulokuje-unijnesrodki/ [dostęp: 15.07.2023].
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top