PL EN
REVIEW PAPER
EDUCATION FOR SECURITY TOWARDS CREATING CRISIS-RESILIENT SOCIETY
 
More details
Hide details
1
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 
 
Publication date: 2021-05-25
 
 
SBN 2021;20(2): 21-32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Security and education concern every citizen, directly and indirectly, in almost all spheres of life and types of activity from birth to old age. Full security cannot be guaranteed by any state and the services functioning within its framework. We must take care of security ourselves. One of the ways of ensuring it is to increase knowledge and to keep up with changes.General self-defense as a part of civil defence consists in compulsory participation of the population in basic classes or practical exercises. During the exercises, undertakings are carried out, giving the opportunity to acquire skills for protecting one’s own health and life, household and helping the injured. Universal training and good preparation of citizens undoubtedly strengthens the defence capabilities of the state. The aim of education for safety is, among other things, to equip students with knowledge related to state safety, shaping the skills necessary to act effectively in a threatening situation, as well as preventive measures and readiness to aid. However, practical classes within the subject, which allow to consolidate proper reactions, occur to a limited extent. In this article, resilience should be understood as the preparation of a society exposed to threats, through education and practical exercises to adapt to a new situation. On the other hand, shaping resilience to threats aims to arouse commitment to actions that reduce the risk of danger.
 
REFERENCES (18)
1.
Będźmirowski J. 2012. Obrona cywilna w wybranych państwach europejskich na tle sytuacji międzynarodowej w połowie XX wieku In: M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, Bezpieczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie. Aksjologia zjawisk kryzysowych w administracji i sektorze publicznym, Gdynia: WSAiB.
 
2.
Filipczak J., Flis J. 2006. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Warszawa: Bellona.
 
3.
Franciszek R., Krynojewski 2012. Obrona cywilna Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa: Difin SA.
 
5.
Pieczywok A. 2018. Wielostronność kształcenia jako model i paradygmatu edukacji dla bezpieczeństwa, Uniwersytet Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy: Socjologia, Tom LXX.
 
6.
Skrabacz A. 2015. Potrzeby ludności cywilnej w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławski: Socjologia, Tom LXIV.
 
7.
Wasiuta O., Klepka R., Kopeć R. 2018. Vademecum bezpieczeństwa, Kraków: Libron.
 
8.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 85 [online]. Dostępne pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/prawo/... [dostęp: 30.01.2022].
 
9.
Międzynarodowe prawo wojenne, I Protokół dodatkowy z 1977 r. do konwencji genewskich z 1949 r. o ochronie ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych) [online]. (Dostępne pod adresem: https://sip.lex.pl/akty-prawne...- z-12-sierpnia-1949-r-16794697 [dostęp: 30.01.2022].
 
10.
Podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa. Szkoła podstawowa z 2018 roku pdf. [online]. Dostępne pod adresem: https://www.ore.edu.pl/wp-cont.... pdf [dostęp: 30.01.2022].
 
11.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz.U. 1993 nr 91 poz. 421). Dostępne pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/ isap.nsf/download.xsp/WDU19930910421/O/D19930421.pdf [dostęp: 30.01.2022].
 
12.
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 144). [online]. Dostępne pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.... download.xsp/WDU19670440220/U/D19670220Lj.pdf [dostęp: 30.01.2022].
 
13.
Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2020 roku. [online]. Dostępne pod adresem: https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok..._ RP_2020.pdf [dostęp: 30.01.2022].
 
14.
Traktat Północnoatlantycki Waszyngton, 4 kwietnia 1949 r. art. 3 (Dz.U.2000.87.970) [online]. Dostępne pod adresem: https://sip.lex.pl/akty-prawne...- waszyngton-1949-04-04-16885651 [dostęp: 30.01.2022].
 
15.
Gmina Toszek 2022. Powszechna samoobrona ludności - co to jest? pdf. [online]. Dostępne pod adresem: https://toszek.pl/2253/powszec... [dostęp: 30.01.2022].
 
16.
Lorens L. 2020. Przegląd koncepcji pedagogicznych, a wykorzystywanie w pracy nauczyciela narzędzi multimedialnych i informatycznych [online]. Dostępne pod adresem: https://www.mac. pl/z-klasa-ekspert/przeglad-koncepcji-pedagogicznych-a-wykorzystywanie-w-pracy-nauczycielanarzedzi- multimedialnych-i-informatycznych [dostęp: 30.01.2022].
 
17.
Pomorski Urząd Wojewódzki, Regionalny System Ostrzegania [online]. Dostępne pod adresem: https://www.gdansk.uw.gov.pl/p...- regionalny-system-ostrzegania/1239-regionalny-system-ostrzegania-informacje) [dostęp: 30.01.2022].
 
18.
Rey, R. 2022. Społeczeństwo odporne na zagrożenia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa [online]. Dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/rcb/spo... [dostęp: 30.01.2022].
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top