PL EN
REVIEW PAPER
ELEMENTS OF THE GALOIS THEORY IN CRYPTOGRAPHIC APPLICATIONS IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
SBN 2016;9(1): 359-387
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work concerns the practical use of elements of the Galois theory in cryptographic applications in the aspect of national security. Therefore, the history of the birth of mathematics is presented, including the genesis of algebra and the meaning of this term. Then, a short description of the development of algebra in the abstract direction is presented and some elements of the classical Galois theory are discussed, which can be used in cryptographic implementations for the needs of national security and defense. Particular attention was paid to finite bodies and their extensions used to build encryption algorithms, and several WAT inventions based on solutions of this type were discussed.
 
REFERENCES (31)
1.
Gawinecki J., Bora P., Jurkiewicz M., Zastosowanie krzywych eliptycznych do konstrukcjibezpiecznych algorytmów i protokołów kryptograficznych, XLIII KZM, Zakopane2014.
 
2.
Judson T.W., Abstract Algebra. Theory and Applications, Stephen F. Austin State University,2009.
 
3.
Kryptologia to nie biznes, to bezpieczeństwo, „Polska Zbrojna” nr 7 (807) lipiec 2013.
 
4.
Maj M., Siemieńska B., Kryptologia w aspekcie bezpieczeństwa państwa, WydawnictwoNaukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego,Radom 2015.
 
5.
Misztal M., Prezentacja IMiK − projekty 2009-2014, WAT, Warszawa 2014.
 
6.
Mochnacki W., Kody korekcyjne i kryptografia, Oficyna Wydawnicza PolitechnikiWrocławskiej, Wrocław 2000.
 
7.
Orkiszewski M., Wojciechowski T., Rawski M., System typu CoS do kryptoanalizyszyfrów opartych na krzywych eliptycznych, PAK, vol. 56, nr 7/2010, Politechnika Warszawska,Warszawa 2010.
 
8.
Siemieńska B., Podstawy teorii Galois, UTH, Radom 2015.
 
9.
Staszel A., Problemy społeczne, polityczne i prawne. Zastosowanie metod matematycznychw naukach społecznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznegow Krakowie”, Kraków 2013, https://zeszyty-naukowe.uek.kr....
 
10.
Szmidt J., Misztal M., Wstęp do kryptologii, WSISiZ, Warszawa 2004.
 
11.
Więsław W., Algebra w XX wieku. Rys historyczny, „Roczniki Polskiego TowarzystwaMatematycznego”, seria II: „Wiadomości Matematyczne” XL, Wrocław 2004.
 
31.
www.google.pl/search?q=al-khwarizmi+algebra&tbm=isch&oq
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top