PL EN
REVIEW PAPER
PSYCHOLOGICAL BASIS OF MASKING OR AN ATTEMPT TO EXPLAIN THE ESSENCE OF MASKING WITH THE HELP OF THE THEORY OF COGNITION
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
SBN 2016;9(1): 389-396
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is intended to broaden the knowledge of national security students on the issues of masking, often commonly limited to the understanding of masking as camouflage. The work contains an interpretation of the essence of masking in relation to the psychological laws of the theory of cognition. As a result, several unconventional methods of masking have been proposed.
 
REFERENCES (7)
1.
Dewey J., Jak myślimy?, De Agostini Polska Sp. z o.o., Warszawa 2002.
 
2.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Naukowy im. Ossolińskich, PAN,Poznań 2000.
 
3.
Sanecki J., Maskowanie, Część I, WAT wewn. 822/79.
 
4.
Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1978.
 
5.
TwardowskiK., Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, Wydawnictwa Szkolnei Pedagogiczne, Warszawa 1992.
 
6.
Wybór pism naukowych, Wydawnictwo De Agostini Polska Sp. z o.o., Warszawa 2002.
 
7.
Ziembiński Z., Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1990.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top