PL EN
REVIEW PAPER
A PHILOSOPHICAL APPROACH TO THE PILLARS OF SECURITY IN THE INFORMATION SOCIETY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2020-12-12
 
 
SBN 2020;18(2): 85-109
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to present a philosophical approach to the pillars of security in the information society. The research problem was formulated: what are the philosophical foundations of ensuring the security of the information society? After presenting the foundations of the philosophical pillars of security, the author tries to link them with the four main horizontal initiatives influencing the shape of the European information society.
 
REFERENCES (34)
1.
Arystoteles, 2004. Metafizyka, [W:] Dzieła wszystkie, T. 2. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 
2.
Arystoteles, 2004. Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 
3.
Arystoteles, 2004. Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 
4.
Delors, J., 1998. Edukacja – jest w niej ukryty skarb, Warszawa: Wyd. UNESCO.
 
5.
Floridi, L., Illari, Ph., 2014. The Philosophy of Information Quality, Switzerland: Springer International Publishing.
 
6.
Floridi, L., 2013. The Ethics of Information, Oxford: Oxford University Press.
 
7.
Foucault, M., 2000. Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, Warszawa–Wrocław: Wyd. Nauk. PWN.
 
8.
Foucault, M., 1977. Archeologia wiedzy, Warszawa: PIW.
 
9.
Foucault, M., 2010. Bezpieczeństwo terytorium populacja. Wykłady w Collège de France 1977/1978, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 
10.
Foucault, M., 2011. Narodziny biopolityki. Wykłady z Collège de France 1978/1979, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 
11.
Foucault, M., 1998. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa: Fundacja Aletheia.
 
12.
Habermas, J., 2000. Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przeł. M. Łukasiewicz. Kraków.
 
13.
Habermas, J., 1997. Modernizm – niedokończony projekt, przeł. M. Łukasiewicz, [W:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz. Kraków.
 
14.
Harari, Y. N., 2018. 21 lekcji na wiek XXI, przeł. M. Romanek, Kraków: Wyd. Literackie.
 
15.
Harari, Y. N., 2018. Homo deus. Krótka historia jutra, Kraków: Wyd. Literackie.
 
16.
Hawking, S. W., 1998. Krótka historia czasu. Od Wielkiego Wybuchu do czarnych dziur, Poznań.
 
17.
Hawking, S. W., 2018. Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania, przeł. M. Kośniak, Poznań: Wyd. ZYSK i S-ka.
 
18.
http://www.cie.gov.pl/www/serc... 6A1F328341480FEAC1256F6A0038762F? Open.
 
19.
https://www.google.com/search?... +cz%C5%82owieka (dostęp: 23.03.2019).
 
20.
 
21.
Jagusiak, B., Zukowski, P., 2019. Zagrożenia procesów informacyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa. Zagadnienia wybrane, Warszawa: WAT.
 
22.
Jaźwiński, J., Ważyńska-Fiok, K., 1993. Bezpieczeństwo systemów, Warszawa: PWN.
 
23.
Lafargue, P., 2006. Prawo do lenistwa, Warszawa: SKFM (UW).
 
24.
Lakatos, I., 1995. Pisma z filozofii nauk empirycznych, tłum. W. Sady, Wyd. Naukowe PWN.
 
25.
Lerner, A. J., 1971. Zarys cybernetyki, Warszawa: Wyd. Naukowo-Techniczne.
 
26.
Lubański, M., 1978. Człowiek, system, informacja. Studia Philosophiae Christianae 14(1978)2, http://bazhum.muzhp.pl/media//..._ Philosophiae_Christianae/Studia_Philosophiae_ Christianae-r1978-t14-n2.
 
27.
Rousseau, J. J., 2010. Umowa społeczna. Listy o widowiskach, przeł. A. Peretiatkowicz. Warszawa.
 
28.
Świniarski, J., Kawalerski, P., 2019. Drogi i bezdroża securitologii, Warszawa: WAT.
 
29.
Świniarski, J., 2010. Bezpieczeństwo w ujęciu filozoficznym, [W:] Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i Materiały, red. L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk, t. 1, Szczytno.
 
30.
Świniarski, J., 1997. O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do zagadnień ogólnych. Warszawa– Pruszków.
 
31.
Toffler, A., 1997. Trzecia fala, Warszawa: PIW.
 
32.
Toffler, A., 2003. Zmiana władzy. Władza, bogactwo i przemoc u progu XXI wieku, Poznań: Wyd. ZYSK i S-ka.
 
33.
Traktat o funkcjonowaniu UE, https://eur-lex.europa.eu/lega...: 12012E/TXT... (dostęp: 4.04.2019).
 
34.
Wiener, N., 1971. Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie, Warszawa: PWN.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top