PL EN
REVIEW PAPER
THE MODERN DIMENSION OF ESPIONAGE. CONTRIBUTION OF POLES TO OPERATION "OVERLORD"
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2020-12-12
 
 
SBN 2020;18(2): 69-84
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Espionage is most often associated with how information is obtained through individuals who are prepared for this type of activity. The scope of this information is relevant data that cannot be otherwise obtained. The article depicts espionage, used to plan allied landing operations in Normandy in 1944. Due to the wide range of material, the focus was only on Polish spies, people with different resumes, different life experiences and skills, so that as a result their espionage activities would help the Allies in Operation Overlord.
 
REFERENCES (9)
1.
Buczak, D., 2019. Krystyna Skarbek: Agentka, jakiej nie znacie. Vogue.
 
2.
Czupryn, A., 2016. Roman Czerniawski: potrójny agent, który ograł Niemców. Nasza Historia.
 
3.
Dziewanowski, W., 1938. Szpiegostwo. Warszawa: Wyd. Księgarnia F. Hoesicka.
 
4.
Macintyre B., 2014. Wielkie oszustwo. Prawdziwa opowieść o brytyjskich szpiegach, którzy wygrali wojnę. Warszawa: Wyd. Świat Książki.
 
5.
Masterman, J., 1973. Brytyjski system podwójnych agentów 1939-1945. Warszawa: Wyd. Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
6.
Rybiński, J., 2018. Historia rozwoju techniki Wojskowej w latach 1914-1918. [W:] A. Adamczak (red.), 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer.
 
7.
Słownik Języka Polskiego, 1981. Tom 3. Warszawa: Wyd. PWN.
 
8.
Słownik Wyrazów Bliskoznacznych, 1998. Warszawa: Wyd. Wiedza Powszechna.
 
9.
Wojciechowski, K. (przekł.), 1995. Encyklopedia szpiegostwa. Warszawa: Wyd. SPAR.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top