PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
WSPÓŁCZESNY WYMIAR SZPIEGOSTWA. WKŁAD POLAKÓW W OPERACJĘ „OVERLORD”
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 12-12-2020
 
 
SBN 2020;18(2): 69-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Szpiegostwo najczęściej jest kojarzone ze sposobem uzyskiwania informacji poprzez osoby, które są przygotowywane do tego typu działalności. Zakres tych informacji to istotne dane, których nie można uzyskać w inny sposób. W artykule zostało przedstawione szpiegostwo, wykorzystane do planowania operacji lądowania Aliantów w Normandii w 1944 r. Z uwagi na szeroki zakres materiału skupiono się jedynie na polskich szpiegach, ludziach o różnych życiorysach, różnych doświadczeniach życiowych i umiejętnościach, aby w rezultacie ich działalność szpiegowska pomogła Aliantom w operacji „Overlord” Celem artykułu jest charakterystyka działalności szpiegowskiej na przykładzie oceny wkładu obywateli Polski w operację Overlord. Osiągnięcie tego celu warunkowane jest rozwiązaniem problemu badawczego, który sprowadza się do pytań: jaki był wkład Polaków w przygotowanie operacji Overlord oraz jakie wnioski wynikają z tej operacji dla dzisiejszego funkcjonowania służb specjalnych? W artykule wykorzystano metody analizy historycznej i porównawczej oraz analogii.
 
REFERENCJE (9)
1.
Buczak, D., 2019. Krystyna Skarbek: Agentka, jakiej nie znacie. Vogue.
 
2.
Czupryn, A., 2016. Roman Czerniawski: potrójny agent, który ograł Niemców. Nasza Historia.
 
3.
Dziewanowski, W., 1938. Szpiegostwo. Warszawa: Wyd. Księgarnia F. Hoesicka.
 
4.
Macintyre B., 2014. Wielkie oszustwo. Prawdziwa opowieść o brytyjskich szpiegach, którzy wygrali wojnę. Warszawa: Wyd. Świat Książki.
 
5.
Masterman, J., 1973. Brytyjski system podwójnych agentów 1939-1945. Warszawa: Wyd. Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
6.
Rybiński, J., 2018. Historia rozwoju techniki Wojskowej w latach 1914-1918. [W:] A. Adamczak (red.), 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer.
 
7.
Słownik Języka Polskiego, 1981. Tom 3. Warszawa: Wyd. PWN.
 
8.
Słownik Wyrazów Bliskoznacznych, 1998. Warszawa: Wyd. Wiedza Powszechna.
 
9.
Wojciechowski, K. (przekł.), 1995. Encyklopedia szpiegostwa. Warszawa: Wyd. SPAR.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top