PL EN
REVIEW PAPER
THE ROLE OF INTERNAL SECURITY AGENCY AND THE POLICE IN COMBATING CYBERTERRORISM
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Publication date: 2020-12-12
 
 
SBN 2020;18(2): 111-120
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Cybersecurity is an important area for all sectors of state security. It refers to the safe functioning of the state, administrative structures and citizens in cyberspace. This article aims to present considerations on cyberterrorism and activities of the Internal Security Agency and the Police in this field. In addition, the article contains theoretical aspects related to the presented term of cyberterrorism, the method of actions of cyberterrorists, as well as exemplary attacks in cyberspace in Poland.
 
REFERENCES (15)
1.
Biuro do Walki z Cyberprzestępczością, https://policja.pl/pol/kgp/bwc...- -Cyberprzestepczoscia.html [dostęp: 23.06.2021].
 
2.
Cyberterroryzm, https://zpe.gov.pl/a/cyberterr... [dostęp: 20.06.2021].
 
3.
Czyżak, M., 2010. Wybrane aspekty zjawiska cyberterroryzmu. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, nr. 1-2.
 
4.
Liedel, K., 2006. Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 
5.
Makarski, A., 2010. Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Geneza, zasady działania oraz doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowania. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr. 2 (2).
 
6.
Oleksiewicz, I., 2017. Rola służb specjalnych w polityce zwalczania cyberterroryzmu RP. Humanities and Social Sciences, nr. 24 (3).
 
7.
Oleksiewicz, I., 2018. Cyberterroryzm jako realne zagrożenie dla Polski. Rocznik Bezpieczeństwa Narodowego, nr. 1.
 
8.
Polityka Ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, 2013.
 
9.
Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011-2016, 2010.
 
10.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 z późn. zm.
 
11.
Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024, https://www.gov.pl/ web/cyfryzacja/strategia-cyberbezpieczenstwa-rzeczypospolitej-polskiej-na-lata-2019-2024 (dostęp: 20.06.2020).
 
12.
Struktura organizacyjna KWP, http://bip.podkarpacka.policja... 30734,Struktura-organizacyjna.html (dostęp: 23.06.2021).
 
13.
System ARAKIS-GOV, https://csirt.gov.pl/cer/syste.... html (dostęp: 22.06.2020).
 
14.
Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, https://csirt.gov.pl/ (dostęp: 22.06.2021).
 
15.
Współpraca policyjna, https://www.europarl.europa.eu...- -policyjna (dostęp: 23.06.2021).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top