PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ROLA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I POLICJI W ZWALCZANIU CYBERTERRORYZMU
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Data publikacji: 12-12-2020
 
 
SBN 2020;18(2): 111-120
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cyberbezpieczeństwo jest istotnym obszarem dla wszystkich sektorów bezpieczeństwa państwa. Odnosi się do bezpiecznego funkcjonowania państwa, struktur administracyjnych i obywateli w cyberprzestrzeni. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie rozważań na temat cyberterroryzmu i działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policji w tej dziedzinie. Ponadto, artykuł zawiera aspekty teoretyczne związane z zaprezentowaniem pojęcia cyberterroryzmu, metody działań cyberterrorystów, a także przykładowe ataki w cyberprzestrzeni w Polsce. Celem artykułu jest diagnoza zaangażowania policji i ABW w przeciwdziałanie cyberterroryzmowi. Problem badawczy zamyka się w pytaniu: jaką rolę w zwalczaniu cyberterroryzmu pełnią policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego?
 
REFERENCJE (15)
1.
Biuro do Walki z Cyberprzestępczością, https://policja.pl/pol/kgp/bwc...- -Cyberprzestepczoscia.html [dostęp: 23.06.2021].
 
2.
Cyberterroryzm, https://zpe.gov.pl/a/cyberterr... [dostęp: 20.06.2021].
 
3.
Czyżak, M., 2010. Wybrane aspekty zjawiska cyberterroryzmu. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, nr. 1-2.
 
4.
Liedel, K., 2006. Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 
5.
Makarski, A., 2010. Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Geneza, zasady działania oraz doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowania. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr. 2 (2).
 
6.
Oleksiewicz, I., 2017. Rola służb specjalnych w polityce zwalczania cyberterroryzmu RP. Humanities and Social Sciences, nr. 24 (3).
 
7.
Oleksiewicz, I., 2018. Cyberterroryzm jako realne zagrożenie dla Polski. Rocznik Bezpieczeństwa Narodowego, nr. 1.
 
8.
Polityka Ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, 2013.
 
9.
Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011-2016, 2010.
 
10.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 z późn. zm.
 
11.
Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024, https://www.gov.pl/ web/cyfryzacja/strategia-cyberbezpieczenstwa-rzeczypospolitej-polskiej-na-lata-2019-2024 (dostęp: 20.06.2020).
 
12.
Struktura organizacyjna KWP, http://bip.podkarpacka.policja... 30734,Struktura-organizacyjna.html (dostęp: 23.06.2021).
 
13.
System ARAKIS-GOV, https://csirt.gov.pl/cer/syste.... html (dostęp: 22.06.2020).
 
14.
Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, https://csirt.gov.pl/ (dostęp: 22.06.2021).
 
15.
Współpraca policyjna, https://www.europarl.europa.eu...- -policyjna (dostęp: 23.06.2021).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top