PL EN
REVIEW PAPER
TERRORISM - DEFINING THE PHENOMENON IN POLISH AND FOREIGN RESEARCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Nowej Europy w Warszawie
 
 
Publication date: 2020-12-12
 
 
SBN 2020;18(2): 121-130
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The phenomenon of terrorism, in its destructive nature, has been noticeable since the dawn of time, as it has had a direct impact on both national and non-state entities. Nevertheless, it was only in the 20th century that it was characterised on the basis of past acts of aggression. These were defined as attacks against the person, group, state or international organisation perpetrated by a non-state actor. Today, the general definition assumes that it is a form of warfare used to achieve specific goals, with the intention of extorting changes proclaimed by terrorists. The actions are undertaken against civilians. They are characterised by violence and aggression and cause destabilisation, confusion and anxiety in society. For this reason, it is vital to deliver a complex description of the definition offered not only by the Polish researchers but also French (France is the most attacked state in the European Union), as well as internationally.
 
REFERENCES (41)
1.
Abdulla, R. A., 2007. Islam, Jihad, and Terrorism in Post-9/11 Arabic Discussion Boards. Journal of Computer-Mediated Communication, 12 (3), 1-16.
 
2.
Aleksandrowicz, T., 2008. Terroryzm międzynarodowy. Warszawa: Editions Spotkania.
 
3.
Bevalet, J., 2009. Terrorisme – gagner la 3e guerre mondiale. Sceaux: L’Esprit du Livre.
 
4.
Bolechów, B., 2002. Terroryzm w świecie podwubiegunowym: przewartościowania i kontynuacje. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
5.
Brzybohatý, M., 1999. Terorismus. Praha: Police History.
 
6.
Bukowski S., 2010. Terroryzm europejski. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 
7.
Derrida, J., 2004. Qu’est-ce que le terrorisme?. Le Monde diplomatique, Fevrier.
 
8.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW, 31.3.2017.
 
9.
Gabriel-Węglowski, M., 2018. Działania antyterrorystyczne – komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
10.
Grosset, R. red., 2009. Zabić tysiące, przestraszyć miliony. Zagrożenia terrorystyczne i szanse na skuteczną obronę. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej.
 
11.
Gueniffey, P., 2017. Terrorisme, terroristes: la casse-tete des definitions. SciencesPo, Compterendu de la 35e seance, 24 mars.
 
12.
Hardman, J. B. S., 1934. Terrorism. [W:] S. Johnson ed., Encyclopedia of the Social Sciences. New York: MacMillan.
 
13.
Houdet, C., 2005. Terrorisme: histoire et enjeux Europeens. Paris: Centre d’etudes et de recherche de l’enseignement militaire superieur.
 
14.
Huyghe, F. B., 2009. Pour une histoire du terrorisme: Un point sur l’histoire. Dostępne pod adresem: http://www.huyghe.fr/actu_210.... (dostęp: 1.10.2018).
 
15.
Iulian, R. I., 2017. International terrorism in the 21st century – 16 years after 9/11 2001. CBU International conference on innovations in science and education March 22-24 2017, Prague, Czech Republic.
 
16.
Jakubczak, R., 2011. Teoretyczne i militarne aspekty zwalczania terroryzmu. [W:] J. Szafrański, K. Liedel red., Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Polsce. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie.
 
17.
Jankowicz, N., 2019. Disinformation in Terrorist content online. Washington: George Washington University.
 
18.
Jongman, J., Schmid, A. P., 1988. Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature, New Brunswick: Transaction Publishers.
 
19.
Karolczak, K., 2004. Terroryzm polityczny – próba redefinicji. [W:] E. Haliżak, W. Lizak, L. Łukaszuk, E. Śliwka red., Terroryzm w świecie współczesnym. Warszawa – Pieniężno: Fundacja Studiów Międzynarodowych.
 
20.
Kerdemelidis, M., Reid, M., 2019. Wellbeing recovery after mass shootings: information for the response to the Christchurch mosque attacks 2019, Canterbury District Health Board, 28 May, s. 2-5.
 
21.
Krawczyk, P., 2008. Terroryzm lotniczy. Warszawa: AON.
 
22.
Laqueur, W., 1999. The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction. New York: Oxford University Press.
 
23.
Law, R. D., 2009. Terrorism: A History. Cambridge: Polity.
 
24.
Lévi-Valensi, J., 2002. Albert Camus et la question du terrorisme. [W:] A. Camus, Réflexions sur le terrorisme. Paris: Nicolas Philippe.
 
25.
Liedel, K., Piasecka, P., 2008. Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy edukacji antyterrorystycznej. Warszawa: Trio.
 
26.
Liedel, K., 2005. Teoretyczne podstawy badań nad terroryzmem. Jurysta, 2, 29-31.
 
27.
Mazauric, C., 1989. Terreur. [W:] A. Soboul éd., Dictionnaire historique de la Révolution française. Paris: Presses Universitaires de France.
 
28.
Milczanowski M., 2012. Terroryzm w ujęciu historycznym. [W:] H. Zięba-Załucka, T. Bąk red. Terroryzm a prawa człowieka. Kraków – Rzeszów – Zamość: Konsorcjum Akademickie.
 
29.
Moore, B., 1954. Terror and Progress – U.S.S.R.: Some sources of change and stability in the Soviet dictatorship. Cambridge: Harvard University Press.
 
30.
Ostant, W., 2016. Unia Europejska wobec zagrożenia terroryzmem – od Maastricht do Lizbony. Poznań: Instytut Zachodni.
 
31.
Pawłowski, A., 1994. Terroryzm w Europie w XIX i XX wieku. Zielona Góra: Lubuski Komitet Upowszechniania Prasy.
 
32.
Pikulski, S., 2000, Prawne środki zwalczania terroryzmu. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
33.
Rapoport, C., 1977. The Politics of Atrocity. New York: John Jay Press.
 
34.
Sandra C., 2014, Révolution bourgeoise et luttes de classes en France, 1789-1799. Paris.
 
35.
Sikorski, C., Schmuck, D., Matthes, J., Binder, A., 2017. Muslims are not Terrorists: Islamic State Coverage, Journalistic Differentiation Between Terrorism and Islam, Fear Reactions, and Attitudes Toward Muslims. Mass Communication and Society, 20 (6), 825-848.
 
36.
Sokała, W., 2009. Nowy terroryzm jako asymetryczna odpowiedź na rozszerzenie i pogłębienie integracji europejskiej. [W:] M. J. Malinowski, R. Ożarowski, W. Grabowski red. Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
37.
Tulard, J., Thuillier, G., 2004. L’État face au terrorisme «Conclusions». La Revue administrative 57e Année, 340 (Juilliet), 344-347.
 
38.
United Nations Office On Drugs And Crime, 2018, Education for justice university module series counter-terrorism – Module 1 introduction to international terrorism. Vienna: United Nations Office On Drugs And Crime.
 
39.
Walter, V., 1969. Terror and Resistance: A Study of Political Violence. New York: Oxford University Press.
 
40.
Xingyu, K. C., 2018, Fake News After a Terror Attack: Psychological Vulnerabilities Exploited by Fake News Creators. [W:] M. Khader et al. ed., Learning from Violent Extremist Attacks: Behavioural Sciences Insights for practitioners and policymakers. Singapore: World Scientific.
 
41.
Zabłocki, E., 2013. Kategorie, zagrożenia: system bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top