PL EN
REVIEW PAPER
FUNCTIONING OF MILITARY UNITS IN THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF POLAND
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Polska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Submission date: 2022-07-20
 
 
Final revision date: 2022-07-26
 
 
Acceptance date: 2022-07-26
 
 
Publication date: 2022-07-26
 
 
Corresponding author
Małgorzata ZAKRZEWSKA   

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Polska
 
 
SBN 2022;25(3): 71-88
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the work is to represent the fundamental element of the defence system of the State, such as the Armed Forces of the Republic of Poland, which is intended for the effective implementation of the security and defence policy. The work explains what armed forces are, a military unit, a military economic unit, which have a significant impact on the proper functioning of the system. In the next section, the author presents the defence resources of the armed forces, broken down by human, financial, information and material resources. Finally, the report highlights the nature of the state’s defence readiness, which determines the ability of the defence system to act in a planned and organised manner in the event of a threat to national security and during war. The article is based on a comprehensive overview of literature and legal acts. Applied research methods include the critical analysis of research literature, the analysis of theoretical studies and other sources and their synthesis. The induction and deduction method was also used. Statistical methods were also used. The analysis leads to the conclusion that the creation of military economic units has improved the functioning of the Armed Forces of the Republic of Poland in the logistical context, in particular through the possibility of separating financial and operational functions in military budgetary units. The functioning of the Armed Forces of the Republic of Poland has also had a positive impact on the determination of tasks in the various states of the State’s defence readiness, which makes it possible to maintain not only strength but also resources at the most efficient level of performance of assigned defence tasks.
 
REFERENCES (19)
1.
Auerbach W., Laprus M., 1979. Leksykon wiedzy wojskowej, MON, Warszawa.
 
2.
Dokument dotyczący bezpieczeństwa państwa, opracowany i zatwierdzony, zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1410).
 
3.
Groszek Z., 2016. Gotowość państwa do obrony i ochrony, Wyd. Difin, Warszawa.
 
4.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
 
5.
Maj J., 2018. Nowe aspekty sztuki wojennej XXI wieku, Wyd. FNCE sp. z o.o. Poznań.
 
6.
Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2022 r., MON, Warszawa.
 
7.
Program otwierania danych publicznych, Ministerstwo Cyfryzacji Wrzesień 2016 r., Załącznik do ustawy nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r.
 
8.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. 2004 nr 152, poz. 1599).
 
9.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 nr 219, poz. 2218).
 
10.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2009 r. nr 210, poz. 1612).
 
11.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 nr 10, poz. 56 z późn. zm.).
 
12.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. nr 156, poz. 1301).
 
13.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 2021 poz. 255).
 
14.
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o Obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r., poz. 655).
 
15.
Wiśniewski G. 2018. Podstawowe problemy modernizacji technicznej wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP w perspektywie 2022 roku, Wyd. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 
16.
Wojnarowska-Szpucha S., 2021. Gotowość zasobów obronno-ochronnych w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
17.
Wojnarowski J., 2010. Gotowość systemu bezpieczeństwa narodowego, Wyd. AON, Warszawa.
 
18.
Woźniak J., 2021. Zasoby Obronne Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] M. Brzeziński, System Logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek.
 
19.
Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2020 r. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2020 poz. 411).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top