PL EN
REVIEW PAPER
MAIN BIOPHOLIC CONCEPTS AND SECURITY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2017-12-01
 
 
SBN 2017;12(2): 65-82
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article analyzes the concept of biopolitics, taking into account its determinants, systematization, as well as the implications and significance for the field of security science. Biopolitics is an ever-changing field. However, certain mechanisms of its functioning can be grasped. Naturalistic and political positions as well as contemporary theories referring to the ideas of Michel Foucault, Giorgio Agamben, Antoni Negri and Michael Hardt were assessed. The author also focuses on the past of this concept and the presentation of subjects and objects of biopolitics.
 
REFERENCES (22)
1.
Abramowicz B., Teoria imperium jako teoria (anty)globalizacji, [w:] „Folia Sociologica”, 33/2008.
 
2.
Agamben G., Czym jest Lud? [w:] Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej, tłum. P. Mościcki,Warszawa 2010.
 
3.
Agamben G., Homo Sacer. Suwerenna władza i nagie życie, Warszawa 2008.
 
4.
Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, [w:] idem, Dzieła wszystkie, t. I, Warszawa 2003.
 
5.
Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, Warszawa 2004.
 
6.
Debate Noam Chomsky & Michel Foucault - On human nature, https://www.youtube.com/watch?...: 23.11.2016.
 
7.
Eberhardt P., Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna, „PrzeglądGeopolityczny”, 2012, nr 2, http://geopolityka.net/wp-cont... dostęp: 19.01.2016 14:00.
 
8.
Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1982.
 
9.
Foucault M., Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, tłum. M. Herer, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa2010.
 
10.
Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa; wykłady w Collège de France, 1976, przeł. M. Kowalska,Warszawa 1998.
 
11.
Foucault M., Wola wiedzy, [w:] Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski Gdańsk2010.
 
12.
Genetics and Genomics Timeline, GNN - Genome News Network, [w:] http://www.genomenewsnetwork.o...: 23.11.2016.
 
13.
Gunst D., Biopolitik zwischen Macht und Recht, Mainz 1978.
 
14.
Hardt M., Negri A., Imperium, Warszawa 2008.
 
15.
Koncepcja Friedricha Ratzela i Rudolfa Kjellena, [w:] https://geopolityk.wordpress.c..., dostęp: 25.11.2016.
 
16.
Lemke T., Analityka biopolityki. Rozważania o przeszłości i teraźniejszości spornego pojęcia, tłum.P. Szostak, [w:] „Praktyka Teoretyczna − Biopolityka” Warszawa 2/2011.
 
17.
Markowska B., Zwierzoczłekobywatel? O biopolitycznych założeniach praw człowieka i obywatela,„Zoon Politikon”, nr 1, Warszawa 2010.
 
18.
Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W.W., The limits to growth. A reportfor The Club of Rome’s Project on the predicament of mankind, New York 1972.
 
19.
Rousseau J.J., Umowa społeczna, przeł. A. Peretiatkowicz, Kęty 2007.
 
20.
Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma, wybór, tłum. M. A. Cichocki, Kraków 2000.
 
21.
Świniarski J., Ku paradygmatowi filozofii biozarządzania, [w:] Współczesne zarządzanie: różnorodnośćproblemów i sposobów ich rozwiązywania, red. W. Gonciarski, U. Ornarowicz, Warszawa2013.
 
22.
Zgórniak M., Lebensraum w doktrynie politycznej i wojskowej III Rzeszy, [w:] „Studia Historyczne”,1980.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top