PL EN
REVIEW PAPER
SAFETY IN THE PERSPECTIVE OF CYBERNETIC FEEDBACK
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2017-12-01
 
 
SBN 2017;12(2): 83-107
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main goal of the author of the text is the description and explication of the regularities related to the security of social systems, expressed in the language of cybernetics. It is an attempt to develop the system and cybernetic approach to the security philosophy of Janusz Świniarski and to join the discourse around security research. As a research assumption, it is assumed that cybernetics, as a specific deductive science in the axiomatic and abstract stages, allows to effectively apply its research technique to the analysis of the functioning of feedback loops in society (assuming jump interactions) and security procedures. The cybernetic perspective of feedback loops allows for the enrichment of the science of safety methods by indicating their relationship with energy and information supply and by distinguishing between sixteen procedures.
 
REFERENCES (18)
1.
Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1964.
 
2.
Kossecki J., Cybernetyka społeczna, PWN, Warszawa 1981.
 
3.
Kossecki J., Elementy nowoczesnej wiedzy o sterowaniu ludźmi, WZiA, Kielce 2001.
 
4.
Kossecki J., Metacybernetyka, Harfor, Warszawa 2015.
 
5.
Kossecki J., Naukowe podstawy nacjokratyzmu, HarFOR, Warszawa 2014.
 
6.
Mazur M., Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa 1996.
 
7.
Mazur M., Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976.
 
8.
Platon, Gorgiasz, przeł. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1958.
 
9.
Rosnay J., Makroskop, tłum. H. Pawlikowska, PIW, Warszawa 1982.
 
10.
Rozental M., Judin P., Krótki słownik filozoficzny, Warszawa 1955.
 
11.
Sienkiewicz P., Poszukiwanie golema, KAW, Warszawa 1988.
 
12.
Such J., O uniwersalności praw nauki, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
 
13.
Such J., Szcześniak M., Filozofia nauki, UAM, Poznań 2000.
 
14.
Świniarski J., Filozofia bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2004.
 
15.
Świniarski J., Analityka semantyczna nazwy bezpieczeństwo, tekst niepublikowany – oddanydo druku w ramach monografii pt. Teoretyczne wymiary bezpieczeństwa.
 
16.
Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa, ULMAK, Warszawa−Pruszków 1997.
 
17.
Trentowski B.F., Stosunek filozofii do cybernetyki, czyli sztuki rządzenia narodem, NakłademKsięgarni J.K. Żupańskiego, Poznań 1843.
 
18.
Wiener N, Cybernetyka i społeczeństwo, tłum. O. Wojtasiewicz, Książka i Wiedza, Warszawa1960.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top