PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
BEZPIECZEŃSTWO W PERSPEKTYWIE CYBERNETYCZNYCH SPRZĘŻEŃ ZWROTNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2017
 
 
SBN 2017;12(2): 83-107
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zasadniczym celem Autora tekstu jest deskrypcja i eksplikacja prawidłowości związanych z bezpieczeństwem systemów społecznych wyrażona w języku cybernetyki. Jest to próba rozwinięcia ujęcia systemowo-cybernetycznego filozofii bezpieczeństwa Janusza Świniarskiego i włączenia się w dyskurs wokół badania bezpieczeństwa. Jako przypuszczenie badawcze przyjmuje się sąd, że cybernetyka jako konkretna nauka dedukcyjna w stadium aksjomatycznym i abstrakcyjnym, pozwala skutecznie zastosować swój warsztat badawczy do analizy funkcjonowania sprzężeń zwrotnych w społeczeństwie (przyjmując oddziaływania skokowe) i procedur bezpieczeństwa. Cybernetyczna perspektywa sprzężeń zwrotnych pozwala na wzbogacenie nauki o metodach sprawiania bezpieczeństwa przez wskazanie ich związku z zasilaniem energetycznym i informacyjnym oraz rozróżnieniem szesnastu procedur.
 
REFERENCJE (18)
1.
Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1964.
 
2.
Kossecki J., Cybernetyka społeczna, PWN, Warszawa 1981.
 
3.
Kossecki J., Elementy nowoczesnej wiedzy o sterowaniu ludźmi, WZiA, Kielce 2001.
 
4.
Kossecki J., Metacybernetyka, Harfor, Warszawa 2015.
 
5.
Kossecki J., Naukowe podstawy nacjokratyzmu, HarFOR, Warszawa 2014.
 
6.
Mazur M., Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa 1996.
 
7.
Mazur M., Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976.
 
8.
Platon, Gorgiasz, przeł. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1958.
 
9.
Rosnay J., Makroskop, tłum. H. Pawlikowska, PIW, Warszawa 1982.
 
10.
Rozental M., Judin P., Krótki słownik filozoficzny, Warszawa 1955.
 
11.
Sienkiewicz P., Poszukiwanie golema, KAW, Warszawa 1988.
 
12.
Such J., O uniwersalności praw nauki, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
 
13.
Such J., Szcześniak M., Filozofia nauki, UAM, Poznań 2000.
 
14.
Świniarski J., Filozofia bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2004.
 
15.
Świniarski J., Analityka semantyczna nazwy bezpieczeństwo, tekst niepublikowany – oddanydo druku w ramach monografii pt. Teoretyczne wymiary bezpieczeństwa.
 
16.
Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa, ULMAK, Warszawa−Pruszków 1997.
 
17.
Trentowski B.F., Stosunek filozofii do cybernetyki, czyli sztuki rządzenia narodem, NakłademKsięgarni J.K. Żupańskiego, Poznań 1843.
 
18.
Wiener N, Cybernetyka i społeczeństwo, tłum. O. Wojtasiewicz, Książka i Wiedza, Warszawa1960.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top