PL EN
REVIEW PAPER
DIFFERENCES AND DOUBLE STANDARDS IN THE UNDERSTANDING AND APPLICATION OF THE CATEGORY "STATE ECONOMIC SECURITY" AND "STRATEGIC SECTORS"
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2017-12-01
 
 
SBN 2017;12(2): 109-126
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Economic security has for too long been a neglected aspect of national security. Hence, the author would like to explain why this was the case, and to emphasize the existence of differences in the understanding of the category of national economic security, including mainly depending on the level of economic development. The main thesis of the article is: highly developed countries, dominating the world economy, apply double standards in their policy towards countries at a lower level, when in practice the category of economic security or strategic branches is interpreted. We cannot agree to the above facts in our economic policy. Therefore, it is necessary to significantly amend our national security policy towards specifying the list of strategic sectors / branches and establishing more effective institutions and tools to protect them against hostile takeovers posing a threat to national security.
 
REFERENCES (28)
1.
Baldwin W., Security studies and the end of the cold war, „World Politics”, No.10, 1995:126.
 
2.
Benoit B., Germany Plans for Own CFIUS Deal Watchdog, „Financial Times”, September 7, 2008.
 
3.
Clifton J., Diaz-Fuentez D., The European Union, Southern Multinationals and the Questionof Strategic Industries, 2009 (http:// ssrn.com/abstract=1699654, dostęp: 26.05.2017).
 
4.
COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS, Foreign Investments and U.S. National Security, Dec.14, 2016 (dostęp: 24.05.2017).
 
5.
INVESTMENT CANADA ACT, New Thresholds, New National Security Regime –and TougherEnforcement?, Federated Press Conference, Montreal, October 1, 2009 (dostęp :24.08.2017).
 
6.
Frejtag-Mika E., Kołodziejak E. Putkiewicz Z., Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnymświecie, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 1996.
 
7.
Ha-Joon Chang, 23 rzeczy których ci nie mówią o kapitalizmie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej,Warszawa 2013.
 
8.
Ha-Joon Chang, Źli Samarytanie. Mit wolnego handlu i tajna historia kapitalizmu, WydawnictwoKrytyki Politycznej, Warszawa 2013.
 
9.
Interpelacja nr 5468 posła J. Dorosza do Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 X 2003 (dostęp: 25.05.2017).
 
10.
Jackson J.K., Foreign Investment and National Security: Economic Considerations, „CongressionalResearch Service”, Washington, March 11, 2011 (Summary).
 
11.
Kieżun W., Patologia transformacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.
 
12.
Księżopolski K.M., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011.
 
13.
Kowalik T., Polska transformacja, MUZA S.A, Warszawa 2009.
 
14.
Lewandowski R., Sektory gospodarcze o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa,Institute of Economic Research Working Papers, No 72/2015.
 
15.
Losman D., Economics and National Security: An Unfortunate Blend, „Policy Analysis”, No. 409,August 1, 2001 (dostęp: 17.08.2017).
 
16.
Ławniczak R., A post-socialist/communist perspective. From foreign imposed to home-growntransitional public relations, [w:] The Routledge Handbook of Critical Public Relations (eds. J.L’Etang, D. McKie, N. Snow, and J. Xifra), Routledge 2016.
 
17.
Ławniczak R., Blanke-Ławniczak K., Wyzwania dla komunikowania strategicznego w przejęciachglobalizacji odwrotnej, [w:] R. Ławniczak (ed.), Komunikowanie strategiczne w międzynarodowychfuzjach i przejęciach, Wydawnictwo Naukowe CONTACT, Poznań 2012.
 
18.
OECD, Protection of Critical Infrastructure and the Role of Investment Policies Relating to NationalSecurities, Paris, May 2008.
 
19.
Poznański K.Z., Obłęd reform. Wyprzedaż Polski, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 2001.
 
20.
Raczkowski K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem,Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 82.
 
21.
Ronis S.R. (ed.), Economic Security: Neglected Dimension of National Security?, Center for StrategicConferencing Institute for National Strategic Studies, National Defense University Press,Washington, D.C. 2011.
 
22.
Root F.R., International Trade &Investment (5th edition), South-Western Publishing Co., Cincinnati1984.
 
23.
Olszewski L., Strategiczne sektory w rozwoju współczesnej gospodarki narodowej, [w:] J. Blicharz,Prawne aspekty prywatyzacji, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2012, s. 545-554.
 
24.
Szewko W., Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski – zagrożenia potencjalne i realne, [w:] L. Łukaszuk,W. Kostecki (red.), Uwarunkowania bezpieczeństwa i obronności Polski. Aspekty prawnomiędzynarodowei polityczne, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 1996.
 
25.
Szwarc K., Zaskórski P., Ciągłość działania systemów zapewniania bezpieczeństwa, [w:]B. Jagusiak (red.), Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, WAT, Warszawa 2015.
 
26.
United States House Committee on Ways and Means (December 2010), Overview and Compilationof U.S. Trade Statues, Government Printing Office. pp. 290-291 (dostęp: 24.08.2017).
 
27.
Wierzchowska M., Repolonizacja EDF, „Puls Biznesu”, 11.05.2017 (dostęp:27.08.2017).
 
28.
Woś R., Dziecięca choroba liberalizmu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2014, s. 12.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top