PL EN
REVIEW PAPER
ON THE EXISTENTIAL SECURITY IN VIEW OF THE GRECO-ROMAN CONCEPTIONS ON TRANSCIENCE
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2017-12-01
 
 
SBN 2017;12(2): 47-63
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article is the first of four that will be published on the subject of existential security in the National Security Studies. As it is defined by the authors, existential security is the conscious state of the limits of life (or the acceptance thereof) with physical and mental sufferings and other intellectually applicable dangers, in assessment of human transient nature (death). The end of life, considered as the source of trauma, stress, and anxiety, is born out of fear of nonexistence. Hence, the “existential security” is an offer to universalize the mental preparedness for this event, resting on the claims of proofs ranging from quantum physics to medicine and NDE (Near Death Experience). It seems through such perspective, that achieving the peace of mind on that matter is a better preparation than other, in view of death considered as material life’s end in hopeless predicament. The existential view of security is separate of theology, rejecting the one-dimensional interpretation of being, as it leans to, and still different from those propositions suggested by the quantum mechanics, neurobiology, psychiatry or noetics, and other conceptions, such as dualistic organization of being. In this view, the consciousness is in essence independent of brain (matter), as a life structure separate from the somatic covering, which does not have any individuality, since controlled by the mind (consciousness). However, the aim of the article is not to present the metaphysical proof of the existential security, since it rests on the presentation of various propositions of the philosophical mind. This is the reason why we present just general approaches towards the subject of death, in existential context of security, as seen in the ancient European philosophy. For this reason, the discussion focuses on problems of transience as explicitly described by orphic tradition, through the Pythagorean, Heraklitean, Socratic, Platonic, Aristotelian, Epicurean, Stoic and Neoplatonic philosophies.
 
REFERENCES (32)
1.
Andrzejewski B., Moryń M., Przyłębski A., Mały leksykon filozofów, Dom Wydawniczy„Rebis”, Poznań 1994.
 
2.
Arystoteles, Kategorie, [in:] Idem, Dzieła wszystkie, transl. K. Leśniak, T. 1, PWN, Warszawa1990.
 
3.
Arystoteles, Metafizyka, ks. V, (in:) Dzieła wszystkie, transl. K. Leśniak, A. Paciorek, L. Regner,P. Siwek, t. 2, PWN, Warszawa 1990.
 
4.
Arystoteles, O duszy, transl. K. Leśniak, PWN, Warszawa 1965.
 
5.
Arystoteles, Zachęta do filozofii, transl. K. Leśniak, PWN, Warszawa 1988.
 
6.
Atwater P.M.H., Dalej niż światło, transl. J. i S. Studniarzowie, Limbus, Bydgoszcz 1995.
 
7.
Camus A., Mit Syzyfa i inne eseje, transl. J. Guze, Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa1999.
 
8.
Carus T.L., O naturze rzeczy, ks. III, transl. G. Żurek, PIW, Warszawa 1994.
 
9.
Cicero M.T., Pisma filozoficzne, przekł. W. Kornatowski, t. 1, PWN, Warszawa 1960.
 
10.
Crolard J.F., Odrodzić się po śmierci, transl. K. Fekecz, Wydawnictwo 4 & F, Warszawa 1991.
 
11.
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, transl. I. Krońska, K. Leśniak,W. Olszewski, PWN, Warszawa 1984.
 
12.
Eadie B.J., W objęciach jasności, transl. R. Kopczewska, Prima, Warszawa 1995.
 
13.
Epiktet, Diatryby. Encheiridion, transl. L. Joachimowicz, PWN, Warszawa 1961.
 
14.
Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć, transl. K. Michalski, Czytelnik, Warszawa 1977.
 
15.
Heidegger M., Bycie i czas, transl. B. Baran, PWN, Warszawa 1994.
 
16.
Jaspers K., Sytuacje graniczne, transl. M. Skwieciński, (in:) R. Rudziński, Jaspers, WiedzaPowszechna, Warszawa 1978.
 
17.
Joachimowicz L., Sceptycyzm grecki, PIW, Warszawa 1972.
 
18.
Kaku M., Hiperprzestrzeń, transl. E.L. Łokas, B. Bieniok, Prószyński i S-ka, Warszawa 1995.
 
19.
Krąpiec M.A., Ja − człowiek, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1991.
 
20.
Legowicz J. (edit.), Filozofia starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 1970.
 
21.
Legowicz J., Zarys historii filozofii. Elementy doksografii, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.
 
22.
Leśniak K., Arystoteles, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 
23.
Marcel G., Homo viator, transl. P. Lubicz, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1984.
 
24.
Marek Aureliusz, Rozmyślania, transl. M. Reitera, PWN, Warszawa 1988.
 
25.
Platon, Fileb, transl. W. Witwicki, Wydawnictwo „Rectio”, Warszawa 1991.
 
26.
Platon, Obrona Sokratesa, (in:) Uczta. Eutyfron. Obrona Sokratesa. Krition, transl. W. Witwicki,PIW, Warszawa 1992.
 
27.
Porfiriusz, Jamblich, Anonim, Żywoty Pitagorasa, transl. J. Gajda-Krynicka, WydawnictwoEpsilon, Wrocław 1993..
 
28.
Seneka L.A., Dialogi, transl. L. Joachimowicz, Wydawnictwo Pax, Warszawa 1998.
 
29.
Seneka L.A., Myśli, transl. A. Stabryła, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 
30.
Seneka L.A., Listy moralne do Lucyliusza, przekł. W. Kornatowski, PWN, Warszawa.
 
31.
Tokarczyk R., Prawa narodzin, życia i śmierci. Etyczne problemy współczesności, WydawnictwoLubelskie, Lublin 1984.
 
32.
Van Lommel P., Wieczna świadomość. Naukowa wizja „życia po życiu”, transl. MałgorzataWoźniak-Diederen, Wyd. ArtVitae, Warszawa 2010.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top