PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
WOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA EGZYSTENCJALNEGO, CZYLI GRECKO-RZYMSKIE POGLĄDY NA PRZEMIJANIE
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2017
 
 
SBN 2017;12(2): 47-63
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł jest pierwszą z czterech planowanych publikacji poświęconych bezpieczeństwu egzystencjalnemu, które jest pojmowane jako świadomy stan ograniczania (lub znoszenia) cierpienia i innych zagrożeń umysłowych związanych z przemijalnością (śmiercią) życia. Kres istnienia jest zatem traktowany jako źródło traumy, stresu oraz niepokoju zrodzonego z obaw przed niebytem. Bezpieczeństwo egzystencjalne jest więc ofertą upowszechniania otuchy mentalnej, czyli wprowadzania spokoju do umysłów ludzi przestraszonych materialistyczną i pozbawianą nadziei analizą rzeczywistości, nie znajdują potwierdzenia ani w fizyce kwantowej, ani w medycznych badaniach nad NDE (doświadczeniami śmierci klinicznej). Bezpieczeństwo egzystencjalne oddalone jest od teologii, pomimo że odrzuca także jednowymiarową interpretację bytu i opowiada się za sugerowaną w mechanice kwantowej, neurobiologii, psychiatrii oraz noetyce dualistyczną koncepcją organizacji bytu, wedle której świadomość jest istotą niezależną od mózgu (materii) i strukturą życia oddzielną od powłoki somatycznej niemającej osobowości, gdyż ta jest we władaniu umysłu (świadomości). Jednakże celem artykułu nie jest metafizyczne uzasadnianie bezpieczeństwa egzystencjalnego, lecz ukazanie jego przejawów w myśli filozoficznej. Dlatego też w materiale naszkicowane są pierwsze stanowiska na śmierć mające kontekst egzystencjalny i sekuritalny uwidoczniony w antycznej europejskiej filozofii. Z tego też powodu w tekście przedstawiono poglądy na przemijanie obecne w tradycji orfickiej, pitagorejskiej, heraklitejskiej, sokratejskiej, platońskiej, arystotelesowskiej, epikurejskiej, stoickiej oraz neoplatońskiej.
 
REFERENCJE (32)
1.
Andrzejewski B., Moryń M., Przyłębski A., Mały leksykon filozofów, Dom Wydawniczy„Rebis”, Poznań 1994.
 
2.
Arystoteles, Kategorie, [in:] Idem, Dzieła wszystkie, transl. K. Leśniak, T. 1, PWN, Warszawa1990.
 
3.
Arystoteles, Metafizyka, ks. V, (in:) Dzieła wszystkie, transl. K. Leśniak, A. Paciorek, L. Regner,P. Siwek, t. 2, PWN, Warszawa 1990.
 
4.
Arystoteles, O duszy, transl. K. Leśniak, PWN, Warszawa 1965.
 
5.
Arystoteles, Zachęta do filozofii, transl. K. Leśniak, PWN, Warszawa 1988.
 
6.
Atwater P.M.H., Dalej niż światło, transl. J. i S. Studniarzowie, Limbus, Bydgoszcz 1995.
 
7.
Camus A., Mit Syzyfa i inne eseje, transl. J. Guze, Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa1999.
 
8.
Carus T.L., O naturze rzeczy, ks. III, transl. G. Żurek, PIW, Warszawa 1994.
 
9.
Cicero M.T., Pisma filozoficzne, przekł. W. Kornatowski, t. 1, PWN, Warszawa 1960.
 
10.
Crolard J.F., Odrodzić się po śmierci, transl. K. Fekecz, Wydawnictwo 4 & F, Warszawa 1991.
 
11.
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, transl. I. Krońska, K. Leśniak,W. Olszewski, PWN, Warszawa 1984.
 
12.
Eadie B.J., W objęciach jasności, transl. R. Kopczewska, Prima, Warszawa 1995.
 
13.
Epiktet, Diatryby. Encheiridion, transl. L. Joachimowicz, PWN, Warszawa 1961.
 
14.
Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć, transl. K. Michalski, Czytelnik, Warszawa 1977.
 
15.
Heidegger M., Bycie i czas, transl. B. Baran, PWN, Warszawa 1994.
 
16.
Jaspers K., Sytuacje graniczne, transl. M. Skwieciński, (in:) R. Rudziński, Jaspers, WiedzaPowszechna, Warszawa 1978.
 
17.
Joachimowicz L., Sceptycyzm grecki, PIW, Warszawa 1972.
 
18.
Kaku M., Hiperprzestrzeń, transl. E.L. Łokas, B. Bieniok, Prószyński i S-ka, Warszawa 1995.
 
19.
Krąpiec M.A., Ja − człowiek, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1991.
 
20.
Legowicz J. (edit.), Filozofia starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 1970.
 
21.
Legowicz J., Zarys historii filozofii. Elementy doksografii, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.
 
22.
Leśniak K., Arystoteles, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 
23.
Marcel G., Homo viator, transl. P. Lubicz, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1984.
 
24.
Marek Aureliusz, Rozmyślania, transl. M. Reitera, PWN, Warszawa 1988.
 
25.
Platon, Fileb, transl. W. Witwicki, Wydawnictwo „Rectio”, Warszawa 1991.
 
26.
Platon, Obrona Sokratesa, (in:) Uczta. Eutyfron. Obrona Sokratesa. Krition, transl. W. Witwicki,PIW, Warszawa 1992.
 
27.
Porfiriusz, Jamblich, Anonim, Żywoty Pitagorasa, transl. J. Gajda-Krynicka, WydawnictwoEpsilon, Wrocław 1993..
 
28.
Seneka L.A., Dialogi, transl. L. Joachimowicz, Wydawnictwo Pax, Warszawa 1998.
 
29.
Seneka L.A., Myśli, transl. A. Stabryła, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 
30.
Seneka L.A., Listy moralne do Lucyliusza, przekł. W. Kornatowski, PWN, Warszawa.
 
31.
Tokarczyk R., Prawa narodzin, życia i śmierci. Etyczne problemy współczesności, WydawnictwoLubelskie, Lublin 1984.
 
32.
Van Lommel P., Wieczna świadomość. Naukowa wizja „życia po życiu”, transl. MałgorzataWoźniak-Diederen, Wyd. ArtVitae, Warszawa 2010.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top