PL EN
REVIEW PAPER
PSYCHOLOGICAL AND INFORMATION INTOXICATION AS THE MAIN ELEMENT OF THE INFORMATION WAR WORKED BY THE RUSSIAN FEDERATION
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
SBN 2016;9(1): 201-220
 
KEYWORDS
ABSTRACT
From the beginning of the 21st century, Russia began to emphasize its strength - the objectified value of the revisionist power, negating the foundations of the European security system of the 1990s, considering it to be dishonest and in need of change. The success of this project largely depended on the offensive, multi-faceted information war - the IW. We are dealing with info-aggression in which it is extremely difficult to get an objective picture. The security measures applied by European countries until recently seem insufficient to maintain stability and not be played by Russia.
 
REFERENCES (23)
1.
1984 in 2014. Russian propaganda, „The Econamist”, March 29, 2014.
 
2.
Anannikowa L., Byliśmy trollami Putina, „Duży Format”, 7 maja 2015.
 
3.
Castells M., The rise of the network society, Blackwell Publisher, Oxford 2000.
 
4.
Darczewska J., Diabeł tkwi w szczegółach. Wojna informacyjna w świetle doktrynywojennej Rosji, Warszawa 2015.
 
5.
Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej, Moskwa 2014, http://www.portal.arcana.pl(12...).
 
6.
Hoffman F.G., Hybrid Warfare and Challenges, „Joint Force Quarterly” 2009, nr 52.
 
7.
Hybrid Warfare. Briefing to the Subcommittee on Terrorism Unconventional Threats andCapabilities, Committee of Armed Services, Mouse of Representatives, GAO Report10-1036 R, September 10, 2010.
 
8.
Kącki M., Ruskie trolle, „Duży Format” z 4 lutego 2016.
 
9.
Koncepcia nacionalnoij bezopostnosti Federacji Rosyjskiej, „Dokumenty Ośrodka StudiówWschodnich”, Warszawa, sierpień 2000.
 
10.
Kossecki J., Granice manipulacji, Warszawa 1984.
 
11.
Kurzweil R., The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology, New York2005.
 
12.
Linebarger P.M., Wojna psychologiczna, Warszawa 1959.
 
13.
Lippman W., Public Opinion, New York 1956.
 
14.
Military Reform Toward the New Look of the Russian Army, Valdai Discussion Club,Analytical Report, Moscow, June 2012.
 
15.
Minkina M., Jak myśli Kreml? Rosja przewidywalna i nieprzewidywalna,[w:] M.M. Minkinai M. Kaszuba (red.), Polska-Rosja. Perspektywa sąsiedzka, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy,Siedlce 2015.
 
16.
Nemeth W.J., Future war and Chechnya: A case for hybrid warfare, Monterey, CA 2002.
 
17.
Panarin I., Inromacijonnaja wojan o buszcze Rossi, Moskwa 2008.
 
18.
Panarin I., Pierwaja informacijonnaja wojna. Razwał CCCR, Moskwa 2010.
 
19.
Pawłowska A., Ja wspieram Noworosję, „Gazeta Wyborcza” z 30 grudnia 2014, nr 301.
 
20.
Radziwinowicz W., Crème de la Kreml. 172 opowieści o Rosji, Warszawa 2016.
 
21.
Radziwinowicz W., Rząd mówi Rosjanom, co należy śpiewać, „Gazeta Wyborcza” 29-30sierpnia 2015, nr 201.
 
22.
Wołkogonow D., Wojna psychologiczna, Warszawa 1986.
 
23.
Zalewski J., Odrodzenie się „zaczepności militarnej” Rosji. Charakter – podglebie –zagrożenia, [w:] M. Miękina, M. Kaszuba (red.), Polska-Rosja. Perspektywa sąsiedzka,Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Siedlce 2015.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top