PL EN
REVIEW PAPER
THE UNDISCLOSED FRONT – ASPECTS OF STRUCTURAL PATTERN AND ACTION NETWORKS OF SUBVERSIVE-RECONAISSANCE ACTIVITIES IN CONTEMPORARY CONFLICT AREAS. OPEN SOURCES ANALYSIS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
SBN 2016;9(1): 221-242
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Topics considered in the area of special intelligence activities can be oriented towards the many levels of state’s security interests. When it comes to security strategy, the data acquired by an open source intelligence in addition to other sources converts into very important knowledge, sometimes vital and often instrumental for protection of state’s sovereignty. Information on subversive agenda of an aggressor is always hard to come by, but an open source analysis can be somewhat helpful in tracing possible goals, extent and capacity of foreign secret agenda to destabilize a country or a region. Recently we have an example of such activities, when we observe the Russian sponsored war effort in eastern Ukraine, and its Crimean peninsula annexation by subversive forces. Analyzing the information gathered in reference to Russian actions in Ukraine and its other neighbors, including especially Poland, we can observe specific pattern leading to control of important aspects of state’s security. Authors in the following article review available facts and data connected to intelligence subversion modes and activity patterns that may lead, as is exemplified by the case of Ukrainian conflict, to final gain in political or military goals.
 
REFERENCES (21)
1.
Cichomski M., Struktury zorganizowanych grup przestępczych, [w:] Przestępczośćzorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, red.W. Jasiński, W. Mądrzejewski, K. Wiciak, Szczytno 2013.
 
2.
Cichomski M., Fraj-Milczarska A., Struktura zorganizowanych grup przestępczych,[w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesnetechnologie i praca operacyjna, red. L. Paprzycki. Z. Rau, Warszawa 2009, s. 197.
 
3.
Doktryna Operacje specjalne DD/3.5, Dowództwo Wojsk Specjalnych, DWSpec. 1/2011,Kraków 2011.
 
4.
Działania specjalne, Sygn. Szt. Gen. 1221/85, Warszawa 1985.
 
5.
Jasiński W., Mądrzejowski W., Wiciak K. (red. nauk.), Przestępczość zorganizowana.Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, Szczytno 2013.
 
6.
Kautilya, Arthashastra, http://www.lib.cmb.ac.lk/wp-co... uploads/2014/01/ Arthashastra_of_ Chanakya _-_English.pdf
 
7.
Lahneman W.J.,The Need for a New Intelligence Paradigm, “International Journal of Intelligenceand CounterIntelligence” (2010), http://dx.doi.org/10.1080/0885...
 
8.
Lewczak T., ATO nie wojna, „PARABELLUM Niezależny Magazyn Strategiczny”nr 3/2015.
 
9.
Materiały do szkolenia taktycznego zwiadowcy i grupy specjalnej, Inspektorat SzkoleniaMON, Szkol./455/72, Warszawa 1972.
 
10.
NATO Glossary of Terms and Definition, AAP-6(2005), http://docplayer.pl/2373154-Na...
 
11.
Pawlikowicz L., Aparat centralny 1. Zarządu Głównego KGB jako instrument realizacjiglobalnej polityki Kremla 1954-1991, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2013.
 
12.
Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2008 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznychi Administracji, Warszawa 2008, https://bip.mswia.gov.pl/bip/r...
 
13.
Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2010 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznychi Administracji, Warszawa 2011, https://bip.mswia.gov.pl/bip/r...
 
14.
Rosenau W., Subversion and Insurgency, Rand Counterinsurgency Study, Paper 2, OccasionalPaper, Prepared for the Office of the Secretary of Defense, http://www.rand.org/content/da...
 
15.
Sumliński W., Czego nie powie Masa o polskiej mafii, Warszawa 2015.
 
16.
Suworow W., Specnaz. Historia sił specjalnych Armii Radzieckiej, Warszawa 2002.
 
17.
Tzu S., Sztuka wojny. Traktaty, Gliwice 2004.
 
18.
Wojnowski M., Koncepcja wojny nowej generacji w ujęciu strategów Sztabu GeneralnegoSił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 13 (17),Warszawa 2015.
 
19.
Wójcik J.W., Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Warszawa 2007.
 
20.
Zaczyna się – łotewscy Rosjanie poprosili swoją zagraniczną ojczyznę o interwencję,na razie polityczną, http://wpolityce.pl/swiat/2389...).
 
21.
Zmiana – partia Mateusza Piskorskiego czeka na rejestrację, http://wiadomosci.onet.pl/kraj... (dostęp:14.04.2015).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top