PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
NA TAJNYM FRONCIE. WZORZEC STRUKTURALNY I DZIAŁANIA SIATEK DYWERSYJNO-ROZPOZNAWCZYCH W NOWOCZESYM KONFLIKCIE ZBROJNYM. ANALIZA ASPEKTÓW W OPARCIU O ŹRÓDŁA OGÓLNODOSTĘPNE
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-06-2016
 
 
SBN 2016;9(1): 221-242
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tematy rozważane w obszarze działań formacji wywiadowczych można odnieść do różnorodnych sfer bezpieczeństwa państwa i jego interesów. W przypadku strategii bezpieczeństwa informacje uzyskane ze źródeł otwartych i innych są niezwykle ważne, czasami żywotne, a innymi razem instrumentalne w zabezpieczeniach państwowej suwerenności. Oczywiście, informacje związane z działaniami dywersyjno-rozpoznawczymi agresora są niezwykle trudne do uzyskania, tu jednak źródła otwarte mogą być pomocne przy ich analizie wskazującej na agendę agresora i możliwy zasięg i możliwości zagranicznego wywiadu w destabilizacji kraju lub całego regionu. Obecnie przykładem takiej aktywności jest rosyjskie zaangażowanie w wojnie we wschodniej Ukrainie oraz aneksja Półwyspu Krymskiego. Analizując informacje odnoszące się do działań rosyjskich na Ukrainie i w jej sąsiednich państwach, w tym zwłaszcza w Polsce, można zaobserwować wzorce określające sposoby prób kontroli ważnych aspektów bezpieczeństwa państwa. Autorzy tego artykułu analizują na podstawie źródeł otwartych dostępne informacje związane z działaniem wywiadów w zakresie dywersyjno-rozpoznawczym, zmierzającym do podważenia wiarygodności państwa i jego działań. Przykładowo pokazana jest sytuacja na Ukrainie z próbą zawładnięcia jej przestrzeni przez wywiad rosyjski. Przekłada się to również na aspekty dotyczące Polski i innych krajów oraz próby kontroli sfer suwerenności.
 
REFERENCJE (21)
1.
Cichomski M., Struktury zorganizowanych grup przestępczych, [w:] Przestępczośćzorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, red.W. Jasiński, W. Mądrzejewski, K. Wiciak, Szczytno 2013.
 
2.
Cichomski M., Fraj-Milczarska A., Struktura zorganizowanych grup przestępczych,[w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesnetechnologie i praca operacyjna, red. L. Paprzycki. Z. Rau, Warszawa 2009, s. 197.
 
3.
Doktryna Operacje specjalne DD/3.5, Dowództwo Wojsk Specjalnych, DWSpec. 1/2011,Kraków 2011.
 
4.
Działania specjalne, Sygn. Szt. Gen. 1221/85, Warszawa 1985.
 
5.
Jasiński W., Mądrzejowski W., Wiciak K. (red. nauk.), Przestępczość zorganizowana.Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, Szczytno 2013.
 
6.
Kautilya, Arthashastra, http://www.lib.cmb.ac.lk/wp-co... uploads/2014/01/ Arthashastra_of_ Chanakya _-_English.pdf
 
7.
Lahneman W.J.,The Need for a New Intelligence Paradigm, “International Journal of Intelligenceand CounterIntelligence” (2010), http://dx.doi.org/10.1080/0885...
 
8.
Lewczak T., ATO nie wojna, „PARABELLUM Niezależny Magazyn Strategiczny”nr 3/2015.
 
9.
Materiały do szkolenia taktycznego zwiadowcy i grupy specjalnej, Inspektorat SzkoleniaMON, Szkol./455/72, Warszawa 1972.
 
10.
NATO Glossary of Terms and Definition, AAP-6(2005), http://docplayer.pl/2373154-Na...
 
11.
Pawlikowicz L., Aparat centralny 1. Zarządu Głównego KGB jako instrument realizacjiglobalnej polityki Kremla 1954-1991, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2013.
 
12.
Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2008 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznychi Administracji, Warszawa 2008, https://bip.mswia.gov.pl/bip/r...
 
13.
Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2010 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznychi Administracji, Warszawa 2011, https://bip.mswia.gov.pl/bip/r...
 
14.
Rosenau W., Subversion and Insurgency, Rand Counterinsurgency Study, Paper 2, OccasionalPaper, Prepared for the Office of the Secretary of Defense, http://www.rand.org/content/da...
 
15.
Sumliński W., Czego nie powie Masa o polskiej mafii, Warszawa 2015.
 
16.
Suworow W., Specnaz. Historia sił specjalnych Armii Radzieckiej, Warszawa 2002.
 
17.
Tzu S., Sztuka wojny. Traktaty, Gliwice 2004.
 
18.
Wojnowski M., Koncepcja wojny nowej generacji w ujęciu strategów Sztabu GeneralnegoSił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 13 (17),Warszawa 2015.
 
19.
Wójcik J.W., Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Warszawa 2007.
 
20.
Zaczyna się – łotewscy Rosjanie poprosili swoją zagraniczną ojczyznę o interwencję,na razie polityczną, http://wpolityce.pl/swiat/2389...).
 
21.
Zmiana – partia Mateusza Piskorskiego czeka na rejestrację, http://wiadomosci.onet.pl/kraj... (dostęp:14.04.2015).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top