PL EN
REVIEW PAPER
LAPIDAR PERCEPTION OF TERRORIST THREATS IN THE INSTITUTIONS OF EDUCATION
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-12-13
 
 
SBN 2019;15(1): 211-224
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The author attempts to bring closer the perception of terrorist threats in educational institutions. For the sake of objectivity of the analysis, he compiles the research carried out by the Public Opinion Research Center presenting the sense of security in the country and the perception of terrorist threats, and his own research carried out in some educational institutions. Analyzing the results and paying attention to the guidelines of the Ministry of National Education, he defines the construction of an initial plan of training activities as a part of the “Safe School” project.
 
REFERENCES (7)
1.
Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, MEN, Warszawa 2017.
 
2.
Bolechów B., Terroryzm. Aktorzy, statyści, widownie, PWN, Warszawa 2010.
 
3.
Liedel K., Piasecka P., Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy edukacji antyterrorystycznej, Trio, Warszawa 2008.
 
4.
Paprzycki L., Rau Z., Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 
5.
Sienkiewicz-Małyjurek K., Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Difin, Warszawa 2015.
 
6.
Skrabacz A., Sulowski S. (red.), Bezpieczeństwo społeczne, pojęcia, uwarunkowania, wyzwania, Elipsa, Warszawa 2012.
 
7.
Zieliński K., Ochrona ludności. Zarządzenie kryzysowe, Difin, Warszawa 2017.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top