PL EN
REVIEW PAPER
PRIVATE SECURITY COMPANIES AND THE DEONTOLOGICAL CODES
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-12-13
 
 
SBN 2019;15(1): 195-210
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is an analysis of the private security companies’ activities, safeguarding people and property, in the context of compliance to ethical codes. The private security market in Poland was created last century in the eighties, and took over part of the tasks carried out thus far by the police and the army, which dealt with the protection of state institutions, and critical infrastructure of the country. The authors in their analysis point out that uniformed services, which previously dealt with protection, have had not only legal authorization in the implementation of such tasks, but also an extensive codes of honor, or ethical codes of conduct. Currently, there are few companies operating on the security market that have such codes of ethics. The authors suggest that the introduction of ethical (deontological) codes by private companies will increase the level of services provided, and contribute to the increase in the prestige of the protection profession.
 
REFERENCES (26)
1.
Dobrzeniecki K., Antropoarchaiczna krytyka prywatyzacji konfliktów zbrojnych – aspekty prawne, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXVIII – zeszyt 1-2016.
 
2.
Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, Wyd. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 
3.
Grzebyk P., Idea wojny sprawiedliwej – od starożytności po czasy nowożytne, „Forum Prawnicze” 2010/2.
 
4.
Gwiazda A., Prywatne wojsko, „Wiedza i Życie” 2014, nr 4, p. 35.
 
8.
 
10.
Jabłońska-Bonca J., Prywatna ochrona bezpieczeństwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 
11.
Łoś M., Zybertowicz A., Privatizing the Police-State: The Case of Poland, London: Macmillan, 2000.
 
12.
Marszałek M., Większość uczciwa, niektóre psują opinię. Czy agencje ochrony są powiązane z przestępcami, „Rzeczpospolita” z 27 maja 1995.
 
13.
McFate S., Modern Mercenary. Private Armies and What They Mean for World Order, Oxford 2015.
 
14.
Pajorski P., Pracownik ochrony – wzrost czy upadek kultury bezpieczeństwa – polskie realia: zarys zagadnienia, „Kultura Bezpieczeństwa”, Nr 18, 2015.
 
15.
Raszka P., System wymusza, aby leczyli nas ludzie, którzy padają z nóg, „Angora” nr 32 z 12.08.2018.
 
16.
Redelbach A., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2002.
 
17.
Sułek M., Świniarski J., Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Wyd. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 
18.
Tokarczuk R., Etyka prawnicza, Warszawa 2005.
 
19.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r., poz. 1099).
 
20.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. z 1988, Nr 41, poz. 324).
 
21.
Zacharzewski K., Znaczenie kodeksów deontologicznych w dziedzinie prawa prywatnego, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 6 z 06.2011.
 
22.
Zakrzewski J., Etyka zawodowa pracownika ochrony, Warszawa 2011.
 
23.
Zasady Etyczno-Deontologiczne Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Warszawa 1967.
 
24.
Zasady Etyki Zawodowej Żołnierza Polski Ludowej, Wyd. MON, Warszawa 1973.
 
25.
Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu z 1961 z późn. zm. Naczelnej Rady Adwokackiej, Warszawa, 19 listopada 2011.
 
26.
Zybertowicz A., W uścisku tajnych służb. Upadek komunizmu i układ postnomenklaturowy, Wyd. Antyk, Komorów 1993.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top