PL EN
REVIEW PAPER
THE DEFENSE / SECURITY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF POLAND IN CONSIDERATION OF DOCTRINE AND STRATEGY (1990-2007). PART I
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-12-13
 
 
SBN 2019;15(1): 175-194
 
KEYWORDS
ABSTRACT
After 1989, regardless of the form of writing the national security strategy of the Republic of Poland (as "doctrine", "assumptions of the security policy" or the proper "strategy"), its conceptual, methodological and legal frameworks were formed, defining the scope of competences of state institutions, constitutionally responsible for creating and implementation of the state security policy. Traditionally, security is perceived and defined in the context of challenges and threats for a given entity. The nineties of the twentieth century were a period of radical political and political changes in Poland. Security and defense also experienced revolutionary transformations. The new security environment covers three separate periods: belonging to the Warsaw Pact, the gray zone of security - defense independence and the period of membership in NATO. In order to counteract threats, the tasks of state organs, and the legal basis for the functioning of the state defense system, see: Defense Doctrine of the Republic of Poland (1990), Assumptions of the Polish Security Policy, Security Policy and Defense Strategy of the Republic of Poland (1992), National Security Strategies of the Republic of Poland (2000, 2003, 2007). ). These documents defined the defense system of the Republic of Poland in various ways, its structure and the tasks of its components.
 
REFERENCES (19)
1.
Balcerowicz B., Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu i wojny, Wyd. Scholar, Warszawa 2010.
 
2.
Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. nauk. R. Zięba, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 
3.
Bezpieczeństwo międzynarodowe, red. R. Kuźniar, B. Balcerowicz, Wyd. Scholar, Warszawa 2012.
 
4.
Biała Księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. BBN, Warszawa 2013.
 
5.
Dimensions of military strategy, Compiled by George Edward Thibault, National Defence University, Washington 1987.
 
6.
Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w świetle aktualnych zagrożeń skażeniami, red. nauk. Bogusław Kot, Jacek Barański, Wyd. COAS, Warszawa 2016.
 
7.
International Military Defense Encyclopedia, New York 1993.
 
8.
Konstytucyjny system władz publicznych, red. nauk. Paweł Chmielnicki, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2009.
 
9.
Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
 
10.
Koziej S., Podstawowe problemy strategii i systemu obronności na przełomie XX i XXI wieku, Wyd. AON, Warszawa 2002.
 
11.
Leksykon wiedzy wojskowej, Wyd. MON, Warszawa 1979.
 
12.
Mała encyklopedia wojskowa, tom 3 (R-Ż), wyd. MON, Warszawa 1971.
 
13.
Nożko K., Sztuka tworzenia przewagi w systemie obronnym RP, Wyd. Bellona, Warszawa, 1994.
 
14.
Polska polityka bezpieczeństwa państwa 1989-2000, red. Roman Kuźniar, Wyd. Scholar, Warszawa 2001.
 
15.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, wydanie czwarte, Wyd. AON, Warszawa 2009.
 
16.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, red. nauk. Jarosław Gryz, Wyd. PWN, Warszawa 2013.
 
17.
Szymonik A., Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
 
18.
Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, red. nauk. Bogusław Jagusiak, Wyd. WAT, Warszawa 2015.
 
19.
Zarychta S., Doktryny i strategie NATO 1949-2013, Wyd. Bellona, Warszawa 2014.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top