PL EN
REVIEW PAPER
EDUCATIONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS IN THE EDUCATION PROCESS FOR SAFETY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-12-13
 
 
SBN 2019;15(1): 159-174
 
KEYWORDS
ABSTRACT
School safety education covers not only acquiring knowledge and skills in the area of ​​counteracting various threats, but also shaping the personality, attitudes and behavior of students in difficult situations. Hence, the article attempts to present issues related to educational activity in the process of education for safety. Initial considerations concern the basic problems related to the education of children and youth for safety in modern schools. The basic concepts and categories were also explained: education, training, upbringing (its essence as a phenomenon and process) and educational development. However, in the context of upbringing and educational development, as part of education for security, the problems of shaping responsibility, empathic abilities, altruistic attitudes, activity, duty, courage, interpersonal solidarity, commitment and readiness to support others were described.
 
REFERENCES (17)
1.
Denek K., O nowy kształt edukacji, wyd. Akapit, Toruń 1998.
 
2.
Denek K., W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole, wyd. Eruditus, Poznań 2000.
 
3.
Dziecko a zagrożenia współczesnego świata, red. S. Guz, wyd. UMCS, Lublin 2008.
 
4.
Edukacja dla bezpieczeństwa. Teoria i praktyka, red. A. Skrabacz, L. Kanarski, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014.
 
5.
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. nauk. T. Pilch, Wyd. Akad. Żak, tom 1, Warszawa 2002, tom 3, Warszawa 2004.
 
6.
Guzik-Bogajewska A., Przysposobienie obronne a edukacja dla bezpieczeństwa – w świetle zmian programowych, „Biuletyn Informacyjny TWO” 2009, marzec.
 
7.
Kowalski D., Kwiatkowski M., Zduniak A. (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy, wyd. O’CHIKARA, Lublin – Poznań 2004.
 
8.
Kruszko K., Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, wyd. UMCS, Lublin 2010.
 
9.
Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 1997.
 
10.
Lubowiecka J. (red.), Powinności wychowawcze nauczyciela. O teorii i praktyce wychowania w szkole, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004.
 
11.
Łobocki M., ABC wychowania, Wyd. UMCS, Lublin 2003.
 
12.
Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Ofic. Wyd. Impuls, Kraków 2007.
 
13.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akad. Żak, Warszawa 1998.
 
14.
Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. Akad. Żak, Warszawa 1995.
 
15.
Pieczywok A., Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności, Wyd. AON, Warszawa 2012.
 
16.
Pieczywok A., Loranty K. (red.), Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny, Wyd. AON, Warszawa 2015.
 
17.
Pyrzyk I., Wychowanie i opieka jako istotne czynniki rozwoju człowieka, „Zeszyty Naukowe” WSHE we Włocławku 2010, tom XXX.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top