PL EN
REVIEW PAPER
LEGAL ASPECTS OF SECURITY OF THE MILITARY INFRASTRUCTURE VERSUS ITS SECURITY EFFECTIVENESS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2013-12-01
 
 
SBN 2013;4(1): 235-249
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The author has analysed legal legislatives that regulate security of the military infrastructure. Basing on it, he put forward the thesis that efficiency of operation of military administration in this range is unsuitable to contemporary threats of this infrastructure. And is also ineffective in protection of the infrastructure.
 
REFERENCES (21)
1.
Goławski A., Bezkresne pasmo reform, „Polska Zbrojna” z 21 czerwca 2009 r.
 
2.
Godlewska D., Korus A., Egzamin dla osób ubiegających się o licencję pracownikaochrony fzycznej okiem Polskiego Związku Pracodawców OCHRONA, „Ochrona Mieniai Informacji” nr 6/2009.
 
3.
Jakubczak R. (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Podręcznikdla studentek i studentów, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004.
 
4.
Jakubczak R., Flis J. (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwaniai strategie, Bellona, Warszawa 2006.
 
5.
Kędzia B., Zabezpieczenia w dobie terroryzmu, „Zabezpieczenia” nr 3/2007.
 
6.
Kitler W., Prawo bezpieczeństwa narodowego w systemie prawa, „Zeszyty NaukoweAkademii Obrony Narodowej” nr 2/2011.
 
7.
Kitler W., Rozważania nad istotą bezpieczeństwa narodowego jako etap wstępny ustaleńdotyczących systemu bezpieczeństwa narodowego, materiały eksperckie do prac w ramachSPBN, AON, Warszawa 2011.
 
8.
Kowalczyk K., Cenna ochrona, „Polska Zbrojna” z 16 stycznia 2011 r.
 
9.
Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 
10.
Makarewicz P., Czy nasza armia obroni Polskę?, „Przegląd” z 14 listopada 2010 r.
 
11.
Najgebauer A., Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzaniakryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, Redakcja Wydawnictw WAT,Warszawa 2009.
 
12.
Nowak-Jeziorański J., Polska wczoraj, dziś i jutro, Warszawa 1999.
 
13.
Omachel R., Surmacz W., Zarobić na strachu, „Newsweek” z 9 sierpnia 2009 r.
 
14.
Pacek B., Lekcja do odrobienia, „Polska Zbrojna” z 24 października 2010 r.
 
15.
Radziejewski R., Pierwszy w „Stołecznej”, „BOS. Bezpieczeństwo-Ochrona-Systemy”nr 4/1999.
 
16.
Rokita J., Prawo pierwszego tygodnia. „Newsweek” z 10-16 października 2011 r.
 
17.
Słownik języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, t. 3, Warszawa 1981.
 
18.
Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 
19.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej,Warszawa 2002, wydanie czwarte.
 
20.
Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, Józefów 2008.
 
21.
Żemła E., Wojsko fatalnie chronione, „Rzeczpospolita” z 25 marca 2011 r.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top