PL EN
REVIEW PAPER
MAFIA IN THE ITALIAN PENAL CODE
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
2
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 
 
Publication date: 2014-05-15
 
 
SBN 2014;5(1): 463-472
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In security sciences organized crime starts to be treated as an asymmetric hazard. Organized crime covers, in the opinion of the Authors, all crimes committed within the criminal structures that are characterized by organization. Mafia is, on the one hand, a proper name for a Sicillian criminal organization, which has been used in the sense at least since the 19th century. On the other hand, it also means any criminal organization of mafia nature. In the Polish law, like in most legislations, the notion of mafia is not present. The authors try, however, to create its non-legal definition. They draw attention to the fact that the Penal Code of the Republic of Italy contains an original solution - apart from an “ordinary” criminal association (Article 416) it introduces penality for participation in an association of mafia nature (Article 416 bis). The primary purpose of this study is to analyse this structure in comparison to the origin and solution of the Italian antimafia law.
 
REFERENCES (24)
1.
J. Boucek, transl. by E. and W. Kaniewski, Ośmiornica - Historia sycylijskiej mafii, Gdańsk 1992.
 
2.
J. Brylak, A. Gilardini, R. Privitera, Instytucja świadka koronnego w systemie włoskiego prawa karnego procesowego, „Prokuratura i Prawo” 2005, no. 11.
 
3.
R. Filipiuk, W. Jasiński, Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Republice Federalnej Niemiec. Sprawozdanie ze szkolenia przeprowadzonego przez policjantów Federalnego Urzędu Kryminalnego, „Przegląd Policyjny” 1995, no. 1-2.
 
4.
G. Gellert, transl. by M. Schweinitz-Kulisiewicz, Mafia, Warsaw 1984.
 
5.
B. Hołyst, Przestępczość zorganizowana w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridicia” 63, 1995.
 
6.
J. Kossecki, Tajemnice mafii politycznych, Kielce 1991.
 
7.
P. Kuzior, Transgraniczna przestępczość zorganizowana - asymetryczne zagrożenie, „Prawo Europejskie w Praktyce”, 2008 no. 12 (54).
 
8.
C. Lucarelli, La mattanza, Torino 2003.
 
9.
M. Madej, Zagrożenia asymetryczne państw obszaru transatlantyckiego, Warsaw 2007.
 
10.
N. Mancuso, La legislazione antimafia ed irapporti di diritto pubblico, La legge antimafia tre anni dopo: bilancio di un’esperienza applicativa, ed.: G. Fiandaca, Milano 1986.
 
11.
A. Marek, Przestępczość zorganizowana. Zarys problematyki, in: Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości zorganizowanej. Studies and materials, [ed:] A. Marek, W. Pływaczewski, Szczytno 1992.
 
12.
N. Marino, Sangue e appalti, Mafia, politica, affari: rapporto 1992, Palermo 1992.
 
13.
P. Pezzino, La nuova Italia, Diabassis, Florence 1995.
 
14.
E. Pływaczewski, Możliwości statystycznego ujęcia przestępczości zorganizowanej na przykładzie doświadczeń niemieckich, „Przegląd Policyjny” 1994, no. 1.
 
15.
E. Pływaczewski, Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Europie Zachodniej (ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Federalnej Niemiec), Warsaw 1992.
 
16.
C. Ruga Riva, Il premio per la collaborazione processuale, Milano 2002.
 
17.
R. Rychlik, Zarys włoskiej koncepcji walki z przestępczością zorganizowaną, „Prokuratura i Prawo” 1998, no. 6.
 
18.
H.J. Schneider, Przestępczość zorganizowana z międzynarodowego kryminologicznego punktu widzenia (lecture at the European Postgraduate Study of the Issues of Crime of the University of Łódź at the Munster University in July 1995), “Prokuratura i Prawo” 1995, no. 10.
 
19.
H.D. Schwind, Definition und Geschichte der organisierten Kriminalitaet in kurzen Ueberblick, in: ed.: H.D. Schwind, G. Steinhilper, E. Kube, Organisierte Kriminalitaet, Heidelberg 1987.
 
20.
W. Smardzewski, Kilka uwag o włoskiej przestępczości zorganizowanej iroli „pentito” w jej zwalczaniu, „Prokuratura i Prawo” 1995, no. 1.
 
21.
C. Sońta, Ugrupowania przestępne z art. 258 k.k. jako wyznacznik zorganizowanej przestępczości, in: (ed.:) R. Jakubczak, R. Radziejewski, Terroryzm a bezpieczeństwo państwa w erze globalizmu, Warsaw 2011.
 
22.
C. Sońta, Zorganizowana grupa i związek przestępny we współczesnym polskim prawie karnym na tle teorii i orzecznictwa – zarys problematyki. Część I, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1997, no. 1.
 
23.
C. Sterling, transl. by J. Mikos, Mafia. Sycylia rządzi światem, Warsaw 1992.
 
24.
www.howstuffworks.com.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top