PL EN
REVIEW PAPER
ON LIMITS OF THE REPRISAL LAW IN ARMED CONFLICTS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2014-05-15
 
 
SBN 2014;5(1): 473-491
 
KEYWORDS
ABSTRACT
“The reprisals” imply the revenge means used by one country against the unlawful, unjust or painful actions of another country, that has a similar weight and is as well unlawful but justified by a specific fore actions of the antagonist state. When using the reprisals the specific rules have to be considered: of proportional action – its means and meaning must by similar to the one used by the antagonist, and of humanitarian rule – the reprisals should be aimed at objective means of a country but not at the people. The aim of the reprisals is to influence an action of a given state – the object of actions – to remove its unlawful deeds or stand before a judgement of international community and returning to the status quo prior to its actions. Although the use of reprisals are legal in the international law, their usage is heavily regulated by the international agreements. The author makes a general analisys of subject discussed.
 
REFERENCES (20)
1.
IV Konwencja Haska dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej z 18 października 1907 r. Dz.U. z 1927 r. Nr 21, poz. 161.
 
2.
R. Bierzanek, Represalia wojenne jako środek zapewniający przestrzeganie prawa międzynarodowego, [w:] „Polska i Świat”, Poznań 1978.
 
3.
R. Bierzanek, Represalia wświetle prac nad rozwojem humanitarnego prawa konfliktów zbrojnych, [w:] „Sprawy Międzynarodowe” 1978 r., nr 4.
 
4.
R. Bierzanek, Wojna a prawo międzynarodowe, Warszawa 1982.
 
5.
R. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1981.
 
6.
H. Grotius, O prawie wojny i pokoju, przekład R. Bierzanek, Warszawa 1957.
 
7.
G.H. Hackworth, Digest of International Law, New York 1952.
 
8.
J.M. Henckaers, L. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, United Kingdom 2005.
 
9.
Karta Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r. Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90.
 
10.
Konwencja Genewska z dnia 27 lipca 1929 r. o traktowaniu jeńców wojennych, Dz.U. z 1932 r. Nr 102, poz. 866.
 
11.
Konwencja Haska o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego z dnia 14 maja 1954 r. Dz.U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212.
 
12.
Konwencje genewskie z 12 sierpnia 1949 r. o ochronie ofiar wojny, Dz.U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171.
 
13.
Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów z dnia 23 maja 1969 r. Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439.
 
14.
M. Król, Represalia i wyższa konieczność w prawie międzynarodowym, Wilno 1930.
 
15.
J.B. Moore, A Digest of International Law, t. I-VIII, Waszyngton 1906.
 
16.
S. Nahlik, Grabież dzieł sztuki, Wrocław-Kraków 1958.
 
17.
Protokoły dodatkowe z dnia 8 czerwca 1977 r. do Konwencji Genewskich, Dz.U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175.
 
18.
Y. Sandoz, Commentaire des Protocoles Additionneles du 8 juin 1977 aux Conventiones de Geneve du 12 aout 1949, Comité International de La Croix-Rouge, Geneve 1986.
 
19.
J. Symonides, Zasada powstrzymywania się przez państwo w stosunkach międzynarodowych od uciekania się do groźby lub stosowania siły, [w:] „Zeszyty Naukowe UMK Toruń”, Zeszyt 37.
 
20.
E. Vattel, Le droit des gens: ou Principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, Issue 4, Volume 3, Geneve, 1760.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top