PL EN
REVIEW PAPER
THE STRUCTURE AND ACTIVITY OF HAMAS IN THE INTERNATIONAL SETTINGS
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Publication date: 2014-05-15
 
 
SBN 2014;5(1): 443-462
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article states that activity of the organization Hamas has a global dimension, because what happens at one end of the globe has a definite impact on the situation, and not only to neighboring areas, but also to those located in the other corners of the world, because contemporary man is living in a global world. Therefore, Hamas terrorists violate the rights of every human being, regardless the place of residence. The events that are happening in the Gaza Strip are not only about the state of human rights in these places, but have a real impact on how human rights are respected throughout the world. The Islamic Resistance Movement is a terrorist organization, which has ruled over Palestinian state for several years. From its rising to the present organization has evolved, particularly with regard to working methods. In recent years the political and social roles of organization Hamas has dramatically increased. It’s evident − the example is introducing by the organization more and more restrictive rules to society, especially to women. Changing social and political roles of Hamas in the region has changed the methods and ways of activity. The Islamic Resistance Movement greatly reduced the bloody bombings, kidnappings and other terrorist techniques for discussions, negotiations and dialogue. In addition, attempts to form a government of national unity and peaceful conferences aim to make the government legitimate by the international community.
 
REFERENCES (47)
1.
H. Al-Banna, List o dżihadzie (Risalat al-dżihad), [w:] Bracia Muzułmanie i inni, J. Zdanowski, Szczecin 1998.
 
2.
B. Bankowicz, M. Bankowicz, A. Dudek, Leksykon historii XX wieku, Kraków 1996.
 
3.
B. Berti, Armed political organizations: from conflict to integration, Baltimore 2013.
 
4.
T. Białek, Terroryzm. Manipulacja strachem, Warszawa 2005.
 
5.
B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kontynuacje, Toruń 2002.
 
6.
M. Borucki, Terroryzm − zło naszych czasów, Warszawa 2002.
 
7.
Z. Chebab, Inside Hamas: the untold story of the militant Islamic movement, New York 2007.
 
8.
A. Chojnowski, J. Tomaszewski, Izrael, Warszawa 2001.
 
9.
J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 1998, t. 2.
 
10.
Definicje terroryzmu, dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, luty 2003, [w]: http://www.unic.un.org.pl/ terroryzm/definicje.php.
 
11.
D. Duda, Terroryzm islamski, Kraków 2002.
 
12.
C. Enderlin, The lost years: radical Islam, intifada, and wars in the Middle East, 2001-2006, New York: 2007.
 
13.
H. Frisch, Strategic Change in Terrorist Movements: Lessons from Hamas, „Studies in Conflict & Terrorism”, nr 32, 2009.
 
14.
W. Grabowski, Polityzacja i demilitaryzacja Hamasu. Nowe oblicze Islamskiego Ruchu Oporu. Konsekwencje zwycięskich wyborów parlamentarnych 2006 r., http://www. terroryzm.com/polityzacja-i-demilitaryzacja-hamasu.
 
15.
J. Gunning, Hamas in politics: democracy, religion, violence, New York 2008.
 
16.
M. Herzog, Can Hamas Be Tamed? „Foreign Affairs”, t. 85, nr 2, 2006.
 
17.
J.D. Helavi, Zachodni liberałowie: narzędzie w rękach Hamasu, http://www.euroislam. pl/index.php/2013/11/zachodni-liberalowie-narzedzie-w-rekach-hamasu.
 
18.
R. Hinnebusch, The international politics of the Middle East, Manchester and New York 2013.
 
19.
B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Fakty, Warszawa 2001.
 
20.
K. Hroub, Hamas: political thought and practice, Washington 2000.
 
21.
H. Jaber, Hezbollah, Warszawa 2001.
 
22.
M. Jamal, Beyond Fateh Corruption and Mass Discontent: Hamas, the Palestinian Left and the 2006 Legislative Elections, „British Journal of Middle Eastern Studies”, Vol. 40, No. 3, 2013.
 
23.
M. Jaworski, Ekonomia a terroryzm, [w:] Terroryzm. Anatomia zjawiska, red. naukowy K. Liedel, Warszawa 2006.
 
24.
K. Karolczak, Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 1995.
 
25.
G. Kepel, Święta wojna. Ekspansja i upadek fundamentalizmu muzułmańskiego, Warszawa 2003.
 
26.
W. Laqueur, The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction, New York 1999, [w:] http://www.te.roryzm.com/trudn....
 
27.
M. Levitt, Hamas. Polityka, dobroczynność i terroryzm w służbie dżihadu, Kraków 2008.
 
28.
R. Maliki, Beyond Hamas and Fatah, „Journal of Democracy”, vol. 17(3), 2006.
 
29.
S. Mishal, A. Sela, The Palestinian Hamas, New York 2000.
 
30.
S. Mishal, A. Sela, The Palestinian Hamas: vision, violence, and coexistence, New York 2006.
 
31.
A. Mrozek-Dumanowska, J. Zdanowski, Islam a globalizacja, Warszawa 2005.
 
32.
H. Mynarek, Zakaz myślenia. Fundamentalizm w chrześcijaństwie i islamie, Gdynia 1996.
 
33.
Palestinian territories, Reporters Without Borders, http://en.rsf.org/three-journa....
 
34.
P. Piątkowski, Terroryzm: nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa, Warszawa 1996.
 
35.
T. Pilich, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1978.
 
36.
CH. Reuter, Zamachowcy-samobójcy. Współczesność i historia, Warszawa 2003.
 
37.
J. Schanzer, Hamas vs. Fatah: the struggle for Palestine, New York 2008.
 
38.
R. Schulz, Conceptualizing Political Terrorism, „Journal of International Affairs”, vol. 32, no 1, Spring – Summer 1978.
 
39.
S. Shay, Islamic terror abductions in the Middle East, Portland 2007.
 
40.
A. Signoles, Le Hamas au pouvoir: et après?, Toulouse, Milan, 2006.
 
41.
M. Szulakiewicz, Fundamentalizm i kultury, Toruń 2005.
 
42.
A. Tamimi, Hamas: a history from within, Mass: Northampton 2007.
 
43.
B. Tibi, Fundamentalizm religijny, Warszawa 1997.
 
44.
M. Tomczak, Przemoc i polityka, Poznań 1984.
 
45.
A. Wąs, Bracia Muzułmanie w Jordanii. Doktryna i organizacja Bractwa na przełomie XX i XXI wieku, Lublin 2003.
 
46.
P. Wilkinson, Terrorism and the liberal state, London 1979.
 
47.
S. Zuhur, Hamas and Israel: conflicting strategies of group-based politics, Carlisle 2008.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top