PL EN
REVIEW PAPER
PROSPECTS OF USING THE HUMANITIES IN THE THEORY OF SECURITY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-12-13
 
 
SBN 2019;15(1): 59-86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article consists of considerations around the importance of the humanities in shaping research issues in security sciences. The text confirms the identity of the interests of the humanities with the social sciences, which concern the general reflection related to contemporary civilization changes and transformations in the standard of human life, progress in sciences and the development of technologies for existence. In the approach to issues relating to the development of the humanities and social knowledge, there is a dissonance at the junction of changes in the so-called technological awareness and moral reflection on scientific and technological progress in general. And although the presented configurations of combining specialist (applied) knowledge with general knowledge (basic sciences) have an impact on the contemporary profiling of academic education, the same is not confirmed by the potential of humanistic (and social) education. Thus, in shaping specific specialists who are to be both good people and professionals who transform their sensitivity into a successful career, the participation of the humanities is limited. And despite the fact that at the level of the declaration, there is a need for convergence of the humanities, security and technology, the extent of their respect for them differs in terms of financial support. And this is what seems to be significant at all for respecting the individual basic and applied disciplines. It turns out that the primacy of applied sciences over basic sciences is not a function of different subjects of interest and different methodology, but results from economic benefits. Thus, the advantage of technocracy over humanization of the human environment - at least at the level of the importance of research - remains, and security in theory remains a nice hypothesis, and in practice a necessity.
 
REFERENCES (18)
1.
Adamkiewicz M., Od etyki do bioetyki, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2007.
 
2.
Adamkiewicz M., Wprowadzenie do etyki zawodowej, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2015.
 
3.
Banach Cz., Edukacja ustawiczna wobec teraźniejszości i przyszłości, [w:] Współczesne problemy pedeutologii i edukacji, pod red. E. Sałaty i S. Ośko, ITE-PIB, Radom 2007.
 
4.
Bańka J., Zarys filozofii techniki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1981.
 
5.
Białas A., Złudzenie użyteczności stosowanej, [w:] Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu w nowej Europie, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2006.
 
6.
Bobrowski A., Autorytet społeczny humanistyki – autorytet inteligencji, [w:] Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu w nowej Europie, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2006.
 
7.
Brzeziński J.M., Czy Polsce potrzebne są nauki humanistyczne i społeczne?, [w:] Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu w nowej Europie, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2006.
 
8.
Chachulski T., Nauki humanistyczne wobec współczesnej edukacji, czyli o rejonach niezgody, [w:] Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu w nowej Europie, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2006.
 
9.
Cieślarczyk M., Miejsce nauk o bezpieczeństwie i obronności, [w:] Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie, pod red. B. Wiśniewskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2014.
 
10.
Domański H., Niektóre zagrożenia profesjonalizacji, [w:] Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu w nowej Europie, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2006.
 
11.
Domański R., Zajączkowska S., O wpływie restrykcyjnej polityki monetarnej na potencjał badawczo-rozwojowy kraju. Przypadek degradacji Polski na przełomie wieków XX i XXI, [w:] W poszukiwaniu ładu gospodarczego, pod red. E. Mączyńskiej i S. Sadowskiego, PTE, Warszawa 2008.
 
12.
Furmanek W., Edukacja ogólnotechniczna i informatyczna wobec wyzwań cywilizacyjnych, [w:] Edukacja techniczna i informatyczna: poglądy, wyzwania, możliwości, pod red. M. Kajdasz-Aoui i A. Michalskiego, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003.
 
13.
Furmanek W., Podstawy edukacji zawodowej, Fosze, Rzeszów 2000.
 
14.
Głowiński M., Osobliwości nauk humanistycznych, [w:] Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu w nowej Europie, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2006.
 
15.
Janion M., Nowa opowieść humanistyki, [w:] Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu w nowej Europie, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2006.
 
16.
Kiepas A., Der Mensch. Das vergessene paradigma der Technikphilosophie?, Sigma Verlag, Munster 2010.
 
17.
Kiepas A., Filozofia techniki w dobie nowych mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.
 
18.
Lizut R.A., Technika a wartości. Spór o aksjologiczną neutralność artefaktów, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2014.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top