PL EN
REVIEW PAPER
THE EVOLUTION OF SYSTEMS ANALYSIS FOR SECURITY COMMITMENT
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-12-13
 
 
SBN 2019;15(1): 87-104
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the evolution of system research against the background of contemporary methodological problems in the area of security of social systems and technical systems. It has been assumed that contemporary systems research includes holistic-systems methodology, numerous systems theories, and systems analysis and systems engineering. The experience of operations research and RAND Corporation was taken into account. It was found that the value of modern systems research in the field of security sciences is the application of systems (networks) models as well as evaluation and decision-making methods and techniques.
 
REFERENCES (26)
1.
Ansoff I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 
2.
Ayres R., Prognozowanie rozwoju techniki i planowanie długookresowe, PWE, Warszawa 1973.
 
3.
Beynon-Davies, Inżynieria systemów informacyjnych, WNT, Warszawa 1999.
 
4.
Bojarski W., Podstawy analizy i inżynierii systemów, WNT, Warszawa 1984.
 
5.
Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system, PWE, Warszawa 1982.
 
6.
Findeisen W. (red.), Analiza systemowa, podstawy i metodologia, WNT, Warszawa 1985.
 
7.
Fleischer M., Teoria kultury i komunikacji, TWP, Wrocław 2001.
 
8.
Habr J., Veprek J., Systemowa analiza i synteza, PWE, Warszawa 1976.
 
9.
Hall A.D., Podstawy techniki systemów, WNT, Warszawa 1968.
 
10.
Hitch CH., McKean R., Ekonomika obrony w erze jądrowej, MON, Warszawa 1965.
 
11.
Klir G. (red.), Ogólna teoria systemów, WNT, Warszawa 1976.
 
12.
Konieczny J., Inżynieria systemów działania, WNT, 1984.
 
13.
Kulczycki P., Hryniewicz O., Kacprzyk J., Techniki informacyjne w badaniach systemowych, WNT, Warszawa 2007.
 
14.
Luhman N., Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, NOMOS, Kraków 2012.
 
15.
Mainzer K., Poznawanie złożoności, Wyd. UMCS, Lublin 2007.
 
16.
Quade E. (red.), Analysis for military decisions, RAND 1964.
 
17.
Raymond J., Pentagon, MON, Warszawa 1966.
 
18.
Sienkiewicz P. (red.), Inżynieria systemów bezpieczeństwa, PWE, Warszawa 2015.
 
19.
Sienkiewicz P. (red.), Podstawy analizy i inżynierii systemów, t. 1-3, AON, 2002.
 
20.
Sienkiewicz P., 25 wykładów, AON, 2013.
 
21.
Sienkiewicz P., Analiza systemowa, Bellona, Warszawa 1995.
 
22.
Sienkiewicz P., Inżynieria systemów kierowania, PWE, Warszawa 1988.
 
23.
Sienkiewicz P., Inżynieria systemów, MON, Warszawa 1983.
 
24.
Sienkiewicz P., Marszałek M., Górny P., Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2010.
 
25.
Sienkiewicz P., Podstawy teorii systemów, AON, Warszawa 1993.
 
26.
Sienkiewicz P., Świeboda H. (red.), Bezpieczeństwo, efektywność, budżet zadaniowy, AON, Warszawa 2015.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top