PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
EWOLUCJA BADAŃ SYSTEMOWYCH NA POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 13-12-2018
 
 
SBN 2019;15(1): 87-104
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono ewolucję badań systemowych na tle współczesnych problemów metodologicznych w obszarze bezpieczeństwa systemów społecznych i systemów technicznych. Przyjęto, że współczesne badania systemowe obejmują metodologię holistyczno-systemową, liczne teorie systemów oraz analizę systemową i inżynierię systemów. Uwzględniono doświadczenia badań operacyjnych i RAND Corporation. Stwierdzono, że o wartości współczesnych badań systemowych w obszarze nauk o bezpieczeństwie stanowią zastosowania modeli systemów (sieci) oraz metody i techniki ewaluacyjne i decyzyjne.
 
REFERENCJE (26)
1.
Ansoff I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 
2.
Ayres R., Prognozowanie rozwoju techniki i planowanie długookresowe, PWE, Warszawa 1973.
 
3.
Beynon-Davies, Inżynieria systemów informacyjnych, WNT, Warszawa 1999.
 
4.
Bojarski W., Podstawy analizy i inżynierii systemów, WNT, Warszawa 1984.
 
5.
Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system, PWE, Warszawa 1982.
 
6.
Findeisen W. (red.), Analiza systemowa, podstawy i metodologia, WNT, Warszawa 1985.
 
7.
Fleischer M., Teoria kultury i komunikacji, TWP, Wrocław 2001.
 
8.
Habr J., Veprek J., Systemowa analiza i synteza, PWE, Warszawa 1976.
 
9.
Hall A.D., Podstawy techniki systemów, WNT, Warszawa 1968.
 
10.
Hitch CH., McKean R., Ekonomika obrony w erze jądrowej, MON, Warszawa 1965.
 
11.
Klir G. (red.), Ogólna teoria systemów, WNT, Warszawa 1976.
 
12.
Konieczny J., Inżynieria systemów działania, WNT, 1984.
 
13.
Kulczycki P., Hryniewicz O., Kacprzyk J., Techniki informacyjne w badaniach systemowych, WNT, Warszawa 2007.
 
14.
Luhman N., Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, NOMOS, Kraków 2012.
 
15.
Mainzer K., Poznawanie złożoności, Wyd. UMCS, Lublin 2007.
 
16.
Quade E. (red.), Analysis for military decisions, RAND 1964.
 
17.
Raymond J., Pentagon, MON, Warszawa 1966.
 
18.
Sienkiewicz P. (red.), Inżynieria systemów bezpieczeństwa, PWE, Warszawa 2015.
 
19.
Sienkiewicz P. (red.), Podstawy analizy i inżynierii systemów, t. 1-3, AON, 2002.
 
20.
Sienkiewicz P., 25 wykładów, AON, 2013.
 
21.
Sienkiewicz P., Analiza systemowa, Bellona, Warszawa 1995.
 
22.
Sienkiewicz P., Inżynieria systemów kierowania, PWE, Warszawa 1988.
 
23.
Sienkiewicz P., Inżynieria systemów, MON, Warszawa 1983.
 
24.
Sienkiewicz P., Marszałek M., Górny P., Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2010.
 
25.
Sienkiewicz P., Podstawy teorii systemów, AON, Warszawa 1993.
 
26.
Sienkiewicz P., Świeboda H. (red.), Bezpieczeństwo, efektywność, budżet zadaniowy, AON, Warszawa 2015.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top