PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
WOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA EGZYSTENCJALNEGO, CZYLI WSPÓŁCZESNE POGLĄDY FILOZOFICZNE NA PRZEMIJANIE
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 13-12-2018
 
 
SBN 2019;15(1): 105-130
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł jest zwieńczeniem serii czterech tekstów, które poświęcone zostały przemijaniu traktowanemu jako rudyment (podstawa i początek) utraty poczucia bezpieczeństwa traktowanego jako istotny (fundamentalny) przejaw destrukcji człowieczej egzystencji. Przemijanie jako parametr fizyczny i mechanizm ewolucyjny określone jest przez same prawa natury, co nie zmienia tego, że pozostaje niewyczerpanym źródłem ludzkiej trwogi, uzmysławiając zupełnie doraźny wymiar naszej doczesności. Przemijanie znamionuje nietrwałość egzystencji i w związku z tym uświadamia niedorzeczność ludzkiego bytu rozpościerającego się w cieniu śmierci i umierania. Dlatego też rozważania zawarte w artykule dotyczą projekcji bezpieczeństwa będącego przejawem refleksyjnego myślenia o doczesności, która nie uwalnia nas od trwogi tymczasowości, krótkotrwałości i doraźności życia. Z tego punktu widzenia w materiale przytacza się filozoficzne wypowiedzi i poglądy należące do retoryki egzystencjalnej i dlatego pośród frapujących autorów reprezentantów filozofii życia znaleźli się myśliciele niestroniący od wątków tanatologicznych. Dlatego tez w tekście sięgnięto po stanowiska Fryderyka Nietzschego, Erazma Majewskiego, Wilhelma Diltheya, Miguela de Unamuny, Mikołaja Bierdiajewa, Lwa Szestowa, Carla Gustawa Junga, Pierre’a Teilharda de Chardina, Karla Jaspersa, Gabriela Marcela, Martina Heideggera, Alberta Camusa, Paula Ricoeura, Emmanuela Levinasa, Vladimira Jankelevitcha, Henryka Elezenberga, Józefa Tischnera, Jana Szczepańskiego, Józefa Bańki, Zygmunta Baumana i innych, które nawiązują do problematyki sekuritalnej w jej warstwie egzystencjalnej.
 
REFERENCJE (18)
1.
Adamkiewicz M., Warchał A., Essence of insecurity or civilizational portrayal of transience, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” 2016, Nr 10.
 
2.
Aries A., Śmierć odwrócona, [in:] Antropologia śmierci. Myśl francuska, select. & trans. by S. Cichowicz and J.M. Godzimirski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 
3.
Bańka J., Być i myśleć, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1982.
 
4.
Bańka J., Ja teraz. U źródeł filozofii człowieka współczesnego, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1983.
 
5.
Bauman Z., Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, transl. by N. Leśniewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 
6.
Bergson H., Pamięć i życie, transl. by A. Szczepańska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988.
 
7.
Bierdiajew M., Głoszę wolność, transl. by H. Paprocki, Aletheia, Warszawa 1999.
 
8.
Bortkiewicz P., Tanatologia. Zarys problematyki moralnej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Studia i Materiały, Poznań 2000.
 
9.
Camus A., Mit Syzyfa i inne eseje, transl. by J. Guze, Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 1999.
 
10.
Chabanis Ch., Śmierć, kres czy początek?, transl. by A.D. Tuszyńska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1987.
 
11.
Dilthey W., O istocie filozofii i inne pisma, transl. by E. Paczkowska-Łagowska, PWN, Warszawa 1987.
 
12.
Elzenberg H., Ahimsa i pacyfizm. Rzecz o gandyzmie, [in:] Pisma etyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.
 
13.
Elzenberg H., Brutus, czyli przekleństwo cnoty, [in:] Pisma etyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.
 
14.
Elzenberg H., Cele etyczne, [in:] Pisma etyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.
 
15.
Elzenberg H., Dobro, [in:] Pisma etyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej, Lublin 2001.
 
16.
Elzenberg H., Etyka wyrzeczenia. Czym jest i jak bywa uzasadniana, [in:] Pisma etyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.
 
17.
Elzenberg H., Kłopot z istnieniem, wyd. II, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1994.
 
18.
Elzenberg H., Miłość, [in:] Pisma etyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej, Lublin 2001.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top