PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
PATRIOTYZM ORAZ GOTOWOŚĆ DO OBRONY OJCZYZNY WYZNACZNIKIEM TWORZENIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO POLSKI W XXI W.
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 13-12-2018
 
 
SBN 2019;15(1): 131-158
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, uroczyście świętowane w 2018 r., skłaniają do naukowej refleksji nad fundamentalnymi dla każdego państwa sprawami związanymi z wolnością i niepodległością. Do takich należy poczucie patriotyzmu, najogólniej rozumianego jako miłość do ojczyzny i gotowość do jej obrony, w imię poświęcenia nawet najwyższych wartości, jakimi są zdrowie i życie. Celem artykułu jest przedstawienie roli państwa w życiu obywateli, wskazanie różnic w postrzeganiu patriotyzmu w przeszłości i współcześnie oraz określenie gotowości Polaków do obrony swojego kraju. Wszystkie te elementy determinują tworzenie bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku, bez którego nie można mówić o przeżyciu i rozwoju danego narodu i państwa. Wśród zastosowanych metod badawczych wykorzystano przede wszystkim metody teoretyczne, na czele z analizą i syntezą literatury przedmiotu, oraz metody empiryczne, w tym technikę ankietowania i studium przypadku.
 
REFERENCJE (33)
1.
Adamkiewicz M., U źródeł europejskiego patriotyzmu i innych wartości w tradycji wojskowej, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, WAT, Warszawa 2016, rok 6, nr 9.
 
2.
Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, Wrocław 1997.
 
3.
Bór-Komorowski T., Armia podziemna, Warszawa 1994.
 
4.
Czapiński J., Państwo? A na co nam to!, „Życie Warszawy” z 22.10.2003 r.
 
5.
Delumeau J., Skrzydła anioła. Poczucie bezpieczeństwa w duchowości człowieka Zachodu w dawnych czasach, Warszawa 1998.
 
6.
Filipowicz S., O władzy grzechu i grzechach władzy, Warszawa 1992.
 
7.
Fukuyama F., Wyścig urojeń, „Forum” z 4-10.10.04.
 
8.
Gallup International, www.gallup-international.bg.
 
9.
Haliżak E., Popiuk-Rysińska I., (red.), Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1995.
 
10.
Huntington S., Wielki uskok przed skokiem, „Forum” z 20.12.04–2.01.05.
 
11.
Kieżun W., Biurokrację trzeba zabić, „Życie Warszawy” z 18.04.2004 r.
 
12.
Kowalczyk S., Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1994.
 
13.
Kowalczyk S., Człowiek w myśli współczesnej, Warszawa 1990.
 
14.
Król M., Słownik demokracji, Warszawa 1999.
 
15.
Kurczewski J., Słomiany ogień słomianych ludzi, „Broń” 2001, nr 1.
 
16.
Lamentowicz W., Państwo współczesne, Warszawa 1996.
 
17.
Lis T., Co z tą Polską, Warszawa 2003.
 
18.
Lisiewicz P.M., Plan burza, Warszawa 1990.
 
19.
Makowski W., Nauka o państwie, Warszawa 1939.
 
20.
Masłoń K., To jest twoja ojczyzna. Innej mieć nie będziesz, „Rzeczpospolita” z 31.12.04 – 2.01.05.
 
21.
Mieszkańcy tych państw najchętniej walczyliby za swoją ojczyznę, www.polityka.pl.
 
22.
Norwid C.K., Gorzki to chleb jest polskość. Wybór myśli politycznych i społecznych, Kraków 1984.
 
23.
Oramus M., Państwo to nie my, „Życie Warszawy” z 24.11.2003 r.
 
24.
Ossowski S., O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984.
 
25.
Platon, Rzeczpospolita, Kraków 1968.
 
26.
Skrabacz A. (red.), Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Spuścizna korpusu kadetów w procesie kształcenia obronnego młodzieży – stan i perspektywy, Warszawa 2008.
 
27.
Skrabacz A. (red.), Patriotyzm współczesnych Polaków, Warszawa 2012.
 
28.
Slessor J., Strategia Zachodu, Warszawa 1958.
 
29.
Strauchold G., Krótka historia polskiego patriotyzmu, „Gazeta Wrocławska” z 5.11.2009 r., www.gazetawroclawska.pl.
 
30.
Wesołowska E.A., Szerauc A. (red.), Patriotyzm, obronność, bezpieczeństwo, Warszawa 2002.
 
31.
Wróblewski R., Podstawowe pojęcia z dziedziny polityki bezpieczeństwa, strategii i sztuki wojennej, AON, Warszawa 1993.
 
32.
Wronkowska S., Zmierczak M. (red.), Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, Warszawa 2005.
 
33.
Znamierowski C., Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Warszawa 1999.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top