PL EN
REVIEW PAPER
THE ANALYTICAL TOOLS OF ARGUMANTATION THEORY APPLICABLE TO THE STUDY OF PARTICULAR AREAS OF POLITICAL COMMUNICATION IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2014-05-15
 
 
SBN 2014;5(1): 159-172
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The possibility of using analytical tools of the argumentation theory in the field of political research will be assessed in this article. The problem of usefulness and adequacy of the application of Walton’s theory of argumentation for research in the field of political communication is important not only because of the subject of study but also due to, for example, fixed time limits. The research and analysis of argumentative behaviour in the area of political communication is important for understanding the existing political reality. The application of the results of modern argumentation theory to the study of natural discourse of political studies will significantly influence the development of political research methodology. It will draw attention to the inevitable evaluation, decision-making and non-monotonicity of conclusions. The theory of argumentation is currently a very rapidly developing science and suggests a number of solutions in this field.
 
REFERENCES (22)
1.
Argumentation Theory: A Very Short Introduction, Argumentation in Artificial Intelligence, ed. Iyad Rahwan, Guillermo Simari, SPRINGER, Berlin 2009, pp. 1-24.
 
2.
D. Carbogim, D. Robertson, J. Lee, Argument-based Applications to Knowledge Engineering, “Knowledge Engineering Review” 2000/15 (2).A. Chodubski, Metodologia jako szczególna wartość badań politologicznych, „Nauki Polityczne − Studia Europejskie, Studia Gdańskie”, 2009, t. VI.
 
3.
A. Chodubski, O świadomości metodologicznej w politologicznym poznaniu, „Teoria i Praktyka Polityki” 1995, nr 1.
 
4.
A. Chodubski, Standardy światowe a tendencje rozwojowe współczesnej politologii w Polsce, [w:] Politologia w Polsce. Stan badań i perspektywy, pod red. M. Cichosz, K. Zamorskiej, Wrocław 2006.
 
5.
A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, wyd. Uniwersytet Gdański, 2006.
 
6.
A. Chodubski i M.J. Malinowski (red.), Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, Gdańsk 2006.
 
7.
M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Kraków 1997: Aureus.
 
8.
R. Dyoniziak, Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Toruń 2004.
 
9.
H. Girnth, 1996, Texte im politischen Diskurs. Ein Vorschlag zu diskursorientierten Beschreibung von Textsorten, [w:] Muttersprache 106.
 
10.
A. Grzymała-Kazłowska, Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współczesnych badań nad dyskursem, „Kultura i Społeczeństwo” 2004, t. 48(1).
 
11.
B. Jabłońska, Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. II, Nr 1, 2006, QSR – Edycja Polska, za: C. Trutkowski, Wybór czy konieczność – o potrzebie wykorzystania analizy dyskursu w socjologii, „Kultura i Społeczeństwo” 2004, 48(1).
 
12.
T. Klementewicz, Spór o model metodologiczny nauki o polityce, Warszawa 1991.
 
13.
B. Krauz-Mozer, Metodologiczne problemy wyjaśniania w nauce o polityce, Kraków 1992.
 
14.
I. Kujawa, Dyskurs polityki a polityka dyskursu, „Komunikacja Specjalistyczna, Rozprawy i Artykuły, 4-2011, ISSN 2080-3532.
 
15.
A. Łuszczyński, Podstawy metodologiczne badań politologicznych, Rzeszów 2005, rozdz. III.
 
16.
C. Mojsiewicz, Rozmowy o polskiej politologii, Toruń 2005.
 
17.
P. Pawełczyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań 2003.
 
18.
S.J. Rittel, Dyskurs w filozofii politycznej. Podejście lingwistyczno-politologiczne i systemowe, Kielce 2005.
 
19.
P. Sztompka, Przyszłość nauk społecznych i humanistycznych w Polsce, [w:] Nauka w Polsce w perspektywie XXI wieku, Warszawa 1996.
 
20.
D. Walton, Ad Hominem Arguments, University of Alabama Press, Tuscaloosa, 1998.
 
21.
D. Walton, Argumentation Schemes for Presumptive Reasoning.
 
22.
A. Żukowski, Politologia jako dyscyplina naukowa i kierunek kształcenia. Zarys problematyki, Olsztyn 2006.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top