PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
NARZĘDZIA ANALITYCZNE TEORII ARGUMENTACJI W ZASTOSOWANIU DO BADANIA WYBRANYCH OBSZARÓW KOMUNIKACJI POLITYCZNEJ W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 15-05-2014
 
 
SBN 2014;5(1): 159-172
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule rozważona zostanie możliwość zastosowania narzędzi analitycznych teorii argumentacji w obszarze badań typu politologicznego. Problem użyteczności oraz adekwatności zastosowania teorii argumentacji D. Waltona do badań z zakresu komunikacji politycznej jest istotny zarówno ze względu na przedmiot badań, jak i np. ustalone ramy czasowe. Przeprowadzenie badań i analiz argumentacyjnych w obszarze politycznych zachowań komunikacyjnych ma duże znaczenie dla zrozumienia istniejącej rzeczywistości politycznej. Zastosowanie wyników badań współczesnej teorii argumentacji do badania dyskursu naturalnego politologii znacząco wpłynie na rozwój metodologii badań politologicznych. Zwróci uwagę na problem nieuniknionego wartościowania, podejmowania decyzji oraz niemonotoniczności wyciąganych wniosków. Teoria argumentacji jest aktualnie bardzo burzliwie rozwijającą się nauką i podsuwa wiele rozwiązań w tej dziedzinie.
 
REFERENCJE (22)
1.
Argumentation Theory: A Very Short Introduction, Argumentation in Artificial Intelligence, ed. Iyad Rahwan, Guillermo Simari, SPRINGER, Berlin 2009, pp. 1-24.
 
2.
D. Carbogim, D. Robertson, J. Lee, Argument-based Applications to Knowledge Engineering, “Knowledge Engineering Review” 2000/15 (2).A. Chodubski, Metodologia jako szczególna wartość badań politologicznych, „Nauki Polityczne − Studia Europejskie, Studia Gdańskie”, 2009, t. VI.
 
3.
A. Chodubski, O świadomości metodologicznej w politologicznym poznaniu, „Teoria i Praktyka Polityki” 1995, nr 1.
 
4.
A. Chodubski, Standardy światowe a tendencje rozwojowe współczesnej politologii w Polsce, [w:] Politologia w Polsce. Stan badań i perspektywy, pod red. M. Cichosz, K. Zamorskiej, Wrocław 2006.
 
5.
A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, wyd. Uniwersytet Gdański, 2006.
 
6.
A. Chodubski i M.J. Malinowski (red.), Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, Gdańsk 2006.
 
7.
M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Kraków 1997: Aureus.
 
8.
R. Dyoniziak, Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Toruń 2004.
 
9.
H. Girnth, 1996, Texte im politischen Diskurs. Ein Vorschlag zu diskursorientierten Beschreibung von Textsorten, [w:] Muttersprache 106.
 
10.
A. Grzymała-Kazłowska, Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współczesnych badań nad dyskursem, „Kultura i Społeczeństwo” 2004, t. 48(1).
 
11.
B. Jabłońska, Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. II, Nr 1, 2006, QSR – Edycja Polska, za: C. Trutkowski, Wybór czy konieczność – o potrzebie wykorzystania analizy dyskursu w socjologii, „Kultura i Społeczeństwo” 2004, 48(1).
 
12.
T. Klementewicz, Spór o model metodologiczny nauki o polityce, Warszawa 1991.
 
13.
B. Krauz-Mozer, Metodologiczne problemy wyjaśniania w nauce o polityce, Kraków 1992.
 
14.
I. Kujawa, Dyskurs polityki a polityka dyskursu, „Komunikacja Specjalistyczna, Rozprawy i Artykuły, 4-2011, ISSN 2080-3532.
 
15.
A. Łuszczyński, Podstawy metodologiczne badań politologicznych, Rzeszów 2005, rozdz. III.
 
16.
C. Mojsiewicz, Rozmowy o polskiej politologii, Toruń 2005.
 
17.
P. Pawełczyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań 2003.
 
18.
S.J. Rittel, Dyskurs w filozofii politycznej. Podejście lingwistyczno-politologiczne i systemowe, Kielce 2005.
 
19.
P. Sztompka, Przyszłość nauk społecznych i humanistycznych w Polsce, [w:] Nauka w Polsce w perspektywie XXI wieku, Warszawa 1996.
 
20.
D. Walton, Ad Hominem Arguments, University of Alabama Press, Tuscaloosa, 1998.
 
21.
D. Walton, Argumentation Schemes for Presumptive Reasoning.
 
22.
A. Żukowski, Politologia jako dyscyplina naukowa i kierunek kształcenia. Zarys problematyki, Olsztyn 2006.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top