PL EN
REVIEW PAPER
PROBLEMS OF SUPPORTING DECISION-MAKING IN SECURITY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Publication date: 2014-05-15
 
 
SBN 2014;5(1): 173-188
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the fundamental problems in the management of safety and directing rescue systems were considered. The factors that cause risks in decision making include: the common randomness in safety, concerning the risks and vulnerability of the entity, the effects of threat, the costs of prevention and response in case of the event, and so on. The notion of risk in safety and its measure were defined, and proposed the form of quality decision-making measurement in safety, taking into account the risk of its undertaking. It was analyzed the possibilities and conditions of use in safety management and directing rescue systems: multi-criterial optimization, network analysis, computer simulation, expert methods, expert systems and systems of analogy reasoning, and computer support in their designation
 
REFERENCES (18)
1.
A. Ameljańczyk, Optymalizacja wielokryterialna, Wydział Wydawniczy WAT, Warszawa 1986.
 
2.
T.R. Berghofer i inni, Building case-based reasoning applications with mycbr and colibri studio. In Proceedings of the UKCBR 2012 Workshop, Springer, 2012.
 
3.
A. Fusek, K. Nowak, H. Podlewski, Analiza drogi krytycznej. CPM i PERT, PWE, Warszawa 1967.
 
4.
A.Z. Idźkiewicz, PERT. Metody analizy sieciowej, PWN, Warszawa 1967.
 
5.
I. Kaliszewski, Wielokryterialne podejmowanie decyzji, WNT, Warszawa 2008.
 
6.
E. Kołodziński, Symulacyjne metody badania systemów, PWN, Warszawa 2002.
 
7.
E. Kołodziński, O problemie oceny bezpieczeństwa podmiotu oraz skuteczności i efektywności działania Dziedzinowego Systemu Bezpieczeństwa Podmiotu, w monografii Bezpieczeństwo - wymiar współczesny i perspektywy badań pod redakcją Mirosława Kwiecińskiego, Kraków 2010, s. 71-86.
 
8.
E. Kołodziński, Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem podmiotu, praca zbiorowa pod redakcją Z. Mierczyka i R. Ostrowskiego pt. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, tom 2, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2011.
 
9.
E. Kołodziński, Ryzyko decyzji w zarządzaniu bezpieczeństwem powszechnym podmiotu. Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń - Ratownictwo 2011, WSZOP, Katowice 2012, s. 89-104, ISBN: 978-83-61378-31-0.
 
10.
E. Kołodziński, Wprowadzenie do wspomagania zarządzania bezpieczeństwem i kierowania ratownictwem z zastosowaniem metody wnioskowania przez analogię, 2012, http://ptib.pl/pl/component/re....
 
11.
E. Kołodziński, T. Lachowicz, Ł. Tomczyk, P. Zapert, Wspomaganie decyzji w bezpieczeństwie, Wyd. WAT, Warszawa 2014.
 
12.
E. Kołodziński, T. Lachowicz, Ł. Tomczyk, P. Zapert, Modelowanie w inżynierii bezpieczeństwa, Wyd. WAT, Warszawa 2014.
 
13.
E. Kołodziński, Identyfikacja bazowych potrzeb infrastrukturalnych podmiotu z zastosowaniem modelowania obiektowego, 2014, http://ptib.pl/pl/component/re... /?func=select&id=168.
 
14.
K. Michalik, PC-Shell Szkieletowy System Ekspertowy, Cz. II, Podręcznik inżyniera wiedzy, Aitech, Katowice 2006.
 
15.
A. Szymonik, Logistyka w bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2010.
 
16.
M. Śmiałek, Zrozumieć UML 2.0 − metody modelowania obiektowego, Helion, Gliwice 2005.
 
18.
Witryna firmy EDRAWSOFT − www.edrawsoft.com.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top