PL EN
REVIEW PAPER
SELECTED PROBLEMS OF INFORMATION CONTINUITY FUNCTIONING OF CRISIS MANAGEMENT SYSTEMS IN THE ASPECT OF USING SERVICES IN CLOUD COMPUTING
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2014-05-15
 
 
SBN 2014;5(1): 189-204
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Cloud computing services constitute current proposal for virtualization of activities and integration of different processes dependent on access to information resources. Cloud computing services may eliminate access barrier and make it possible to use information resources in internal and external relations for crisis management systems and crisis response systems. CC services can strengthen organization potential and can help to improve information continuity by using many proved and advanced applications.
 
REFERENCES (28)
1.
A. Januszewski, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Systemy Business Intelligence, T. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN: 978-83-01-15599-5, Warszawa 2008, p. 384/p. 250.
 
2.
D.T. Larose, Metody i modele eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-15467-7, Warszawa 2008, p. 240.
 
3.
A. Mateos, J. Rosenberg, Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Wyd. Helion, ISBN 978-83-246-3416-3, Gliwice 2011, p. 276.
 
4.
BS 25999-1: 2006: Business continuity management. Code of practice.
 
5.
BS 25999-2: 2007: Specification for business continuity management.
 
6.
K. Ficoń, Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, Wyd. Bel Studio, Warszawa 2007, p.
 
7.
GAO-04-354, Critical Infrastructure Protection: Challenges and Efforts to Secure Control Systems, U.S. GAO, 2004, http://www.gao.gov/new.items/d....
 
8.
W. Kitler, Istota zarządzania kryzysowego, [w:] System reagowania kryzysowego, pod red. J. Gryza i W. Kitlera, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 
9.
COMMITTEE OF THE EUROPEAN COMISSION, Brussels, dated 12.12.2006 KOM(2006) 786 final version: Communication from the Commission on the European Programme for the Critical Infrastructure Protection.
 
10.
J. Łagowski, Disaster: Backup & Recovery – copy made by DR in: IX PLOUG Conference materials, Kościelisko, October 2003.
 
11.
K. Liderman, Model planów ciągłości działania według typów zagrożeń dla wybranych klas organizacji, Elaborationmadeunder the task 5.1. of the research project PBZ- -MNiSW-DBO 01/1/2007.
 
12.
W. Miszalski (co-author): An Evolution of Security Environment and Armament Development Planning, (IOZ) Warszawa 2011, pp: 263-286, ISBN/ISSN: 2082-2677.
 
13.
NERC BACKUP CONTROL CENTER. A Reference Document EPRI Project RP2473- 68. W: NERC Operating Manual. March. 2008.
 
14.
NFPA 1600: Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs. 2007 Edition.
 
15.
NISCC Good Practice Guide on Firewall Deployment for SCADA and Process Control Networks, National Infrastructure Security Coordination Centre, London, 2005, http:// www.cpni.gov.uk/docs/re-20050223-00157.pdf.
 
16.
NIST Special Publication 800-34: Contingency Planning Guide for Information Technology Systems. June. 2002.
 
17.
NIST Special Publication 800-82 (SECOND PUBLIC DRAFT): Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security. September 2007.
 
18.
PN-ISO/IEC 15408-1:2002: Technika informatyczna − Techniki zabezpieczeń − Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych − Część 1: Wprowadzenie i model ogólny.
 
19.
PN-ISO/IEC-17799:2005 Technika informatyczna – Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 
20.
P. Zaskórski (red.) Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, Wyd. WAT, ISBN 978-83-62954-04-9, Warszawa 2011, p. 229.
 
21.
P. Zaskórski, A. Suszek, Zarządzanie procesami projektowo-wdrożeniowymi systemów bezpieczeństwa, V International Conference on Security, Crisis management, Gdynia 2007.
 
22.
P. Zaskórski, Koncepcja informatyzacji systemu reagowania kryzysowego MON, AON, Warszawa 2002.
 
23.
P. Zaskórski, W. Zaskórski, Hurtownie danych w systemach logistycznych. (Data storehouse under logistic management systems), XII Scientific Conference Automation of command, Gdynia 2004, s. 16/8.
 
24.
W. Zaskórski, P. Zaskórski, Strategia benchmarkingu w kreowaniu infrastruktury teleinformatycznej systemów dowodzenia SZ RP i zarządzania kryzysowego (przyjęte do druku Wyd. Bellona, Warszawa 2014).
 
25.
D. Pałka, W. Zaskórski, P. Zaskórski, Cloudcomputing jako środowisko integracji usług informatycznych, http://zeszyty-naukowe.wwsi.ed....
 
26.
M. Kuźniar, Chmura obliczeniowa w służbie administracji: https://kb.oktawave.com/ Knowledgebase/Article/GetAttachment/179/424.
 
27.
M. Northend, 7 powodów, dla których warto wybrać komunikację w chmurze, http:// inwestycje.pl/it_ebiznes/7-powodow-dla-ktorych-warto-wybrac-komunikacje-wchmurze;176151;0.html.
 
28.
H. Young, Cloud Computing for the Public Sector, http://rley.org/doku.php?id=wo..._ computing_for_the_public_sector B. Kowalczyk, Sieci i usługi telekomunikacyjne w zarządzaniu kryzysowym, http:// yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0013-0032/c/ httpwww_itl_waw_plczasopismatiti20111-264.pdf.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top