PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
WYBRANE PROBLEMY KONTYNUACJI INFORMACYJNEJ SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM KOMPUTEROWEJ CHMURY
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 15-05-2014
 
 
SBN 2014;5(1): 189-204
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Usługi CC są aktualną propozycją dla wirtualizacji działań, a jednocześnie integracji różnych procesów bezpośrednio warunkowanych dostępem do zasobów informacyjnych. Usługi klasy CC mogą eliminować barierę dostępu oraz umożliwiać wykorzystanie zasobów informacyjnych w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych dla systemów zarządzania i reagowania kryzysowego. Usługi CC mogą istotnie wzmocnić potencjał organizacji, a także sprzyjać wzrostowi informacyjnej ciągłości działania poprzez wykorzystanie wielu sprawdzonych, zaawansowanych aplikacji.
 
REFERENCJE (28)
1.
A. Januszewski, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Systemy Business Intelligence, T. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN: 978-83-01-15599-5, Warszawa 2008, p. 384/p. 250.
 
2.
D.T. Larose, Metody i modele eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-15467-7, Warszawa 2008, p. 240.
 
3.
A. Mateos, J. Rosenberg, Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Wyd. Helion, ISBN 978-83-246-3416-3, Gliwice 2011, p. 276.
 
4.
BS 25999-1: 2006: Business continuity management. Code of practice.
 
5.
BS 25999-2: 2007: Specification for business continuity management.
 
6.
K. Ficoń, Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, Wyd. Bel Studio, Warszawa 2007, p.
 
7.
GAO-04-354, Critical Infrastructure Protection: Challenges and Efforts to Secure Control Systems, U.S. GAO, 2004, http://www.gao.gov/new.items/d....
 
8.
W. Kitler, Istota zarządzania kryzysowego, [w:] System reagowania kryzysowego, pod red. J. Gryza i W. Kitlera, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 
9.
COMMITTEE OF THE EUROPEAN COMISSION, Brussels, dated 12.12.2006 KOM(2006) 786 final version: Communication from the Commission on the European Programme for the Critical Infrastructure Protection.
 
10.
J. Łagowski, Disaster: Backup & Recovery – copy made by DR in: IX PLOUG Conference materials, Kościelisko, October 2003.
 
11.
K. Liderman, Model planów ciągłości działania według typów zagrożeń dla wybranych klas organizacji, Elaborationmadeunder the task 5.1. of the research project PBZ- -MNiSW-DBO 01/1/2007.
 
12.
W. Miszalski (co-author): An Evolution of Security Environment and Armament Development Planning, (IOZ) Warszawa 2011, pp: 263-286, ISBN/ISSN: 2082-2677.
 
13.
NERC BACKUP CONTROL CENTER. A Reference Document EPRI Project RP2473- 68. W: NERC Operating Manual. March. 2008.
 
14.
NFPA 1600: Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs. 2007 Edition.
 
15.
NISCC Good Practice Guide on Firewall Deployment for SCADA and Process Control Networks, National Infrastructure Security Coordination Centre, London, 2005, http:// www.cpni.gov.uk/docs/re-20050223-00157.pdf.
 
16.
NIST Special Publication 800-34: Contingency Planning Guide for Information Technology Systems. June. 2002.
 
17.
NIST Special Publication 800-82 (SECOND PUBLIC DRAFT): Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security. September 2007.
 
18.
PN-ISO/IEC 15408-1:2002: Technika informatyczna − Techniki zabezpieczeń − Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych − Część 1: Wprowadzenie i model ogólny.
 
19.
PN-ISO/IEC-17799:2005 Technika informatyczna – Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 
20.
P. Zaskórski (red.) Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, Wyd. WAT, ISBN 978-83-62954-04-9, Warszawa 2011, p. 229.
 
21.
P. Zaskórski, A. Suszek, Zarządzanie procesami projektowo-wdrożeniowymi systemów bezpieczeństwa, V International Conference on Security, Crisis management, Gdynia 2007.
 
22.
P. Zaskórski, Koncepcja informatyzacji systemu reagowania kryzysowego MON, AON, Warszawa 2002.
 
23.
P. Zaskórski, W. Zaskórski, Hurtownie danych w systemach logistycznych. (Data storehouse under logistic management systems), XII Scientific Conference Automation of command, Gdynia 2004, s. 16/8.
 
24.
W. Zaskórski, P. Zaskórski, Strategia benchmarkingu w kreowaniu infrastruktury teleinformatycznej systemów dowodzenia SZ RP i zarządzania kryzysowego (przyjęte do druku Wyd. Bellona, Warszawa 2014).
 
25.
D. Pałka, W. Zaskórski, P. Zaskórski, Cloudcomputing jako środowisko integracji usług informatycznych, http://zeszyty-naukowe.wwsi.ed....
 
26.
M. Kuźniar, Chmura obliczeniowa w służbie administracji: https://kb.oktawave.com/ Knowledgebase/Article/GetAttachment/179/424.
 
27.
M. Northend, 7 powodów, dla których warto wybrać komunikację w chmurze, http:// inwestycje.pl/it_ebiznes/7-powodow-dla-ktorych-warto-wybrac-komunikacje-wchmurze;176151;0.html.
 
28.
H. Young, Cloud Computing for the Public Sector, http://rley.org/doku.php?id=wo..._ computing_for_the_public_sector B. Kowalczyk, Sieci i usługi telekomunikacyjne w zarządzaniu kryzysowym, http:// yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0013-0032/c/ httpwww_itl_waw_plczasopismatiti20111-264.pdf.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top