PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
UWARUNKOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 15-05-2014
 
 
SBN 2014;5(1): 205-219
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono uwarunkowania przeciwdziałania zagrożeniom. Podjęto próbę analizy systemu zarządzania kryzysowego w kontekście zapewniania ciągłości działania. Zaproponowano przykładowe rozwiązania organizacyjne i techniczne, ograniczające ryzyko utraty ciągłości działania. Dokonano charakterystyki więzi informacyjnych występujących w ramach systemu oraz zdiagnozowano rolę bezpieczeństwa informacji w kontekście zdolności działania.
 
REFERENCJE (26)
1.
F. Bastiat, Co widać i czego nie widać, Fijorr Publishing, Warszawa 2005.
 
2.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013.
 
3.
F. Grabski, J. Jaźwiński, Funkcje o losowych argumentach w zagadnieniach niezawodności, bezpieczeństwa i logistyki, WKŁ, Warszawa 2009.
 
4.
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2009.
 
5.
ISO/IEC 27000:2014, Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary, Switzerland 2014.
 
6.
ISO/IEC 27002:2013, Information technology — Security techniques — Code of practice for information security controls, Switzerland 2013.
 
7.
E. Kołodziński (red. nauk.), Wspomaganie decyzji w bezpieczeństwie, WAT, Warszawa 2014.
 
8.
L. F. Korzeniowski, Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych, European Association for Security, Kraków 2008.
 
9.
K. Liderman, Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, PWN, Warszawa 2008.
 
10.
J.W. Michniak, Dowodzenie w operacjach antykryzysowych i połączonych, AON, Warszawa 2003.
 
11.
E. Pająk, Zarządzanie produkcją: produkt, technologia, organizacja, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007.
 
12.
J. Pawłowski (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.
 
13.
P. Pederson i in., Critical Infrastructure Interdependency Modeling: A Survey of U.S. and International Research, Idaho National Laboratory, Idaho 2006.
 
14.
Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, KNF, Warszawa 2012.
 
15.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej, Dz.U. z 2010 r. Nr 83, poz. 543.
 
16.
P. Sienkiewicz, P. Górny, Analiza systemowa sytuacji kryzysowych, „Zeszyty Naukowe AON”, Nr 4 (45), Warszawa 2001.
 
17.
G. sobolewski, J. Stępień, K. Żwirek, Model zarządzania przepływem informacji w sytuacjach kryzysowych, Praca naukowo-badawcza, AON, Warszawa 2013.
 
18.
T. Szczurek, Od deskrypcji do antycypacji wykorzystania potencjału militarnego w kształtowaniu bezpieczeństwa nowoczesnych wspólnot państwowych wobec rozwoju zagrożeń niemilitarnych, WAT, Warszawa 2012.
 
19.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, ze zm.
 
20.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, Dz.U. 1994, Nr 89, poz. 414 ze zm.
 
21.
T. Waściński, Finansowa diagnoza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstwa w aspektach ekonomicznej wartości wiedzy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
 
22.
P. Zaskórski, K. Szwarc, Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych determinantą informatycznych technologii zarządzania, „Zeszyty Naukowe WWSI”, Rok 7, Nr 9, Warszawa 2013.
 
23.
J. Zawiła-Niedźwiecki, Ciągłość działania organizacji, PW, Warszawa 2008.
 
24.
J. Zawiła-Niedźwiecki, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania, Wyd. edu-Libri, Warszawa 2013.
 
25.
J. Ziarko, J. Walas-Trębacz, Podstawy zarządzania kryzysowego. Część 1. Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Krakowska Akademia im. A.F. Modrzejewskiego, Kraków 2010.
 
26.
M. Żuber (red. nauk.), Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia i ochrona infrastruktury krytycznej, Wrocław 2013.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top