PL EN
REVIEW PAPER
THE POWER AND THREATS TO THE SECURITY OF THE REPUBLIC OF POLAND IN THE CONTEXT OF THE RUSSIAN FEDERATION'S EXPANSION
 
 
More details
Hide details
1
1. Warszawska Brygada Pancerna
 
 
Publication date: 2021-05-25
 
 
SBN 2021;20(2): 47-63
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the expansionary activities of the Russian Federation after 1991, their impact on the perception of the security environment by the Republic of Poland, and analyzes the power of Poland, Russia and selected European countries, whose interests may cause mutual antagonization or cooperation in its eastern part. These include Ukraine, Germany, Sweden, Finland and Turkey. The goal of the Kremlin’s policy is to destroy the existing international order, which causes increased tensions in neighbouring countries, which feel threatened by being a potential target of further aggression. Moreover, the power survey performed showed a significant power disproportion between Poland and Russia in favour of the latter. Therefore, it can be argued that the policy of the Russian Federation poses a significant threat to the interests of the Polish state, and the disproportion of powers may be balanced by international cooperation and the establishment of multi- or bilateral alliances with individual state entities. The aim of the study, therefore, is to confirm whether the power of the potential alliance is sufficient to counteract the Kremlin’s policy. The research methods used in the work are observation, examination of documents as well as analysis and logical construction. The article refers to the Carl Jean paradigm that geopolitics is a method of reasoning used to conceptualize space in material and non-material dimensions, in order to analyze the international situation and to distinguish possibilities, goals and policies, as well as Robert Kagan’s concept of disregarding the resurgent power of Russia.
 
REFERENCES (36)
1.
Antczak-Barzan A., 2015. Potęga Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Kwartalnik Bellona, 2/2015 (681), Wojskowy Instytut Wydawniczy.
 
2.
Apanowicz J., 2002. Metodologia ogólna. Gdynia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu.
 
3.
Barabanov M., 2010. Nowaja Armia Rossiji. Moskwa.
 
4.
Bartosiak J., 2020. Pułapka Tukidydesa i dylemat bezpieczeństwa. Część 1 [online]. Strategy- &Future. Dostępne pod adresem: https://strategyandfuture.org/... [dostęp: 6.06.2020].
 
5.
BBN, 2020. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej [online]. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Dostępne pod adresem: https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok....
 
6.
Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf [dostęp: 7.10.2020].
 
7.
Brążkiewicz D., 2010. Wojna rosyjsko-gruzińska. Kwartalnik Bellona, 1/2010 (660), 92-102.
 
8.
Cieślik P. i Rosłan G., 2012. Reforma Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej 2008-2011. Zeszyty Naukowe AON, 2, 187-200.
 
9.
Cobel-Tokarska M., 2015. Europa Środkowa – dawne i nowe znaczenia. W: A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanasz, E. Tarkowska. Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy, subdyscypliny. Warszawa: Wydawnictwo APS, 172-192.
 
10.
Fukuyama F., 2000. Koniec historii i ostatni człowiek. Poznań: Z-sk i Spółka.
 
11.
Joks M., 2017. Zagrożenia Bezpieczeństwa Europy w aspekcie europejskiej strategii bezpieczeństwa. Zeszyty Naukowe ASzWoj, 4 (109), 5-22.
 
12.
Kissinger H., 2019. Dyplomacja. Warszawa: Wyd. Bellona.
 
13.
Koziej S., 2010. Strategiczne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego w okresie pozimnowojennym (skrypt internetowy). Warszawa.
 
14.
Lach Z. i Skrzyp J., 2007. Geopolityka i geostrategia. Warszawa: Wydawnictwo AON.
 
15.
Lach Z., 2014. Polska geopolityka w wymiarze subregionalnym. Przegląd Geopolityczny, 7, 9-36.
 
16.
Madej A. i Świeżak P., 2020. Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej (tłumaczenie robocze) [online]. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Dostępne pod adresem: https://www.bbn.gov.pl.
 
17.
ftp/dok/03/35_KBN_DOKTRYNA_ROSJI.pdf [dostęp: 12.10.2020].
 
18.
Malon H., 1995. Postradziecka broń jądrowa. Warszawa: Wydawnictwo DBM.
 
19.
Michalski W., 2019. Zagrożenia państw Europy Środkowo-Wschodniej w świetle konfliktu ukraińskiego. W: P. Mróz, Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. Warszawa: ASzWoj, 11-44.
 
20.
MON, 2016. Strategiczny Przegląd Obronny 2016 - prezentacja pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Strategicznego Przeglądu Obronnego. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
21.
MON, 2017. Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
22.
Niedziński B., 2020. Brytyjski parlament ostatecznie przyjął ustawę o brexicie [online]. Polska Agencja Prasowa. Dostęp pod adresem: https://www.pap.pl/aktualnosci....
 
23.
brytyjski-parlament-ostatecznie-przyjal-ustawe-o-brexicie.html [dostęp: 15.01.2020].
 
24.
Nye J., 1990. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. Basic Books.
 
25.
OSW, 2008. Doktryna Miedwiediewa. Tydzień na Wschodzie nr 27.
 
26.
OSW, 2010. Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej. Tydzień na Wschodzie.
 
27.
Rosłan G., 2015. Rosyjski model konfliktu. Kwartalnik Bellona, 1/2015 (680), 66-75.
 
28.
Skrzyp J., 1998. Geostrategiczne położenie Polski. Warszawa.
 
29.
Sułek M., 2011. Metodyka analizy geopolitycznej (na przykładzie potęgometrii). Przegląd Geopolityczny, t. 3, 9-21.
 
30.
Sułek M., 2017. O potęgonomii i potęgometrii [online]. Nowa Geopolityka. Dostęp pod adresem: https://geopolityka.net/o-pote... [dostęp: 04.11.2020].
 
31.
Sykulski L., 2014. Geopolityka. Skrypt dla początkujących. Częstochowa: Wyd. Naukowe Grategia.
 
32.
Sykulski L., 2015. Rosyjska koncepcja wojen buntowniczych Jewgienija Messnera. Przegląd Geopolityczny, t. 11, 103-112.
 
33.
Śmigielski R., 2006. Osierocona armia. Założenia polityki obronnej oraz Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej w latach 1992-2004. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 
34.
Tukidydes, 2004. Wojna peloponeska tłum. Kazimierz Kumaniecki. Wrocław.
 
35.
Wrzosek M., 2014. Konflikt rosyjsko-ukraiński a zmiany w teorii prowadzenia działań militarnych. Kwartalnik Bellona, nr 4/2014 (679), 11-22.
 
36.
Zdrodowski B., 2008. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, wyd. szóste. Warszawa: AON.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top