PL EN
REVIEW PAPER
DEFINING DIFFICULTIES OF THE CONCEPT OF INTERNAL SECURITY OF THE STATE IN POLAND
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2021-05-25
 
 
Corresponding author
Iwona Brygida LEMIECH   

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908, Warszawa, Polska
 
 
SBN 2021;20(2): 65-76
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The dichotomous division of state security into internal and external aspects is one of the basic classifications of security occurring in the discipline of security studies. In addition, the above- -mentioned issue is also very important from the perspective of Polish legislation, in which there is both the concept of internal security and the concept of external security that constantly accompanies it. Taking into account two factors, firstly, the lack of a legal definition of both of the above-mentioned concepts, and secondly, the inaccuracies noted by the author of this work in the discipline of security science regarding the above-mentioned comprehensions, the purpose of this article is to present the basic difficulties related to defining the first of them, ie the internal security of the state in Poland. This choice is not accidental, because when analyzing the issues of internal and external security, one can see the significant primacy of the first word over the second. The implementation of the purpose of this article was made in a three-stage process. In the first part of the article, an attempt was made to answer the question concerning the genesis of the above-mentioned dichotomy of state security. In the second part, attention was paid to the correctness of the created dichotomy, as well as the presentation of the author’s concept of perceiving both concepts created on the basis of the definition of the terms: security and the state. The third last part was devoted to the analysis of the ways of defining internal and external security in the discipline of security studiesin terms of their correctness. The results of the study showed two basic conclusions. First of all, despite the lack of correctness of the analogy between the dichotomy of threats and security policy on the possibility of dichotomous division of the concept of security in the literature on the subject, it is possible to create this type of dichotomy. Secondly, the main difficulty in defining the internal security of the state in Poland is the lack of functioning in the literature of the subject of the accepted definition of external security, which, by its nature of dichotomy, excludes the possibility of accepting also the definition of internal security.
 
REFERENCES (22)
1.
Ciepłowska A., Litwiszko P., 2013. Podstawy teoretyczno-prawne sprawowania materialnej i procesowej jurysdykcji karnej na terytorium placówek zagranicznych. Wojskowy Przegląd Prawniczy.
 
2.
Czaja J., 2008. Kulturowe czynniki bezpieczeństwa. Kraków: Wyd. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne: Oficyna Wydawnicza AFM.
 
3.
Dawidczyk A., Kuc, R. B., Ścibiorek Z., Wiśniewski B., 2017. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 
4.
Gierszewski J., 2013. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu. Warszawa: Wyd. Difin.
 
5.
Gierszewski J., 2021. Bezpieczeństwo zewnętrzne [online]. W: Misiuk A., red. Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego. Dostępne pod adresem: https://encyklopedia.wnpism.uw.... [Dostęp: 26.07.2021].
 
6.
Fehler W., 2012. Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Wyd. Arte.
 
7.
Jarmoszko S., 2015. Antropologia bezpieczeństwa. Siedlce: Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo- -Humanistycznego w Siedlcach.
 
8.
Kitler W., 2011. Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Warszawa: Wyd. AON.
 
9.
Kozłowska K, Podleś D., Wiśniewski B., Zalewski S., 2004. Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wyd. AON.
 
10.
Nowak E., Nowak M., 2015. Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. Zarządzanie bezpieczeństwem. Warszawa: Wyd. Difin.
 
11.
Piekarski M., 2013. Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989‒2013. Wybrane aspekty. Warszawa: Wyd. Grupa MEDIUM.
 
12.
Pikulski S., 1996. Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa państwa. Warszawa: Wyd. Urzędu Ochrony Państwa.
 
13.
Polcikiewicz Z., 2012. Teoria bezpieczeństwa. Wrocław: Wyd. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych.
 
14.
Rutkowski C., 2010. Bezpieczeństwo wewnętrzne: tożsamość ─ kierowanie ─ zarządzanie. Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa.
 
15.
Skwarek Z., 2016. Zarys teorii systemów bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W: Gryz J., red., Zarys teorii bezpieczeństwa państwa. Warszawa: Wyd. AON.
 
16.
Stańczyk J., 1996. Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Warszawa: Wyd. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 
17.
Stańczyk J., 2017. Formułowanie kategorii pojęciowej bezpieczeństwa. Poznań: Wyd. FNCE.
 
18.
Ścibiorek Z., 2016. Tożsamość nauk o bezpieczeństwie. W: Ścibiorek Z., Zamiar Z., red. Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 
19.
Zalewski S., 2000. Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w dobie członkostwa w NATO. W: Fehler W., Tymanowski J., red. Międzynarodowe i wewnętrzne aspekty członkostwa Polski w NATO. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 
20.
Zalewski S., 2010. Bezpieczeństwo polityczne państwa: studium funkcjonalności instytucji. Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej.
 
21.
Załęski K., 2013. Wstęp do polityki bezpieczeństwa. Dęblin: Wyd. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.
 
22.
Zięba R., 2008. Poziomnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego. W: Zięba R., red. Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top