PL EN
REVIEW PAPER
SELECTED ASPECTS OF IRENOLOGICAL AND POLEMOLOGICAL RESEARCH
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2021-05-25
 
 
Corresponding author
Andrzej CZUPRYŃSKI   

Wyższa Szkoła Biznesu, Akademia Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Cieplaka 1c, 41-300, Dąbrowa Górnicza, Polska
 
 
SBN 2021;20(2): 77-92
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Irenology and polemology raise a lot of controversy in terms of the usefulness of research results, because their application in social reality is not directly noticed. The results of irenological and polemological research do not directly bring organizational solutions for the functioning of societies, however, they may influence changes in people's mentality and be used to improve the functioning of societies and political beings in coexistence with various political, social and cultural systems. The generalized subject of andrenological-polemological research is perceived as opposites, however, we can also perceive peace and war as cycles of existence of social and political beings. The aim of this article is to present the cognitive assumptions of irenology and polemology in the form of a study of peace and armed conflicts in the aspect of the possibility of using research results to shape the life of societies and states in coexistence. In the research process, a research problem was formulated - to what extent can the results obtained from the research on peace and armed conflicts be useful in social reality? The assumption of the formulated research problem was to maintain the right direction of considerations, because its decidability is unattainable. In the research process, a qualitative research strategy was used, defined as a series of tensions, contradictions and fluctuations, focusing on explaining the essence of the problem by identifying the subject of cognition and the usefulness of the research results. In the research process, the method of researching the content of the selected literature on the subject was also used, consisting in the coherent application of reasoning operations (analysis, synthesis, comparison, abstraction, generalization, inference) and reduction, taxonomic, heuristic and constructive thinking strategies. The cognition process was guided by critical thinking about the research results and the assumption was made that: it is necessary to critically perceive the existing methodological assumptions used separately in research on peace and armed conflicts; it is necessary to use analyzes and comparisons of cases of deviations from commonly perceived research assumptions, in which, mainly in quantitative and empirical strategies, there is a possibility of unequivocal decidability, however, in qualitative strategies it is not possible, which makes the research result uncertain; it is not possible to unequivocally verify the hypotheses in the process of qualitative research, however, the obtained result allows to reflectively relate to the studied reality; finding the impact of irenological-polemological knowledge on global changes in thinking and applying the assumptions of social, political and civilization coexistence is impossible, but such tendencies can be observed in the decisions of individual people if they declare that their thinking has sources in irenological-polemological knowledge; we can perceive irenological and polemological knowledge as the idea of ​​thinking about the surrounding reality.
 
REFERENCES (75)
1.
Aron, R., 1995. Pokój i wojna między narodami. Warszawa: Wydawnictwo Centrum im. Adama Smitha.
 
2.
Barański, Ł., 2018. Polemologiczne aspekty polityki bezpieczeństwa po zimnej wojnie. Rozprawa doktorska. Warszawa: Wydawnictwo AON.
 
3.
Bauman, Z., 2012. Europa niedokończona przygoda. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
4.
Beck, U., 2012. Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
5.
Bloch, J., 1899. Przyszła wojna. Kraków: Wydawnictwo Gebethner i Wolff.
 
6.
Borgosz, J., 1989. Drogi i bezdroża filozofii pokoju. Warszawa: Wydawnictwo MON.
 
7.
Bouthoul, G., 1970. Traité de polémologie. Sociologie des guerres. Paris: Payot.
 
8.
Bouthoul, G., 1973. La guerre. Paris: Presses Universitaires de France.
 
9.
Buzan, B., Little R., 2011. Systemy międzynarodowe w historii świata. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Chmielarz, P., 2010. Wojna a państwo. Wczoraj i dziś. Warszawa: Wydawnictwo Nukowe Scholar.
 
11.
Cieślarczyk. M., 2014. Socjologiczne aspekty polemologiczno-irenologiczne. Próba wyjścia poza dotychczasowe schematy myślenia. W: M. Huzarski, A. Czupryński (red. nauk.). Teoretyczno- -pragmatyczne aspekty uprawiania polemologii. Warszawa: Wydawnictwo AON.
 
12.
Clausewitz, C., 1995. O wojnie. Lublin: Wydawnictwo TEST.
 
13.
Corser, L.A., 2009. Funkcje konfliktu społecznego. Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.
 
14.
Coste, F., 2002. Bouthoul et la polémologie: l’étude des causes profondes de la guerre. Les Champs de Mars 2002/2 N° 12, 9-30.
 
15.
Czupryński A., 2021. Peace and Armed Conflict Studies. Journal of Security and Sustainability ISSUES,Volume 11, 55-70.
 
16.
Czupryński, A, Stolarski, G. (red. nauk.). 2019. Teoria wojny. Nowe i stare wyzwania. Warszawa - Siedlce: Wydawnictwo ASPRA-JR - Wydawnictwo UPH.
 
17.
Czupryński, A., 2012. Sztuka wojenna i polemologia w aspekcie wspólnego obiektu poznania naukowego. W: A. Czupryński, A, Polak (red. nauk.). Od sztuki wojennej do polemologii. Studia ofiarowane profesorowi Michałowi Huzarskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa: Wydawnictwo AON.
 
18.
Dahrendorf, R., 2012. Klasy i konflikty klasowy w społeczeństwie przemysłowym. Kraków: Zakład wydawniczy „NOMOS”.
 
19.
Democracy Index 2020. In sickness and in health? A report by The Economist Intelligence Unit. New York: The Economist Intelligence Unit.
 
20.
Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (red.) 2014. Metody badań jakościowych. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
21.
Drabik, K., 2009. Polemologia dla pokoju. Część 1. Zeszyty Naukowe AON nr 3(76), 341-353.
 
22.
Drabik, K., 2010. Polemologia dla pokoju. Część 2, Zeszyty Naukowe AON nr 2(79), 291-302.
 
23.
Fabiszak, M., 2005. Kognitywna teoria metafory – nowe terminy, stare pojęcia? W: H. Kardela, Z. Muszyński, M. Rajewski (red. nauk.). Kognitywistyka. Problemy i perspektywy. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
24.
Ferguson, N., 2013. Cywilizacja. Zachód i reszta świata. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
25.
Flick, U., 2012. Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
26.
Foucault, M., 2010. Bezpieczeństwo terytorium populacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
27.
Frankfort-Nachmias, Ch., Nachmias D., 2001. Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 
28.
Fukuyama, F., 2008. Koniec człowieka. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
29.
Galtung, J., 1969. Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, Vol. 6, No. 3, 167-191.
 
30.
Galtung, J., 1981. The specific contribution of peace research to the study of violence: typologies. In: Violence and its causes. Vendôme: UNESCO.
 
31.
Gałganek, A., 1985. Polemologia jako krytyka peace research. Studia nauk politycznych nr 3-4(75-76), 133-148.
 
32.
Gałganek, A., 1991. Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym. Supercykle i wojna hegemoniczna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
33.
Garnett, J., 2007. Przyczyny wojny i warunki pokoju. W: J. Baylis, J. Wirtz, C.S. Gray, E. Cohen (red.). Strategia we współczesnym świecie. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 
34.
Gleditsch, K.S., Metternich, N.W., Ruggeri, A., 2013. Data and progress in peace and conflict research. Journal of Peace Researc, Vol. 51, Issue 2, 301-314.
 
35.
Gleditsch, N.P., Nordkvelle, J., Strand, H., 2014. Peace research – Just the study of war? Journal of Peace Research, Vol. 51(2)2014, 145-158.
 
36.
Gottfried, P., 2014. Wojna i demokracja. Wrocław: Wydawnictwo Wektory.
 
37.
Grotius, H., 1957. O prawie wojny i pokoju. Tom I. Warszawa: PWN.
 
38.
Howard, H., 1990. Wojna w dziejach Europy. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.
 
39.
Huntington, S.P., 2008. Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza.
 
40.
Joxe, A., 1981. A critical examination of quantitative studies applied to research in the causes of violence. In: Violence and its causes. Vendôme: UNESCO.
 
41.
Kagan, R., 2009. Powrót historii i koniec marzeń. Poznań: Dom wydawniczy REBIS.
 
42.
Kant, I., 1924. O wieczystym pokoju. Warszawa: Wydawnictwo K. Paszkowskiego.
 
43.
Krupa, M., 2013. Metody badawcze w obszarze poloemologii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 903/2013, 17-34.
 
44.
Krztoń, W., 2015. Peace, war and an armed conflict as an object of the research of polemology, Humanities and Social Sciences, Vol. XX (January - March) Research Journal 22(1/2015), 91-104.
 
45.
Kuderowicz, Z., 1995. Filozofowie o szansach pokoju. Problemy wojny i pokoju w filozofii XX wieku. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 
46.
Lakoff. G., Johnson M., 2010. Metafory w naszym życiu. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 
47.
Łoś, R., Reginia-Zacharski, J., 2010. Współczesne konflikty zbrojne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
48.
Malthus, T.R., 1925. Prawo ludności. Kraków: Wydawnictwo Gebethnera i Wolffa.
 
49.
Molina, J., 2007. Bouthoul Gaston y la polemología. Anuario Filosófico, Vol. 40 n. 1, 187-201.
 
50.
Nye, J.S. jr., 2009. Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
51.
Palczewska, M., 2015. Polemologia – obszar badań nad wojnami i konfliktami zbrojnymi. Bellona 1/2015, 119-131.
 
52.
Panfil, R., 2014. Socjologia wojny i konfliktów zbrojnych w ujęciu polemologicznym. W: M. Huzarski, A. Czupryński (red. nauk.). Teoretyczno-pragmatyczne aspekty uprawiania polemologii. Warszawa: Wydawnictwo AON.
 
53.
Peräkylä, A., 2014. Analiza rozmów i tekstów. W: Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (red.). Metody badań jakościowych. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
54.
Pieter, J., 1975. Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa: PWN.
 
55.
Rainko, S., 1997. Rola podmiotu w poznaniu. Warszawa: PWN.
 
56.
Reginia-Zacharski, J., 2014. Wojna w świecie współczesnym. Uczestnicy. Cele. Modele. Teorie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
57.
Röling, B.V.A. (Bert), 2007. Polemologie. Een inleiding tot de wetenschap van oorlog en vrede, Assen: Van Gorcum & Comp.
 
58.
Rosa, R., 2003.Dialektyka bezpieczeństwa, wojny i pokoju. Warszawa: Fundacja Rozwoju Edukacji Europejskiej i Bezpieczeństwa.
 
59.
Rosa, R., 2012. Zarys polskiej myśli filozoficznej na tle europejskiej myśli polemologicznej i irenologicznej. Siedlce: Wydawnictwo UPH.
 
60.
Rosa. R., 1986. Filozoficzne problemy wojen i pokoju. Warszawa: Wydawnictwo WAP.
 
61.
Ryszka, F., 1975. Polityka i wojna. Warszawa: Wydawnictwo PIW.
 
62.
Rzepka, A., 2013. Globalizacja w teorii i praktyce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe „SILVA RERUM”.
 
63.
Sengha, D., 1981. The specific contribution of peace research to the analysis of the causes of social violence: transdisciplinarity. In: Violence and its causes.Vendôme: UNESCO.
 
64.
Senghaas, D., 1992. Friedensproject Europa. Frankfurt am Main: Shurkamp Verlag.
 
65.
Senghaas, D., 2004. The Civilisation of Conflict: Constructive Pacifism as a Guiding Notion for Conflict Transformation. Berghof: Research Center for Constructive Conflict Management - Edited.
 
66.
Silverman, D., 2012a. Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
67.
Silverman, D., 2012b. Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
68.
Sorokin, P.A., 2009. Ruchliwość społeczna. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
69.
Stasik, A., Gendźwiłł, A., 2012. Projektowanie badania jakościowego. W: D. Jemielniak (red. nauk.). Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
70.
Świniarski, J., 2010. Myśl filozoficzna w polemologii. W: M. Huzarski, B. Szulc (red, nauk.). Metodologiczna tożsamość polemologii. Warszawa: Wydawnictwo AON.
 
71.
Walzer, M., 2010. Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
72.
Wright, Q., 1983. A Study of War. Chicago: University of Chicago Press.
 
73.
Wyszczelski, L., 2009. Teorie wojen i ich twórcy na przestrzeni dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
 
74.
Zwoleński, A., 2003. Wojna. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
75.
Żuradzki, T., Kuniński, T. (red. nauk.). 2009. Etyka wojny. Antologia tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top