PL EN
REVIEW PAPER
NATO’s CONVENTIONAL DETERRENCE PLAN – THE POLITICAL ASPECTS
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2015-12-15
 
 
SBN 2015;8(2): 41-55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Intention of the article is a presentation of the political aspects of NATO activities in the zeld of collective defense plans. xe Alliance’s aim is to increase the intensity of the ongoing military exercises within the eastern wank of the Pact, and the expansion of NATO’s infrastructure and deployment of equipment bases in the Eastern Europe. xe component that was developed in order to link the logistics and organizational operations within the framework of this institution is the NATO Response Force, and stemming out of it, the immediate reaction Forces (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) o™en called by the columnists and politicians “the NATO’s pike”. xe “pike” is the element of NATO Force Integration Units – NFIU. xose units have a task of coordinating the cooperation of the armed forces’ particular NFIU national units with other troops from NATO’s “pike”. xis implies training and maneuvers with other national units, coordination of the heavy equipment transport and exchange of the intelligence. According to author of the article, a threat to this concept of conventional deterrence is the diversity of interests of individual countries. Some of the NATO Member States do not feel directly threatened by Russia. xerefore it is necessary to develop the strategic vision of cooperation based on the long term interests.
 
REFERENCES (18)
1.
Ćwiczenie „Noble Jump” w Polsce. Niespodziewana decyzja Wlk. Brytanii w sprawie „szpicy” NATO, http://wiadomosci.onet.pl/tylk...- niespodziewana-decyzja-wlk-brytanii-w-sprawie-szpicy/5zq055.
 
2.
Durkalec J., Ocena rezultatów Przeglądu odstraszania i obrony NATO, „Biuletyn PISM” nr 53 (918), 24 maja 2012.
 
3.
Górka-Winter B., Inteligentna obrona, „Gazeta Wyborcza”, 30 maja 2012.
 
4.
Kiwerska I., Przyszłość NATO – trudne decyzje, „Instytut Zachodni Policy Papers”, nr 5 (I), 2009.
 
5.
Koziej S., Pietrzak P., Szczyt NATO w Walii: uwarunkowania, rezultaty, wnioski dla Polski, „Bezpieczeństwo Narodowe”, BBN 2014.
 
6.
Koziej S., Szczyt w Chicago kończy pozimnowojenną fazę transformacji NATO, http:// wiadomosci.onet.pl/kraj/stanislaw-koziej-szczyt-w-chicago-konczy-pozimnow o,1,5160754,wiadomosc.html (dostęp: 26 czerwca 2012 r.).
 
7.
Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne. Zarys problematyki, Scholar, Warszawa 2006.
 
8.
Libront K., Ewolucja tożsamości NATO w XXI wieku, [w:] NATO wobec wyzwań współczesnego świata, red. R. Czulda, R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Warszawa–Łódź 2013.
 
9.
Lorenz W., 2016 – Szczyt strategicznej adaptacji NATO, „Biuletyn PISM”, Nr 56 (1293), 9 czerwca 2015.
 
10.
Madej A., NATO po szczycie w Chicago: stan i perspektywy rozwoju, [w:] NATO wobec wyzwań współczesnego świata, red. R. Czulda, R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Warszawa– Łódź 2013.
 
11.
NATO wobec wyzwań współczesnego świata, red. R. Czulda, R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Warszawa–Łódź 2013.
 
12.
Nowy budżet obronny Chin, „Tygodnik BBN”, nr 75, 1-7 marca 2012 r., Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, s. 5-6, http://www.bbn.gov.pl/portal/p... Tygodnik_BBN. html.
 
13.
Pierwsze elementy „szpicy” NATO w Polsce, http://www.defence24.pl/2327 00,pierwsze- -elementy-szpicy-nato-w-polsce.
 
14.
Pietrzak P., Szczyt NATO w Chicago – determinanty, oczekiwania i rezultaty, https:// www.bbn.gov.pl/download/1/11481/str47-64PawelPietrzak.pdf.
 
15.
Polityczno-strategiczna dyrektywa obronna RP, 16.07.2015. http://www.polska-zbrojna. pl/home/articleshow/16612?t=Polityczno-Strategiczna-Dyrektywa-Obronna.
 
16.
Ponad 22 bln rubli na modernizację, http://www.altair.com.pl/start....
 
17.
Rotfeld A.D., NATO 2020: nowa koncepcja strategiczna Sojuszu, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 4 (LXIII)/2010, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, październik– grudzień 2010.
 
18.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top