PL EN
REVIEW PAPER
AT THE SOURCES OF EUROPEAN PATRIOTISM AND OTHER VALUES IN THE MILITARY TRADITION
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
SBN 2016;9(1): 15-41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Military art is based on the continuity of fundamental, in a practical and symbolic sense, military, educational and political relations, which in the long run determine the ethos present in the space of military tradition, specifically European, including Polish. As the author shows, they often refer to the idea of patriotism and other basic cultural values of Europe. Understanding them affects the perception of the role of the army, especially the officer cadre, in the area of state security identified by tradition and its symbolic premises. Therefore, the author analyzes the most important models of patriotism for the military ethos: Homeric, Spartan, medieval and knightly Polish patriotism, pointing to their fundamental role in shaping the contemporary military tradition.
 
REFERENCES (33)
1.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, ks. I-IV, przeł. D. Gromska, PWN, Warszawa 1982.
 
2.
Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, Ossolineum, Wrocław 1953.
 
3.
Barber R., Rycerze i rycerskość, przeł. J. Kozłowski, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa2000.
 
4.
Coulton G., Medieval Panorama, Great Seal Books, New York 1957.
 
5.
Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie, t. 1 i 2, wybór i oprac. J. Gintel, WydawnictwoLiterackie, Kraków 1971.
 
6.
Czarnowski S., Studia z dziejów kultury celtyckiej, [w:] Dzieła, t. III, PWN, Warszawa1956.
 
7.
Czerny Z., Wstęp do Opowieści Marii z Francji, [w:] Arcydzieła francuskiego średniowiecza,wybór M. Żurowski, pod red. Z. Czernego, PIW, Warszawa 1968.
 
8.
Anonim Gall, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, wstęp i oprac. M. Plezia, Ossolineum,Wrocław 2003.
 
9.
Hołówko T., Oficer polski, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1921.
 
10.
Homer, Illiada, przekł. F.K. Dmochowski, wstęp i komentarz T. Sinko, Ossolineum,Wrocław 2004.
 
11.
Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka i W. Wirpsza,Czytelnik, Warszawa 1985.
 
12.
Huizinga J., Jesień średniowiecza, przeł. T. Brzostowski, PIW, Warszawa 1961.
 
13.
Jaeger W., Paideia, Oxford University Press, Oksford 1986.
 
14.
Jasienica P., Polska Piastów, Czytelnik, Warszawa 1985.
 
15.
Kilgour R.L., The Decline of Chivalry as Shown in the French Literature of the late MiddleAges, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1937.
 
16.
Kojiki, czyli księgi dawnych wydarzeń, przeł. W. Kotański, PIW, Warszawa 1986.
 
17.
Kotański W., Opowieści o pierwszych władcach japońskich, Iskry, Warszawa 1990.
 
18.
Ksenofont, Ustrój spartański, [w:] Wybór pism, przeł. S. Hammer, Ossolineum, Wrocław1966.
 
19.
Maurois A., Dzieje Anglii, przeł. W. Rogowicz, wyd. III, Książka i Wiedza, Warszawa1957.
 
20.
Mity i legendy Europy, Wyd. Brimax Oświatowy, Łódź 1991.
 
21.
Montaigne M., Próby, ks. III, przeł. T. Boy-Żeleński, PIW, Warszawa 1957.
 
22.
Montesquieu Ch.L., O duchu praw, przeł. T. Żeleński-Boy, t. 1 i 2, PWN, Warszawa1927.
 
23.
Morton A.L., Dzieje ludu angielskiego, przeł. J.B. (nazwisko nieznane), PaństwowyInstytut Wydawniczy, Warszawa 1948.
 
24.
Olejnik S., Teologia moralna, t. 2, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa1988.
 
25.
Ossowska M., Ethos rycerski i jego odmiany, wyd. II, PWN, Warszawa 1986.
 
26.
Platon, Prawa, przeł. M. Maykowska, PWN, Warszawa 1960.
 
27.
Polibiusz, Dzieje, przeł. i oprac. S. Hammer, ks. VI, Ossolineum, Wrocław-Warszawa--Kraków 1957.
 
28.
Polska Jana Długosza, przeł. J. Mruk, red. H. Samsonowicz, PWN, Warszawa 1984.
 
29.
Sinko T., Doskonały Grek i Rzymianin, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych,Lwów 1939.
 
30.
Tukidydes, Wojna peloponeska, przeł. K. Kumaniecki, Czytelnik, Warszawa 1953.
 
31.
Undset S., Legenda o królu Arturze, przeł. B. Hłasko, posłowie P. Mroczkowski, InstytutWydawniczy PAX, Warszawa 1956.
 
32.
Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, przeł. J. i K. Zagórscy, PWN, Warszawa 1971.
 
33.
Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Wstęp J. Szczepański, PWN,Warszawa 1974.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top