PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
U ŹRÓDEŁ EUROPEJSKIEGO PATRIOTYZMU I INNYCH WARTOŚCI W TRADYCJI WOJSKOWEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-06-2016
 
 
SBN 2016;9(1): 15-41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Sztuka wojskowa polega na ciągłości fundamentalnych, w sensie praktycznym i symbolicznym, relacji militarnych, edukacyjnych i politycznych, które w dłuższej perspektywie stanowią o etosie występującym w przestrzeni tradycji wojskowej, specyficznie europejskiej, w tym także polskiej. Jak pokazuje autor, nierzadko odnoszą się one do idei patriotyzmu i innych podstawowych wartości kulturowych Europy. Ich rozumienie rzutuje na postrzeganie roli wojska, a zwłaszcza kadry oficerskiej, w utożsamianej przez tradycję i jej symboliczne przesłanki przestrzeni bezpieczeństwa państwa. Autor w związku z tym podejmuje analizę najważniejszych dla etosu wojskowego modeli patriotyzmu: homeryckiego, spartańskiego, średniowiecznego oraz rycerskiego patriotyzmu polskiego, wskazując na ich zasadniczą rolę w kształtowaniu współczesnej tradycji wojskowej.
 
REFERENCJE (33)
1.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, ks. I-IV, przeł. D. Gromska, PWN, Warszawa 1982.
 
2.
Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, Ossolineum, Wrocław 1953.
 
3.
Barber R., Rycerze i rycerskość, przeł. J. Kozłowski, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa2000.
 
4.
Coulton G., Medieval Panorama, Great Seal Books, New York 1957.
 
5.
Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie, t. 1 i 2, wybór i oprac. J. Gintel, WydawnictwoLiterackie, Kraków 1971.
 
6.
Czarnowski S., Studia z dziejów kultury celtyckiej, [w:] Dzieła, t. III, PWN, Warszawa1956.
 
7.
Czerny Z., Wstęp do Opowieści Marii z Francji, [w:] Arcydzieła francuskiego średniowiecza,wybór M. Żurowski, pod red. Z. Czernego, PIW, Warszawa 1968.
 
8.
Anonim Gall, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, wstęp i oprac. M. Plezia, Ossolineum,Wrocław 2003.
 
9.
Hołówko T., Oficer polski, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1921.
 
10.
Homer, Illiada, przekł. F.K. Dmochowski, wstęp i komentarz T. Sinko, Ossolineum,Wrocław 2004.
 
11.
Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka i W. Wirpsza,Czytelnik, Warszawa 1985.
 
12.
Huizinga J., Jesień średniowiecza, przeł. T. Brzostowski, PIW, Warszawa 1961.
 
13.
Jaeger W., Paideia, Oxford University Press, Oksford 1986.
 
14.
Jasienica P., Polska Piastów, Czytelnik, Warszawa 1985.
 
15.
Kilgour R.L., The Decline of Chivalry as Shown in the French Literature of the late MiddleAges, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1937.
 
16.
Kojiki, czyli księgi dawnych wydarzeń, przeł. W. Kotański, PIW, Warszawa 1986.
 
17.
Kotański W., Opowieści o pierwszych władcach japońskich, Iskry, Warszawa 1990.
 
18.
Ksenofont, Ustrój spartański, [w:] Wybór pism, przeł. S. Hammer, Ossolineum, Wrocław1966.
 
19.
Maurois A., Dzieje Anglii, przeł. W. Rogowicz, wyd. III, Książka i Wiedza, Warszawa1957.
 
20.
Mity i legendy Europy, Wyd. Brimax Oświatowy, Łódź 1991.
 
21.
Montaigne M., Próby, ks. III, przeł. T. Boy-Żeleński, PIW, Warszawa 1957.
 
22.
Montesquieu Ch.L., O duchu praw, przeł. T. Żeleński-Boy, t. 1 i 2, PWN, Warszawa1927.
 
23.
Morton A.L., Dzieje ludu angielskiego, przeł. J.B. (nazwisko nieznane), PaństwowyInstytut Wydawniczy, Warszawa 1948.
 
24.
Olejnik S., Teologia moralna, t. 2, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa1988.
 
25.
Ossowska M., Ethos rycerski i jego odmiany, wyd. II, PWN, Warszawa 1986.
 
26.
Platon, Prawa, przeł. M. Maykowska, PWN, Warszawa 1960.
 
27.
Polibiusz, Dzieje, przeł. i oprac. S. Hammer, ks. VI, Ossolineum, Wrocław-Warszawa--Kraków 1957.
 
28.
Polska Jana Długosza, przeł. J. Mruk, red. H. Samsonowicz, PWN, Warszawa 1984.
 
29.
Sinko T., Doskonały Grek i Rzymianin, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych,Lwów 1939.
 
30.
Tukidydes, Wojna peloponeska, przeł. K. Kumaniecki, Czytelnik, Warszawa 1953.
 
31.
Undset S., Legenda o królu Arturze, przeł. B. Hłasko, posłowie P. Mroczkowski, InstytutWydawniczy PAX, Warszawa 1956.
 
32.
Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, przeł. J. i K. Zagórscy, PWN, Warszawa 1971.
 
33.
Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Wstęp J. Szczepański, PWN,Warszawa 1974.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top